תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 09/ 05איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין במגרש 100, דיר חנא28/01/2010
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 15132/ 12/ 21שינוי קווי בנייה לכביש 22 - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 3492/ 12/ 27חלוקה בהסכמה ושינוי קווי הבניין - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 01/ 49שינוי קו בנין, וניוד אחוזי בניה בין הקומות, דיר חנא25/06/2002
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 02/ 28הקטנת קו בנין ושטח מגרש מינימלי, דיר חנא10/05/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 03/ 12הקטנת קו בנין , דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 03/ 44קביעת גודל מגרש מינימלי, דיר חנא08/01/2004
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 03/ 55שינוי קו בנין, חלוקה בהסכמה, וקביעת גודל מגרש מינימלי, דיר חנא15/03/2007
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 03/ 59שינוי קו בנין , דיר חנא29/04/2004
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 04/ 29איחוד וחלוקה בהסכמה, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 04/ 6שיוני קו בנין בהתאם לקיים והרחבת דרך, דיר חנא31/03/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 05/ 34שינוי קו בנין , דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 02/ 89איחוד וחלוקה והקטנת גודל מגרש מינימלי, ושינוי קווי בנין, דיר חנא08/05/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 02/ 90הקטנת קו בנין , דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 03/ 64שינוי קו בנין, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 04/ 15שינוי גודל מגרש מינימלי , דיר חנא30/06/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 06/ 2העתקת תוואי דרך להולכי רגל ושינוי קווי בנין , דיר חנא30/10/2006
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 07/ 28איחוד וחלוקה מחדש ובהסכמה, וקביעת קווי בנין, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 10/ 14חלוקה בהסכמה , שינוי קו בנין , דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ מק/ 9417/ 01/ 33הקטנת קו בנין צידי וקדמי מכביס מס' 6 + 1, בגבול מערבי ודרותי, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15004התויית דרך גישה באזור מבני ציבור ושטח ספורט, דיר חנא15/02/2007
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15006שינוי יעוד למגורים, שינוי קוי בניין והזזת שצ"פ, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15103שינוי תוואי דרך גישה והרחבתה, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15148שינוי תוואי דרך מס' 23, קביעת קוי בניין והגדלת זכויות, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 16158שינוי וביטול נקודתי של תוואי דרך ומתן לגיטימציה, דיר חנא01/06/2010
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 16506שינוי נקודתי של תוואי דרך ושינוי קווי בניין , מז' דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 16712הגדלה נקודתית של זכויות בניה, והקטנת קוי בנין, דיר חנא21/07/2008
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 16988שינוי תוואי דרך גישה והרחבה, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 17377הגדלת אחוזי בניה, שינוי קווי בנין ושינוי תכליות, דיר חנא17/06/2009
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 17475הזזת דרך מס' 2, דיר חנא07/03/2010
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 02/ 141/ 02בקשה לתוספת מרפסת ומחסן בקו בנין אפס לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתלג/ 1232/ 00/ 10הועבר לסמכות מחוזית - 28.11.2000
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתלג/ מק/ 1232/ 00/ 29הרחבת דרך בצומת הראשית במרכז דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתלג/ מק/ 1232/ 2000/ 4שינוי בקו בנין, דיר חנא30/08/2001
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתלג/ מק/ 99/ 3שינוי תקנון - שינוי צפיפות יח"ד, הוראות עיצוב אדריכלי ללא שינוי באחוזי הבנ
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתלג/ מק/ 99/ 6שינוי יעוד משטח למגורים ' מבני ציבור - הרחבת שב"צ קיים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאבקשה ועדה מקומיתלגל/ 20080219בקשה להיתר בניה אזור מגורים א' להקלה בקו בנין מכביש ארצי בדיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13886שמורת טבע ברכת דיר חנא