תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4567תחנת תידלוק22/08/1985
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4739שכונת מגורים "מיצב"17/10/1985
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פ30/11/1987
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5197חלוקת מגרשים18/12/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 529תחום בניה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5541שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5547מחצבת אבן ושיש
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5581שנוי יעוד לתעשיה02/09/1993
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5756שינוי יעוד למסחר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5757שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5803שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5894שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6036שינוי יעוד למגורים, ירכא - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6092שנוי יעוד למגורים שנוי למתאר -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6093שנוי יעוד למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6094התוית דרכים חדשות - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6095שנוי יעוד למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6096שנוי יעוד למגורים גוש 18923 -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6109שינוי יעוד לתעשיה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6279שינוי יעוד לתעשייה - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6435שנוי תואי דרך מוצעת מח'22 - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6530שינוי יעוד לחקלאי - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6577שינוי יעוד לאזור תעשיה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6634שינוי יעוד למגורים - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6635שינוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6766שנוי לתקנון תכנית מתאר -ירכא07/01/1993
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6852שנוי יעוד מחקלאי למגורים א'
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6855שנוי יעוד משטח צבורי - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6868שנוי יעוד מחקלאי למגורים.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7094שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לאיזור מלאכה ומסחר -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7116שינוי יעוד מחקלאי לשטח לבניני ציבור שינוי למתאר -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7225הסדר פיתוח ושינוי יעוד מחקלאי למגורים -ירכא30/04/1995
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7318שכונת קדמני -ירכא27/02/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7455מחצבות ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכא11/08/1996
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7532יעוד קרקע לתחנת תידלוק דרגה ב', ירכא27/02/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7533קרית ספורט , ירכא13/10/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7548התווית דרך לגישה לחקלות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7549התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7555התווית דרך גישה לחלקות חלקאיות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7556התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7557התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7560התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7658שנוי יעוד מתעשיה לחקלאות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7804שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7974שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ושטח לבניני ציבור, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8024שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, ירכא01/03/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8183שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך ירכא - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8446יעוד שטח להקמת מבנים הנדסיים, שינוי למתאר, ירכא.06/04/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8534שינוי יעוד משטח ציבורי לתעשיה ומסחר, ירכא09/01/1996
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8590שנוי יעוד השטח משטח למבני ציבור לתעשיה ומסחר ירכא - 93 / 63
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8603שנוי משטח למתקנים הנדסיים לאזור תעשיה א' וחלוקה מחדש של מגרשים , שינוי למתאר14/07/1996
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8782שינוי יעוד מתעשיה א' ו-ב' לשטח חקלאי, שינוי למתאר,ירכא.13/05/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8788שינוי ייעוד מחקלאי לשטח מגורים א'. - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8917אזור תעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9011שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.27/11/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 908שמורת טבע נחל בית העמק26/08/1971
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9192שינוי יעוד הקרקע משטח למבני ציבור לשטח מגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.12/01/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9344שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור ואזור מגורים ב'.שינוי למתאר, ירכא.15/07/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9390שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', ירכא.14/03/2000
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9420ליעד שטח עבור "מבנה שרות לדרך", ירכא30/10/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9456שינוי יעוד מחקלאי לשטח מגורים ב', ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9473שינוי יעוד השטח לספורט תעשיה ומסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9541חיבור ירכא לכביש כרמיאל - מעלות,30/06/1998
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9560שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב', שינוילמתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9587שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9659שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ושצ"פ, שינוי למתאר, ירכא12/01/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9854שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9855שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.23/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9872שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב', ירכא30/05/2000
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9936שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9978שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב', שינוי למתארירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9986שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך + מסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9987שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ובניני ציבור,שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9992שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, ירכא09/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 137כפר ירכא14/01/1993
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 159כפר ירכא.02/09/1993
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 167"תעשיות ירכא"
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 171תעשיות ירכא הרחבת איזור תעשיה.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 208שנוי לתוכנית מתאר ג / 5000 תעשיות ירכא הרחבת איזור תעשית ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 215"תעשיות ירכא" - הרחבת איזור תעשיה ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 231שינוי לתכנית מתאר מקומית ג / 5000 - "תעשיות ירכא"
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 239תכנית מפורטת ע"ש רמאל כאמל
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 240שינוי לתכנית מיתאר ג / 5000 ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ בת/ 301שינוי לתכנית מתאר ג / 5000, שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ומסחר, כפר ייר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ מר/ 3699/ 08/ 1שינוי קו בנין צידיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ מר/ 6766/ 04/ 5שינוי קו בנין , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ מר/ 6766/ 04/ 6שינוי קו בנין צידי31/01/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ מר/ בת159/ 2005/ 7שינוי קו בניין מ- 5 מ' ל- 0 מ' בחלקה 31 גוש 18887 , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגמ/ מק/ 5000/ 99/ 1שינוי קו בנין צדדי, בהתאם להוראות סעיף 62 לחוק ירכא31/01/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגמר/ בת159/ 2005/ 7שינוי קו בנין בחזית מבנה אזור התעשיה , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 14552שינוי יעוד משטח בנייני ציבור לאזור מסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 14966שינוי יעוד נקודתי מתעשיה למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 15093שינוי יעוד נקודתי משטח מגורים ב' ושב"צ לשטח מגורים א', ירכא24/10/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 15281שינוי יעוד נקודתי משפ"פ למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 15282שינוי יעוד משטח חקלאי וספורט לשטח חקלאי, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 15325שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור תיירות ומסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 15518שינוי יעוד מאזור מרכז עסקים ראשי לאזור מגורים ג'-שטח בנוי ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 15698ביטול שצ"פ והפיכתו לשב"צ, ירכא15/02/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 16233שינוי ייעוד ממרכז עסקים ומסחר לבינייני ציבור , שטח בנוי ירכא