תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1340שנוי יעוד -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13460שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח שב"צ בשכונת כנאענה18/02/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13514שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים משולב במסחר, לגיטימציה במערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13683הקטנת רוחב דרך מס' 2 והרחבת דרך ל-6 מטר, מרכז עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13684הקטנת תוואי חלק מדרכים 32 ו- 20 ל - 6 מטר, צפון עארבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13687התווית דרך ברוחב 6 מטר והתחברות לדרך איזורית 805 בצפון מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13688ביטול חלק מדרך מס' 2 והתווית דרך גישה, בדרום מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13689שינוי תוואי דרך מס' 18 במערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13693שינוי תוואי דרך מס' 26 בדרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1378שנוי יעוד -עארבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13857שינוי תוואי דרך מס' 18 בעראבה והצעת תוואי חלופי :
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13862שינוי תוואי דרך מס' 8 והצרתו, במערב עראבה:07/07/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13866שינוי תוואי דרך מס' 43 ולגיטימציה למבנים בדרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13868הצרת תוואי דרך מס' 23 בצפון מזרח עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13925ביטול חלק מצומת דרכים מס' 3 8 ו - 25 בעראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1393שנוי יעוד חלקה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13951שינוי תוואי דרך מס' 27 בצפון עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13953שינוי תוואי דרך מס' 31 בצפון מערב עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13954שינוי תוואי דרך מס' 21 בצפון עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13960שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים א' לתחנת תדלוק במערב עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14017הגדלת זכויות בניה בשטח מסחר משולב במגורים, והסדרת חניה, בדרום מערב עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14018הגדלת זכויות בניה נקודתית בשטח שב"צ משולב במגורים, מרכז עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14232הגדלת זכויות בניה, הקטנת קו בניין במרכז עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14233שינוי יעוד משטח למבני ציבור, לשטח למגורים א' בעראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14234שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרך גישה צפון עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14235שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בצפון עראבה:15/02/2007
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14374שינוי יעוד נקודתי ממגורים משולב בתעשיה זעירה, דרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14375שינוי תוואי דרך מס' 41 ולגיטמציה למבנה קיים, צפון עראבה03/05/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14376שינוי תוואי דרך מס' 39,38 ושינוי קוי בנין , צפון עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14377שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מעורב מסחר ומגורים והקטנת קווי בנין מדרך 804
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14509הגדלת זכויות בניה נקודתית והקטנת קו בניין, צפון עראבה28/11/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14510הגדלת זכויות בניה נקודתית במרכז עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14513הגדלת זכויות בניה והתווית דרך גישה בדרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14632שנוי יעוד נקודתי משטח לבניני ציבור למגורים א' במערב עראבה30/05/2006
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14635שינוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך בלב בקעת בית הכרם
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14637שנוי יעוד נקודתי ממגורים ומסחר למלאכה מסחר ומשרדים, עראבה15/02/2007
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14699הגדלה נקודתית של זכויות בניה ולגיטימציה למבנה קיים, עראבה26/02/2007
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14891שנוי תוואי דרך מס' 24, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14893שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ומלאכה, בית בד, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14894שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח מגורים א' והקטנת קו בניין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14895שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מלאכה ומסחר, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15102שינוי יעוד נקודתי למגורים, לגיטימציה למבנה קיים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15162הרחבת הישוב עראבה למזרח, שכונה 10, בת 625 יחידות דיור, עראבה
צפוןגבעות אלונים, הגליל המרכזי, לב הגליל, משגב, דיר חנא, כאוכב אבו אל-היג'א, כפר מנדא, עראבהתוכניתג/ 15320מתחם יער הר אחים- עצמון
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15347שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומלאכה זעירה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15349בריכת מים של מקורות, עראבה23/01/2008
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15374שינוי יעוד משטח חקךאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך דרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15474שינוי יעוד ממגורים א' למבני ציבור, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15488שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק צמוד לדרך 804 צפונית לעראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15568ינוי יעוד משטח חקלאי ללמגורים, תעשיה - משחטה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1576הרחבת התחום -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15775שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר ומשרדים, צמוד לדרך 804, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15786שינוי תקנוני לתכנית ג/ 5422-הוספת שימושים מסחריים לאזור מלאכה ותעשיה זעירה13/03/2007
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 15799בית עלמין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15848שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים,והתווית דרך גישה -צפון מזרח עראבה.
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 16024בית עלמין דרום מזרח לעראבה26/11/2009
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16033הצרת רוחב דרך בצומת דרכים 18 ו- 2, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16034שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, דרך 804, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16072שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר משולב בתעשייה - מרכז עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16073שינוי יעוד ולגיטימציה, ממגורים ליעוד מסחר ותחנת תדלוק ושרותי דרך, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16409שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק על דרך 805, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16410שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ומשרדים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16497הרחבת הישוב עראבה למזרח- 328 דונם "מתחם 10" , מזרח עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16503הגדלת זכויות בניה נקודתית , עראבה05/06/2008
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16797שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדים , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 16830שינוי ייעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח מעורב מסחר ומגורים , עראבה13/10/2009
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 17153תעסוקה ומגורים בצפון מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 17664שכונת בי"ס תיכון, עראבה10/04/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 17847הסדרת מערך הדרכים מערב עראבה- עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18024שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר ודרכים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1838שינוי יעוד עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1839שינוי יעוד להקמת בי"ס - עארבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1851שנוי יעוד -עארבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18601שנוי תוואי דרך מס' 100, עראבה01/12/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1867שנוי יעוד -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18700ביטול דרכים ושנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18739הסדרת מערך הדרכים ושנוי יעוד קרקע, דרום מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1879שנוי יעוד -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18880ביטול דרכים ושנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18890שנוי יעוד ממגורים א' לבנייני ציבור ומגורים ושנוי קו בניין קדמי, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18891ביטול ו/או שנוי תוואי דרך והצעת דרכים חלופיות ושנויים ביעדים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18979שנוי ואיחוד הוראות בניה באזורי מגורים ותעשיה ומלאכה זעירה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19066שנוי יעוד ממגורים א' לבנייני ציבור ומגורים ושינוי קו בניין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19104שכונה מספר 10 בעראבה מזרח- הודעה לפי סעיף 77-78 לחוק התכנון והבניה.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1964שנוי יעוד חלק 8 , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19791ביטול קטע דרך הרחבת צומת ושינוי קווי בנין וגודל מגרש מינימלי עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19920תוכנית מפורטת להסדרת מערך הדרכים ושינוי יעוד קרקע דרום מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 20070שכונה מזרחית עראבה - שכונת ואדי חוסיין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 20113ביטול ושינוי תוואי דרך ותוספת זכויות בניה - עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 20191שינוי במערך הדרכים וקווי בנין, במערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2023חלוקת מגרשים, עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2028שנוי יעוד -עראבה - גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2054בית ספר, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2109שנוי יעוד חלקה -להקמת בית ספר -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2110שינוי יעוד למגורים-עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2131שנוי יעוד חלקה -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2132שנוי יעוד חלקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2133שנוי יעוד חלקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2134שנוי יעוד למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2150חלוקת השטח למגרשי מגורים.