תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 14544הקטנת שטח למבנה ציבור, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15378שינוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון12/12/2006
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15379שינוי קווי בנין והצרה נקודתית של דרך, בסמת טבעון02/04/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15921שינוי יעוד מחקלאי למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15990שינוי ייעוד ממגורים ושצ"פ לדרך ומגורים ומסחר , בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16096שינוי ייעוד משצ"פ ומשפ"פ למגורים , בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16118שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון06/07/2009
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16215שינוי בהוראות וזכויות בניה , בסמת טבעון10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16270הסדרת שטח למתקן הנדסי - בריכת מים, בסמת טבעון05/06/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16322הרחבת שטח למגורים , בסמת טבעון08/11/2007
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16340שינוי ייעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר , בסמת טבעון05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16341שינוי ייעוד משב"צ ושצ"פ לשטח מגורים , בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16349שינוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון11/11/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16406שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16549הרחבת שצ"פ והפיכת שפ"פ למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16866שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון18/08/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16867הרחבת שטח למגורים, בסמת טבעון10/08/2011
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17459שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17582הרחבת שטחי המגורים - שכונת זבידאת מערב, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17789שנוי יעוד למבנה ציבור משולב במסחר, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17808שנוי יעוד משצ"פ ושב"צ למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17987שנוי יעוד משב"צ למגורים והסדרת נגישות, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18369שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים, בסמת טבעון31/08/2011
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18391שנוי יעוד ממגורים א' למגורים ומסחר, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18446שינוי בהוראות וזכויות בניה, בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18536הרחבת שטחי המגורים, שכונת זבידאת מערב, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18623שנוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון05/01/2012
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18642שנוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18643שנוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתמע/ מק/ 6265/ 1הרחבת דרך להולכי רגל, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתמע/ מק/ 6706/ 26שינוי קו בנין, בסמת טבעון30/10/2006
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתמע/ מק/ 679/ 001שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לשטח למתקן הנדסי ולדרך גישה - בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןישות כלליתעתמ/ 08/ 154כאמל מוסא מחמוד סואעד נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןישות כלליתש/ צפ/ ג/ 6265שמורת טבע גוש אלונים (בסמת טבעון)