תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינה25/02/1993
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5263מלאכה ותעשיה מפעל בטון ומוסך, ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5351שנוי יעוד לתעשיה, ריינה - ( גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5391שנוי יעוד לאחסנה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5404שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5474שנוי יעוד למגורים, אדמות ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5507אדמות ריינה14/07/1994
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5638שנוי יעוד לשרותי דרך, רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5639שנוי יעוד לבניני ציבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5864שנוי יעוד למתקן הנדסי -רינה21/03/1991
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6028מלאכה ותעשיה13/11/1994
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6202שנוי יעוד למגורים, ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6278שרותי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6312שינוי יעוד למגורים-ריינה10/10/1991
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6441שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 649 - צפוןחלוקה בגוש 17521 - ריינה21/07/1966
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6541שנוי יעוד לספורט בריכת שחיה -ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6566יעוד שטח לשרותי נופש, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6595שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה10/09/1992
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6698ש. י. למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6943שנוי יעוד לתחנת דלק -ריינה21/07/1996
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7011בתים אפורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 733 - צפוןתיקון לתכ' מס' ג/ 590 - ריינה16/02/1967
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7351שינוי יעוד למגורים -ריינה02/07/1995
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7353שנוי יעוד לתחנת דלק, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7621שנוי יעוד למגורים , ריינה31/08/1995
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7622שנוי יעוד למגורים , ריינה30/06/1996
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7704שינוי יעוד לשטח חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7758שנוי יעוד למגורים ,ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7771שנוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה, ריינה16/11/1995
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7947שנוי יעוד למבני תיבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7963שנוי יעוד למגורים, ריינה02/03/1998
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7964שנוי יעוד לתעשיה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8080שנוי יעוד למגורים, ריינה31/10/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8129שנוי יעוד למגורים, ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8130שנוי יעוד למגורים, ריינה -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8172שנוי במערכת הדרכים, שינוי למתאר, ריינה.20/03/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8189שנוי יעוד למגורים, ריינה14/10/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8359דרך להולכי רגל, ריינה08/02/1996
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8537שינוי בתקנון ג / 5507 , אד' ריינה13/07/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8538שינוי לתקנון ג / ,5507 אדמות ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8543שנוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח לשרותי דרך, מלאכה ומסחר, גוש 17510 חל' 10-17 ר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8727שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, ריינה14/12/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8767תחנת תדלוק ושירותי דרך רינה. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8839שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לשטח מגורים , שינוי למתאר, ריינה ג / 550727/11/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8852שינוי לתוכנית מתאר מספר ג / 5249 , כפר ריינה. (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 89שכון פליטים -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8987התווית דרך גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9014שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, שינוי למתאר, ריינה(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9015שינוי תוואי חלקמדרך קיימת והמרתה למגורים, שינוי למתאר, ריינה.12/01/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9123שינוי תוואי דרכים, שינוי למתאר, ריינה.11/02/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9139שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה זעירה, מתאר, ריינה. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9157שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ריינה. (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9214ביטול חלק מדרך קיימת והמרתה לאזור מסחר ומגורים, שינוי למתאר, ריינה.27/11/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9223שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, התוית דרכים, הקצאת שצ"פים וחלוקת שטח למגרשים, ש
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9245שינוי יעוד לאזור תעשיה, מגורים משולב מסחר, שינוי למתאר, רינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9407הסטת תוואי דרך בשל מבנה קיים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9436שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9448שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.22/11/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9510שינוי יעוד מחקלאי לבית עלמין, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9543שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ומסחר, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9551שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9554שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9567שנוי יעוד משטח חקלאי ומגורים, לשטח למסחר ותחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה14/10/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9589כביש מחבר באדמות ריינה, שינוי למתאר.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9608הצרת דרך וביטול שביל, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9711מחלף חיבור דרכים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9733שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, הזזת דרך מס' 12, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9840תחנת תידלוק, מסחר ותעשיה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9912שינוי יעוד משצ"פ למגורים א', ושינוי תוואי דרכים, ריינה, שינוי למתאר11/04/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9913שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שצ"פ ומבני ציבור, ריינה, שינוי למתאר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9942שינוי ממגורים ומסחר למגורים א' שינוי למתאר, כפר ריינה01/10/1998
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15263הצרת דרך מקומית, ריינה11/09/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15496שינוי במערכת הדרכים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15497שינוי בהוראות וזכויות בניה.10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15719ביטול דרך להולכי רגל-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15720הקטנת שצ"פ והפיכתו למגורים-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15721הרחבה נקודתית למגורים -ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15911שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16048שינוי בשימושים של שצ"פ , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16217הסדרת דרך גישה ושינוי במקום השצ"פ , ריינה20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16218שינוי ייעוד ממגורים למגורים משולב בתעסוקה , ריינה04/09/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16342שינוי במערכת דרכים ובהפרשות לצרכי ציבור , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16436הרחבה נקודתית למגורים, ריינה20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16533שינוי ייעוד ממגורים למבנה ציבור - מבנה מועצה , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16535הצרת דרך והרחבת שביל הולכי רגל , ריינה04/12/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16537שינוי במערכת הדרכים , ריינה08/11/2010
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16569שינוי בהורואת וזכויות בנייה , ריינה10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16573שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת נגישות , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16644שינוי בהוראות וזכויות בניה, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16715שינוי בהוראות וזכויות בניה והצרת דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16721הצרה מקומית של דרך ושינוי בהסדרי התנועה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16764שינוי תוואי דרך , ריינה05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16869שינוי במערכת דרכים מקומית, ריינה17/12/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17044שינוי יעוד ממסחר משרדים ושפ"פ למסחר, ריינה17/12/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17125שינוי במערכת הדרכים, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17126הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17127הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17221שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה05/02/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17243שינוי בתואי ורוחב דרך מאושרת, ריינה