תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 03/ 6008בקשה להקלה בגין גובה גדר בנויה
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 03/ 6063התנגדות למתן הקלה לגובה מבנה מגורים
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 04/ 6023התנגדות להקלה בתוספת למגורים
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 04/ 6025התנגדות להקלה בתוספת למגורים
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 06/ 6072התנגדות לאישור הקלות בבית פרטי
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 06/ 6077התנגדות להקלות בבית מגורים בטענה לסטיה ניכרת
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 07/ 6010התנגדות להקלה בגובה מבנה מגורים בבית פרטי
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהעמ/ 08/ 6008התנגדות להקלות /שינוי לתכנית 14/ 03/ 102/ 32
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 08/ 6012בקשה לביטול היתר בניה בבית פרטי
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 09/ 6083בקשה לביטול היתר שניתן לבית פרטי והתניית חידוש היתר בתיקון המפה המצבית
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 09/ 6125אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת של חב' פלאפון בע"מ
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 11/ 6057בקשה להקמת מתקן פוטו וולטאי על הקרקע