תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 16245שינוי יעוד משטח חקלאי, יער ושמורת טבע למתקן הנדסי תחנת שאיבה, דיר חנא17/12/2008
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 16246ביטול דרך מס' 12, דיר חנא22/12/2011
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 16247שינוי יעוד לקרית ספורט ואזור מגורים א', דיר חנא06/04/2009
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1634הרחבת תחום בדיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 16789שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17073שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, בדייר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17175שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ודרך גישה, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17240לגיטימציה לבריכת המים ודרך גישה, דיר חנא21/06/2010
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1746שנוי יעוד -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17504תחנת תדלוק בין דיר חנא ועראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17641תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים ב', דרכים וש.צ.פ,
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 18361הסדרת דרך, העתקת חניון, שנוי משצ"פ למגורים ב' והקטנת קווי בנין, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1850שנוי יעוד חלקה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 18855שינוי בהוראות וזכויות בניה, דיר חנא01/12/2011
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19179שנוי תוואי דרך מס' 19, והקטנת קווי בניין, דיר חנא13/03/2012
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19606שינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט והוראות נוספות דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19712שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ומבני ציבור דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19758הגדלת אחוזי בניה ל - 120% במקום 100% ושינוי קווי בנין דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 20250תוכנית מפורטת לשינוי תוואי דרך מס' 100 בדיר - חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2033יעוד חלקה -דיר חנא15/06/1978
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2105שנוי יעוד -דיר חנא28/10/1976
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2120שנוי יעוד, דיר חנא נחל צלמון - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2158יעוד חלקות למגורים -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2354חלוקת חלקה - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2378חלוקת חלקה -דיר חנא08/06/1978
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2398שינוי יעוד חלק מחלקה 95 - דיר חנא30/08/1984
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2530שנוי יעוד למגורים -דיר חנא04/01/1979
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2705חלוקת חל' למגרשי בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2759חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2865שנוי יעוד לבית ספר ומגרש לכדורגל -דיר חנא12/02/1981
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2933חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2949חלוקת מגרשי בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2950חלוקת מגרשי בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2951חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא09/03/1980
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2980חלוקת מגרשים - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3011שנוי יעוד למגורים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3042שנוי יעוד למגורים -דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3090שנוי יעוד למגורים -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3091שנוי יעוד וחלוקה למגרשי בניה -דיר חנא23/02/1984
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3299שנוי יעוד למגורים -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3350שנוי והרחבה תווי דרך -דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3492שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה-דיר חנא דרומית17/12/1992
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3523שנוי יעוד למגורים, דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3821שינוי יעוד לתחנת תידלוק -דיר חנא05/01/1984
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3822שינוי יעוד למגורים גוש 19428 חל' 1-3 דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3823שנוי יעוד למגורים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3842שנוי יעוד למגורים13/06/1991
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4086שנוי יעוד למגורים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4287שנוי יעוד לתחנת תידלוק גוש 19418 חלקה 7א דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4303הרחבת תחום בניה בדיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4898שנוי יעוד למלאכה, דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 515תחום בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 5754שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 5755שנוי יעוד למגורים, דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6267דיר חנא צפונית18/11/2008
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6294שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6337תיקון תוואי כביש - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6370שינוי יעוד למגורים, דיר חנא08/08/1996
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6379שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 654חלוקת מגרשים בדיר חנא10/02/1966
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 655 - צפוןמגרשים בדיר חנא המערבית21/07/1966
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6630שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנא05/03/1992
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6804השכונה המזרחית
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7016שנוי מחקלאי לאזור מגורים א' , דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7019שנוי יעוד מחקלאי למלאכה, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7191שינוי החלוקה בגוש 19412 חלקה 10 ,דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7656שנוי יעוד מאזור מגורים לשטח לבניני ציבור, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7657שנוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים, שרותי דרך ודרכים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7712שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7824תכנון השטח מחדש על מנת לפתור בעיות גישה לכל הבתים דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7825תכנון השטח מחדש על מנת לפתור בעיות גישה לכל הבתיםדיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7826שנוי יעוד משטח חקלאי למלאכה ותעשיה זעירה ושירותי דרך, דיר חנא03/05/2001
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8338שנוי יעוד משטח חקלאי להקמת רפת, דיר חנא08/09/1996
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8363שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8400שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8506ביטול כביש מס' 51 שעל בתים קיימים והצעת דרכים חלופיות, שינוי למתאר, דיר חנ
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8626שינוי מע' כבישים ע"מ להקטין הנזק הנגרם לחלקות. (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8784שינוי למתאר, שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח בית קבורהדיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8800הקטנת קוי בנין כביש אזורי מספר 805.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9206קביעת עקרונות ואופי בינוי שכונת מגורים חדשה, כולל דרכים ושטחי ציבור, דיר חנא09/09/1999
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9416שינוי יעוד למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתאר, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9417שינוי יעוד לבניני ציבור, שינוי למתאר, דיר-חנא.09/02/2000
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9518הקטנת קו בנין, שינוי למתאר, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9598לתכנן מחדש את מערך הדרכים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9629שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתאר, דיר-חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9630יעוד שטחים למגרשי בניה ליחידת דיור, שינוי למתאר, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9631שכונה מערבית - דיר חנא13/09/2001
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9636תיקון מערכת כבישים, שינוי למתאר, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9780הסדרת כביש חדש לשכונה, שינוי למתאר, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9909שינוי נקודתי לתכנית ג / 6267 - הזזת קטע כביש והקטנת קו בנין, שינוי למתאר, דיר
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 10104/ 05/ 23הקנטת קו בנין והיוד אחוזי בניה, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 10104/ 05/ 25תוכנית ג/ לג/ 10104/ 05/ 25
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 1232/ 03/ 62הרחבת שטח למבני ציבור, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 1232/ 97/ 38הרחבת דרך מס 4 ושינוי קו בנין, דיר חנא07/10/2008
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908 / 07/ 11קביעת קווי בניין , סח'נין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 05/ 34שינוי קו בנין, דיר חנא09/05/2007
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 06/ 18תוכנית ג/ לג/ 12908/ 06/ 18
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 07/ 11שינוי קווי בניין , דיר חנא27/11/2008
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 08/ 17איחוד וחלוקה בהסמכה, וקביעת גודל מגרש מינימלי ושינוי קו בנין, דיר חנא24/12/2008