תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 16397ביטול חלק מדרך 106 , צפון ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 16690שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 16791שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים א' ושצ"פ, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 16792הזזת תוואי דרך מס' 3, ירכא05/02/2009
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 16978שינוי ייעוד ממגורים ב' למבנה ציבור , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17066בית העם המערבי, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17077שינוי יעוד משצ"פ למגורים א', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17081שינוי שטח ציבורי לשטח מגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17374שינוי יעוד מאזור חקלאי למבנה ציבור והתווית דרך גישה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17375שינוי יעוד משפ"פ למגורים א' מסחר ומשרדים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17486שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר ותיירות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17651שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17801שנוי יעוד מאזור למבני ציבור לאזור מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17864הרחבה נקודתית למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17902אזור למבנים ומוסדות ציבור לדת, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17913שנוי יעוד ממסחר למבני ציבור (דת), ירכא16/09/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 17914שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 18283הסדרת בית תפילות, שטח בנוי, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 18287שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגר/ 02/ 40/ 2בקשה להתאמת היתרים קודמים למצב קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומיתירכא 2007/ 0467בניין קיים: אורווה (תאי סוסים+מחסן)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומיתירכא2010 / 001לגיטימציה למבנה קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 10800/ 05/ 4שינוי קו בנין צידי למבנים קיימים, ירכא28/01/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 6761/ 2005/ 3שינוי קו בניין , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 6766/ 09/ 1שינוי קו בנין , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 6766/ 2004/ 3שינוי קו בנין צידי, מרכז ירכא24/06/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 6766/ 2005/ 2שינוי קו בנין, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 8534/ 05/ 1שינו קו בנין לשטח תעשיה משולב מסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 9872/ 04/ 7שינוי קו בניין, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאישות כלליתע"ח/ 10/ 03/ 28319סלמאן חביש נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןהגליל המרכזי, ירכאישות כלליתעתמ/ חי/ 07/ 4166שחאדה נאיף נגד ועדה מחוזית צפון, ועדה מקומית נצרת, גליל מרכזי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאישות כלליתש/ 23/ 24שמורת טבע נחל בית העמק מתוקף תוכנית ג/ 908
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאן, ג'וליס, ירכא, כפר יאסיףתוכניתתממ/ 2/ 9/ 2תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי