תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3839שנוי יעוד לתחנת דלק, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4068שנוי יעוד למגורים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4210חלוקת מגרשים לבניה משהד07/06/1984
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4511שינוי יעוד לדרך שרות
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4815שינוי יעוד לבית ספר גוש 17469 חלקה 65,78 משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4831הרחבת שטח ספורט
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4835בית קברות משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5184שינוי יעוד למסחר
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5333שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5417שינוי יעוד למגורים ולמבני ציבור
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5793שינוי יעוד למגורים - משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5949הסדרת תכנון שטח הגורן, משהד (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6025שינוי יעוד למגורים - משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6124שנוי יעוד למגורים משהד. (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6228שנוי יעוד למגורים, משהד26/03/1992
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6229שנוי יעוד למגורים, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6276שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6310שינוי יעוד למגורים - משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהד14/07/1994
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6504אזור מלאכה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6967שנוי יעוד לתחנת תידלוק, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7010בתים אפורים משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7624שנוי יעוד למגורים, משהד27/04/1995
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7741שנוי יעוד למגורים -משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7875שנוי יעוד לתחנת דלק, משהד26/01/1999
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8066הסדרת דרכי גישה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8067שנוי יעוד למגורים, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8068הסדרת דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8259שנוי תואי דרכים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8275שינוי יעוד למגורים, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8276שינוי יעוד למגורים משהד - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.20/11/2006
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8676שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור, שצ"פ, ומגורים - שינוי למתאר, כפר מ
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8837שינוי לתכנית מתאר משהד ג / 6485 .09/10/1997
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9097שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח לבריכת שחיה ומתקני עזר, שינוי למתאר, משה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9117שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה ודרך, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9145שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ולדרך מוצעת, משהד03/09/2009
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9215שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, משהד.01/09/1998
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9247שינוי רוחב ותוואי דרכים, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9306מועדון נוער, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9431תכנית שינוי תוואי בדרך 754 והסדרת צומת לישוב משהד27/10/1998
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9433שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב הקיים, שינוי למתאר, משהד.01/09/1998
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9569שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ומבני ציבור, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9869שינוי יעוד משטח חקלאי ושמורת יער למבני ציבור ומגורים (בית ספר תיכון), שינ24/02/1999
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9945שכונה מערבית, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9968תכנית אב משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15121הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15381שינוי תואי דרך ושינוי הוראות וזכויות בניה, משהד22/03/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15724התווית דרך גישה למגרש ספורט-משהד24/01/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15726שנוי יעוד ממגורים למוסד דת04/09/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15923שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד26/12/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 16429שנוי ברוחב דרך ובמיקום שצ"פ משהד27/11/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 16568הצרה ושינוי תוואי דרכים , משהד02/04/2008
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17184שינוי תוואי דרך, משהד11/08/2009
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17198התווית דרך והסדרת ייעודים , משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17646שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17647שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17842שנוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת יעודים, משהד08/11/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17890שנוי יעוד משב"צ למגורים, חניה ציבורית שצ"פ ודרך, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18067שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18068שינוי בהוראות וזכויות בניה ובשימושים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18392הסדרת תוואי דרך ושנוי יעוד מחקלאי למגורים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18517הצרה נקודתית של דרך להסדרת מבנה מגורים קיים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18993שנוי בזכויות בנייה, משהד01/11/2012
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתמע/ מק/ 6485/ 09שינוי בקו בנין, בהתאם להוראות סעיף 62 א(א) לחוק משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתמע/ מק/ 6485/ 22ביטול שצ"פ ושינוי יעוד, הצעה שצ"פ חדשה ושינוי חלוקה למגרשים, משהד