תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 24שינוי קו בנין, טמרה05/08/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 25שינוי קו בנין, תמרה08/05/2003
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 36שינוי הוראות בדבר קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 39שינוי קו בנין ואיחוד מגרשים, תמרה15/07/2003
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 44שינוי קו בנין, תמרה10/10/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 45שינו קו בנין , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 03שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, ושינוי גודל מגרש מינימלי, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 10הרחבת שטח למבני ציבור, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 11שינוי קו בנין, תמרה02/11/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 12שינוי קו בנין, תמרה02/11/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 13שינויקו בנין, תמרה26/07/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 23הרחבת דרך, תמרה12/09/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 24שינוי קו בנין, תמרה17/12/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 27שינוי קו בנין, תמרה24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 7שינוי קו בניין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 09שינוי קו בנין , תמרה26/04/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 18שינוי תוואי דרך גישה תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 19איחוד וחלוקה שטח מגורים ומבני ציבור, תמרה10/10/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 03תוכנית שג/ מק/ 05/ 03
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 12שינוי הוראות קווי בנין, תמרה05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 13שינוי הוראות קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 16שינוי קו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 23שינוי קו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 26קביעת קווי בניין חדשים בהתאם לקיים בשטח , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 15שינוי קווי בניין , טמרה05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 18שינוי קווי בניין , טמרה05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 27שינוי קווי בניין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 31הרחבת תחנת דלק , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 38שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה בהסכמה , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 01שינוי הוראות בקו בניין לבניה קיימת בלבד, תמרה11/09/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 07שינוי בהוראות בדבר קווי בנין, טמרה28/05/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 22שינוי הוראות קו בניין , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 23שינוי קו בנין, תמרה14/06/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 24שינוי הוראות בניה בקווי בנין, טמרה18/03/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 25שינוי קו בנין והקלות באחוזי בניה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 27שינוי תוואי דרך וקווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 28שינוי הוראות בדבר קווי בנין, תמרה07/09/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 29שינוי הוראות בדבר קווי בנין, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 33שינוי הוראות בדבר קווי בין עבור בניה קיימת , תמרה28/12/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 09/ 03שינוי קו בנין, טמרה31/08/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 09/ 07תוכנית שג/ מק/ 09/ 07
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 09/ 23שינוי הוראות בדבר קווי בניין לבנייה מוצעת-טמרה04/11/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 05שינוי הוראות קווי בנין, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 08שינוי קו בנין, תמרה11/12/2011
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 16שינוי הוראות קו בנין, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 04שינוי קווי בניין לבניה קיימת , טמרה08/08/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 06שינוי בהוראות קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 11שינוי קו בנין, טמרה04/11/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 20שינוי הוראות קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 2007/ 4שינוי קווי בניין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתשג/ מק/ 96/ 1הסדרת תוואי דרך הגישה למחצבת תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבול, שעב, תמרהתוכניתשג/ מק/ 97/ 13קביעת תנאים לאישור תשריטי איחוד וחלוקה בסטיה,01/10/1998
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 98/ 2שיוני בקו בנין , תמרה21/12/1998
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 98/ 3תוכנית שג/ מק/ 98/ 321/12/1998
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 99/ 2שינוי בקו בנין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 99/ 3שינוי בקו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתשפג/ 20080115שימוש חורג בחממה ומחסן חקלאי למכירת צמחי בית וגו+ כדים לתקופה של 3 שנים.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתתממ/ 2/ 62תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרה24/10/2007