תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14362הקטנת סובה ושינוי בקו בנין-ריינה16/02/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14363שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14364שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14384ביטול הפקעה והתוית דרכי גישה-ריינה30/11/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14411הסדרת דרך גישה מוטורית-ריינה19/06/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1446הרחבת תחום הבניה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1450שנוי יעוד -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14545ריתכנון שכונת מגורים ריינה29/12/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14707שינוי סיווג דרך להולכי רגל לדרך משולבת, רינה
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, ריינהתוכניתג/ 14744תכנון תוואי חדש כביש 754
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14782תחנת תדלוק דרך 79, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14809ביטול דרך גישה, ריינה24/01/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14861הרחבת אזור מגורים מעורב במסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14862הסדרת מערכת דרכים ותוספת שטחים לחניה, ריינה26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14994שכונה צפונית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14995שכונה צפונית מזרחית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14997שכונת מגורים צפון מזרח, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15017שינוי יעוד ממגורים למגורים עם מסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15077הרחבה נקודתית למגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15126שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה13/05/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15127שינוי יעוד ממגורים לאזור מסחר ומגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15193הגדלת מגרש מגורים במקום שטח ציבורי פתוח, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1524הסדרת המעין -כפר רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1527הרחבת תחום הבניה ברינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1528הרחבת תחום הבניה באדמות רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15409שינוי בהוראות וזכויות בניה, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15430שכונת מגורים מזרחית - רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1558שנוי יעוד -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15658תכנון שכונת מגורים צפונית - רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15912שכונת מגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15919שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר-רינה23/01/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 16572הרחבת שטח לתעשייה , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 16722שינוי יעוד ממגורים למוסד ציבורי, רינה17/12/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1678שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 16864הרחבת אזור תעסוקה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 17322הרחבת שטח המגורים ושינוי במערכת הדרכים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 17457שכונת מגורים צפונית, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18164הקמת תחנת תדלוק בכניסה להר יונה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18222יעוד שטח למבנה משק - דיר צאן, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18589תחנת תדלוק, דרך 754, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18628מתחם תעסוקה ותיירות בכניסה לריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18711הסדרת דרכים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18755מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור תשריטי חלוקה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18815שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18848מערכת דרכים לפי חלוקה מאושרת, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18877שנוי יעוד מדרך להולכי רגל למגורים ומסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18932שנוי יעוד משטח לתעשיה לשטח למסחר תעשיה קלה ומלאכה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18996שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ושנוי תוואי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19359הודעה עפ"י סעיפים 77 ו - 78 לחוק התכנון, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19400הסדרת מערכת דרכים מקומית
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19401שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך הוספת קומת חניה, ריינה01/11/2012
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19541הרחבת שטח המגורים 90 יח"ד - רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2018שנוי יעוד חלקה 18 ריינה11/03/1976
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20181שכונה מערבית רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20293שינויי בהוראות וזכיות בניייה , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20311הסדרת מערכת הדרכים המקומית,ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20313שינויי בהוראות וזכויות בנייה - ריינה.
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, עמק יזרעאל, ריינה, צפוריתוכניתג/ 20449מתחם 14 - מתחם תעסוקה עירוני, נצרת
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2103שנוי יעוד לתחנת תידלוק-רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2287חלוקת חלקה -רינה01/03/1979
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2312חלוקת מגרשים לבניה - רינה28/05/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2567שנוי יעוד לתחנת דלק ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2650שנוי יעוד מחקלאי למגורים, ריינה14/02/1980
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2655שנוי יעוד מחקלאי למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2693חלוקת מגרשים לבניה -רינה01/01/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2716יעוד שטח לשמוש חורג -אדמות רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2851תחנת תידלוק -רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2942שנוי יעוד ממגורים למסחרי ומגורים -רינה08/06/1978
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3094שנוי מערכת כבישים מוצעת -רינה25/03/1982
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3095שנוי יעוד למגורים -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3106שינוי יעוד ממגורים לצבורי -רינה18/11/1982
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3201שנוי יעוד וחלוקה -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3214שנוי יעוד לתעשיה זעירה -רינה15/11/1979
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3284שינוי יעוד מחקלאי לתעשייה זעירה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3382שנוי יעוד מחקלאי למגורים -רינה08/01/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3507שנוי יעוד למלאכה ותעשיה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3534שינוי תואי דרך מס' 3 -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3589שינוי יעוד למבני ציבור03/03/1983
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3646שנוי יעוד למגורים וחלוקה גוש-רינה17/12/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3796שנוי יעוד לתעשיה זעירה -רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3888שנוי יעוד למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3910שינוי יעוד לאזור חקלאי - רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3950שנוי יעוד למלאכה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3951שנוי יעוד למגורים, ריינה19/11/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3977שינוי יעוד למלאכה ותעשיה01/03/1988
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4189שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4238שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4337שינוי יעוד למגורים וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4343שנוי יעוד לתעשיה זעירה , רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4501שנוי יעוד למגורים10/04/1986
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4552שינוי יעוד לתעשיה זעירה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4687שינוי יעוד למגורים ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4812שינוי יעוד לבנין צבורי01/03/1988
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4861שינוי יעוד למבני ציבור - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4964יעוד שטח למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5001שינוי יעוד מחקלאי למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 501תחום בניה -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5080יעוד שטח לספורט14/07/1989
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5147שינוי יעוד לתעשיה זעירה ומלאכה17/12/1989
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5186שנוי יעוד למגורים - (גניזה)