תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12106הסדרת גישה לחלקה 1419/09/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12149הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין לצורך מתן לגיטמציה20/12/2001
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12179הצרת דרך בהתאם למבנים קיימים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12181ביטול מפרצי חניה והפיכתם למגורים, יפיע15/05/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12186מרכז מסחרי, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12248הגדלת שטחי שרות לחניות תת קרקעיות.04/02/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12251שכונת מגורים ביפיע05/04/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12319יעוד שטח לצבורי פתוח29/12/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12326יעוד שטח למבנה ציבור05/11/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12464הזזת דרך24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12535שכונת מגורים ל - 50 יח"ד יפיע20/10/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12761הגדלת שטח ציבורי והסדרת מערכת דרכים22/03/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12762הצרת דרך מס' 509/03/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12763הסטת תוואי דרך מספר 11013/03/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12765הצהרת דרך 12613/02/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12803הרחבת שטח למגורים16/06/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12882שינוי נקודתי במערכת הדרכים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12901הצרת דרך ושינוי סיווגו
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12919ביטול דרך גישה והקטנת שצ"פ
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12920הגדלת שטח מגורים על חשבון שטחים ציבוריים16/11/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12940מרכז תעשיה ,מסחר ותחנת תדלוק02/02/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12990שינוי רוחב ותוואי וסיווג דרך משולבת וחלוקה למגרשים22/07/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12992תכנון שכונת מגורים מערבית חדשה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיע30/04/1991
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13185החלפת שטחים והגדלת שטחים למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13242שינוי יעוד מחקלאי לאתר בילוי ונופש, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13385הגדלת אחוזי בניה ומס קומות16/11/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13634שינוי יעוד לשצ"פ ומבנה ציבור
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13753אזור תעסוקה - יפיע07/10/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13824ביטול דרך פנימית:05/02/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13937שינוי בהוראות וזכויות בניה:
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14102התווית דרך גישה-יפיע:12/12/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14173שינוי בהוראות וזכויות בניה-יפיע:01/08/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14199הסדרת מערכת דרכים שכונתית-יפיע:
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14415הרחבת שטח למגורים-יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14494שכונת מגורים דרומית יפיע10/04/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14774שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע03/11/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14775תכנון שכונת מגורים מערבית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14818הפיכת דרך משולבת לדרך להולכי רגל והצרתו, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14860הסדרת דרך, שצ"פ וחניה, יפיע24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15261ביטול דרך גישה למגרש, יפיע31/12/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15385שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15388הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15472שינוי יעוד ממגורים ומסחר לשרותי דרך ומסחר, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15500הקמת שכונת מגוריםדרום מזרחית-יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 1585הרחבת תחום07/09/1978
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15910שינוי יעוד ממגורים מעורב במסחר לתחנת תידלוק, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 16065הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור ושינוי במערכת דרכים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 16348הרחבת שטח מגורים, יפיע
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16465תוכנית מתאר יפיע10/08/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 16965ריתכנון שכונת מגורים מערבית , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 17186הרחבת דרום מזרח יפיע
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17790הסדרת תוואי דרך מס' 9, יפיע08/11/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18722הודעה בדבר הכנת תכנית ןמתן תנאים להוצאת היתרים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18723ביטול חלק מדרך וחלוקת קרקע בהסכמה, יפיע14/06/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18784מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור תשריטי חלוקה לפי סעיף 78 לחוק, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18948תוספת קומה והגדלת אחוזי בניה, יפיע13/03/2012
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19040מרכז מסחרי, משרדים ותחנת תידלוק, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 1923תכנית מס' 192311/03/1976
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19391שינוי בהוראות וזכויות בניה יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19491שינוי בשימושים של התכנית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19583הקטנת שצ"פ וקביעת זיקת הנאה למעבר, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19906שנוי בהוראאות וזכויות בנייה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19908שינוי ייעוד ממגורים למוגרים מעורב במסחר.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19909שינוי בהוראות וזכויות בנייה שימושים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19949שינו יעוד ממגורים למרכז מסחר תעסוקה ומגורים.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19976ביטול נקודתי של חלק מדרך.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 20067שינוי במערכת הדרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 20353הוספת שימושים באזור מגורים מעורב במסחר ביישוב יפייע.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 2157יעוד חלקה לתעישה -יפיע17/06/1976
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3503יעוד שטחים למלאכה וספורט, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3529שינוי יעוד לבניני חינוך - יפיע17/06/1982
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3556שנוי יעוד למגורים -יפיע01/04/1982
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3623שנוי יעוד למגורים, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3624יעוד שטח למלאכה ותעשיה, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3729הסדרת שטחים -יפיע23/06/1983
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3833שנוי יעוד למלאכה ותעשיה, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 4139תכנון רשת דרכים -יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 4161שנוי תואי כביש, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 455חלוקה יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5017שינוי יעוד למתקני הנדסה23/09/1986
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 518תכנית תחום יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5289שינוי יעוד למבני שירות - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5319שינוי יעוד למבני ציבור - יפיע29/04/1990
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5485שנוי תוואי דרך, יפיע18/02/1988
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5969הסדרת דרכים יפיע30/03/1995
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6081שנוי יעוד השטח למגורים, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6082שנוי עוד השטח למגורים -יפיע09/01/1996
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6097יעוד שטח לספורט -יפיע21/10/1993
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6107שינוי יעוד השטח לדרך גישה - יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6123שינוי יעוד מחקלאי לאזורים למסעדה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 614חלוקה בחלקה -יפיע09/09/1965
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6159שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6236שינוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 627 - צפוןחלוקה בחלקה 6 גוש 16880 - יפיע21/07/1966
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6309הרחבת תחום הבניה יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6381שנוי יעוד לתעשיה ומגורים כפר יפיע.22/11/1992
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6422שינוי תוואי דרך -יפיע29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיע13/05/1999
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6430שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע.17/11/1996