תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 7963/ 30שינוי קו בנין, ריינה08/01/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 8727/ 07שינוי קווי בניה19/10/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 8727/ 27שינוי קווי בנין צדדי, אחרוי וגודל מגרש מינימלי, רינה30/04/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 9015/ 45שינוי קו בנין, תכסית וגובה, ריינה14/01/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית8/ מע/ מק/ 5249/ 33שינוי קו בנין, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים802/ 11/ 2ערר על שומה מכרעת להיטל השבחה מתוכניות ג/1233 , ג/5249
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 09/ 2היטל השבחה מתכנית 6/ג/6028
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים809/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 6/ג/6028
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 6/ג/6028
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 61ג/6028
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8112/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'194
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/5507
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים827/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6028
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים836/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג/194
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים858/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות 6/ג/1233, 6/ג/5249
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים883/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'12614, ג'/6028
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתא/ 36תכנית אב ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10028יעוד שטח לבית עלמין, שינוי למתאר, ריינה03/02/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10029שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי עם דרך גישה, שינוי למתאר, ריינה07/09/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10071ביטול ושינוי הצעת דרכים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10116שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרך, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10251שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10340הצרת דרך ושינוי יעודה למגורים + מסחר, שינוי למתאר,ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10360שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10361שינוי תוואי דרך וביטול דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10488הזזת תוואי דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10588ביטול דרך גישה ושינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10596שינוי תוואי דרך באזור תעשייה, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10613שינוי בתוואי דרך וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10673שנוי חלקי בתוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10674שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים א' וחלוקה למגרשים,שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10817תכנית אב ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10835שינוי יעוד למגורים מיוחד, שינוי למתאר, ריינה27/08/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10836שינוי יעוד מאזור חקלאי ושצ"פ למגורים א', שינוי למתאר, ריינה21/06/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10966שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10996תיירות ונופש בקרבת הישוב ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11056אזור תעשייה ריינה21/06/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11205ביטול ושינוי ברוחב ובתוואי דרך המיועדים לש.צ.פ. שינוי דרך להולכי רגל לדרך גי24/05/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11206שנוי בגודל ובמקום דרך להולכי רגל - רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11212יעוד שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11215שנוי יעוד מקרקע שצ"פ למגרים א' ושינוי אחוזי בניה16/11/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11259שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11314שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11315שינוי בתואי דרך להולכי רגל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11317שכונה צפונית המהווה שינוי ל-ג/ 5249 המאושרת21/03/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11319שינוי בתואי דרך ובקוי בנין12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11320שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11410שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' שצ"פ ודרך גישה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11452שינוי תוואי להולכי רגל וחלוקה למגרשים30/05/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11559שינוי מחקלאי למגורים א'10/12/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11651שינוי יעוד משצ"פ לשטח למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11653שינוי יעוד משצ"פ למבנה צבור09/08/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11654שינוי יעוד משצ"פ למבנה ציבור09/08/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11851שיוני יעוד משטח חקלאי לשטחתיירות נופש ובילוי,
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11872שינוי באחוזי בניה וקווי בנין לצורך מתן לגיטימציה למבנה קיים24/05/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11889שינוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11904שינוי וביטול תוואי דרכים להולכי רגל21/08/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12045אזור מסחר ומשרדים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12096יעוד שטח חקלאי למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12105הרחבת שטח לאזור מלאכה ותעשיה זעירה ושינוי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12107תכנון שכונת מגורים03/02/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12108יעוד שטח למגורים23/01/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12109יעוד שטח לתעשיה מלאכה ומסחר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12180הסדרת מערכת דרכים27/09/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12184שינוי באחוזי בניה והוראות בניה וחלוקה למגרשים21/03/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12325שנוי יעוד למגורים מעורב במסחר ושנוי הוראות הבניה07/03/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1233תכנית מיתאר מקומית מס' 123310/09/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12445יעוד שטח לגידול בע"מ
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, ריינהתוכניתג/ 12590שכונה דרומית, ריינה14/06/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12608הזזת דרך העולה על בית03/02/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12807שינוי יעוד למתקן הנדסי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12808הסדרת מערכת דרכים מקומית05/02/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12879ביטול שטח ציבורי והסדרת דרכי גישה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13070שכונת הבוסתים בצידי דרך 6400
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13107שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת יעודים לצורך מתן לגיטימציה לביה"ס22/07/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13108הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכים18/02/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13238תכנון שכונת מגורים של כ - 140 יח"ד18/05/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13243הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13250שינוי תוואי דרך06/08/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13329שכונה צפונית ריינה07/03/2010
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1334שנוי יעוד -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13438תחנת תדלוק - דרך 79 ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13439מתקן גפ"ם רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13458הרחבת שטח לתעשיה והסדרת מערכת דרכים22/03/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13674הרחבת איזור תעשיה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13697תכנון שכונה דרום מזרחית
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13827תכנון שכונת מגורים בת 70 יח"ד:08/06/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13936שינוי בתוואי דרך וקווי בנין:06/07/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13939שינוי בהוראות ותכליות לאזור תעשיה:
צפוןמבוא העמקים, נצרת, ריינהתוכניתג/ 13963שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית גישה-ריינה:03/03/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13985הקטנת דרך ושינוי סיווגו-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13987אזור תיירות ומסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1410שנוי יעוד חלקה -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14109חלוקה למגרשים, הסדרת גישה מטורית ושינוי בגודל מגרש מינימלי וקוי בנין-ריינה:08/01/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14190תכנון שכונה דרום מזרחית-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14200שינוי ברוחב וסיווג דרך-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14221שכונת מגורים חדשה בת 800 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14332שכונת מגורים מזרחית-ריינה