תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'03/03/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12453שינוי יעוד משטח מגורים ומלאכה זעירה למרכז אזרחי, סכנין16/01/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12457שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח בנייני ציבור בצפון מערב סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12458שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח מבני ציבור , בצפון סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12460תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/216/02/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12461תכנון מחדש של הגלעין ההיסטורי בעיר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12492שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' צפון סכנין19/12/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12493שינוי יעוד מקודתי משטח מגורים לשטח מגוים א' בצפון מערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12494שינוי משטח חקלאי לשטח שב"צ, מזרח סכנין16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12495שינוי תוואי דרך מס' 33 והצרת תוואי דרך מס' 34 בצפון סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12497שינוי תוואי והסדרת הצומת בין הדרים ע"ס 3,2 בצפון העיר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12498שינוי יעוד ממגורים א' לשטח למבני ציבור בדרום סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12640שינוי יעוד משטח למגורים לשטח למבני ציבור בדרום מערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12708שינוי יעוד משטח מסחר משולב במגורים ומשטח חקלאי לשטח ספורט
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12710שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרך בצפון מערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12711שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור, בדרום מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12732קביעת גודל מגרש מינימלי וקו בניין בדרום מערב סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12733הרחבת דרך גישה והתווית דרך גישה בדרום מזרח סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12734הקטנת קו בניין במגרש לא בנוי צמוד לדרך 805 לקו בניין אפס, במרכז סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12736שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח מגורים א' במרכז העיר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12743הגדלת אחוזי בניה , קביעת קוי בנין בצמוד לדרך אזורית 805 בסכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12744הרחבת שטח למבני ציבור, הגדלת זכויות בניה וביטול תוואי דרך, בדרום מערב סכנין20/08/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12827ביטול שטח למבני ציבור ויעוד השטח למגורים א' ודרך גישה - מזרח סח'נין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12828ביטול קטע מדרך מס' 25 ממזרח לשטח הבנוי והצרת יתרת הדרך לרוחב 8 מטר בסכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12861שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בדרום סחנין27/03/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12862ביטול דרך מס' 52 בסכנין והתויית דרך גישה כתחליף
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכנין30/11/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12941הגדלת זכויות בניה, קוי בנין,גודל מגרש וחלוקה בחלקה 26 גוש 19316 בס'חנין24/01/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12944הגדלת זכויות בניה, ביטול חלק מדרך 29 ושינוי קווי בנין וגודל מגרש בס'חנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12946שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי למיון ומיחזור פסולת יבשה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12967הגדלת זכויות בניה ושינוי קו בנין בחלקה 44 בגוש 19283 בצפון סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13011הרחבת אזור התעשיה בצפון מזרח סכ'נין, הרחבה לתכנית ג/634219/09/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13012שינוי תוואי דרך גישה מס' 3 ולגיטימציה למבנה קיים16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13013שינוי תוואי דרך מס' 24 ולגיטימציה למבנה קקים בצפון מערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13045הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות באזור תעשיה , סחנין16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13046שינוי מערך הדרכים בסח'נין - רביע דרום מערבי (רביע 3)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13047התווית דרך גישה וקביעת קוי בניין לחלקה בצמוד לדרך 805, במרכז סחנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13048איחוד וחלוקה ללא הסכמה והתויית דרך גישה למגרשים, בדרום מזרח, סחנין.27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13072התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין07/07/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13124שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' בצפון סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13125הגדלת זכויות בנייה ושינוי קו בניין בגוש 19284 חלקה 55 במזרח סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13126שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' בדרום סח'נין והתווית דרכי גישה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13128תוואי דרך מס' 22 בצפון סח'נין22/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13130שינוי תוואי דרך בצומת ולגיטימציה למבנה קיים במרכז סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13188שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחר ומשרדים, תוספת לתכנית ג/ 3190 בסכנין16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13210הסטת תוואי דרך מס' 40 ולגיטימציה למבנה קיים, בדרום מערב סכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13211שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, בצפון מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13379הגדלת אחוזי בניה בח"ח 11 בגוש 19283 במרכז סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13380שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1343בית ספר מקיף -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13442הצעת דרך גישה והגדלת אחוזי בניה למתן לגיטימציה נקודתית לבניה בשטח הבנוי בסכנין22/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13443שינוי מערך הדרכים בסכנין - רביע צפון מזרחי
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13444ביטול קטע מדרך והתויית דרך גישה חלופית22/07/2003
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 13482הקמת בית עלמין לישוב סכנין, בשטח שיפוט מוניציפלי מועצה אזורית משגב
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13515הקטנת רוחב דרך מס' 101 ושינוי קוי בנין, במרכז סכנין26/02/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13539תכנית מתאר לדרכים בסכנין - גיליון 4 - רביע דרום מזרחי
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13682שינוי תוואי דרך מס' 1 במרכז סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13686שינוי יעוד משב"צ לשטח מגורים ב' ושינוי תוואי דרך, מרכז סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13699שינוי יעודמשטח למסחר לשטח לתעשיה ומלאכה, באזור התעשיה בסכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13855שינוי יעוד משטח לשב"צ לשטח מגורים א' בדר' - מע' סכנין:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13856תכנון הסדרי תנועה וחיבורים לדרך 805 בסכנין:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13861שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13869הרחבת סכנין לצפון - הקמת שכונה בת כ- 110 יח"ד בצפון סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13950הגדלת זכויות בניה, הקטנת קו בניין לדרך 805 במרכזס סכנין:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13952שינוי תוואי דרך מס' 100 בצפון-מזרח עראבה:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13958הגדלת אחוזי בניה, שינוי קו בניין קידמי במרכז סכנין:24/07/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14019הגדלה נקודתית של זכויות בניה במרכז סכנין צמוד לדרך 805:12/08/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14020הצרת תוואי דרך מס' 39 בצומת דרכים 14 ו - 39 בצפון סכנין:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14227שינוי יעוד ממגרשים למגורים ליעוד שב"צ, שכונה צפון-מערבית סכנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14228שינוי יעוד משטח למגורים לשטח לשב"צ צפון מערב סחנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14229שינוי יעוד ממגרשים למגורים, ליעוד שב"צ ושצ"פ, דרום סח'נין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14230שינוי יעוד ממגרשי מגורים למגרש שב"צ, דרום מערב סחנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14231הגדלת זכויות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה, קווי בנין ותכסית במרכז סכנין:12/12/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14236שינוי תוואי דרך גישה, הקטנת קווי בנין, גודל מגרש במרכז סחנין:08/06/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14259הגדלה נקודתית של זכויות בניה הקטנת קווי בנין בדרך 805, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14260שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, לגיטימציה ולול קיים מצפון-מזרח סכני
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14512שינוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך, בשטח הפתוח בין סכנין ועראבה צמוד לדרך 805
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1463שנוי יעוד -סכנין01/12/1977
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14633ביטול קטע מדרך מס' 35 לליגיטימציה למבנה קיים והגדלת שצ"פ, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14634שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים והתויית דרך, סכנין17/08/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14636שנוי יעוד נקודתי ממגורים א' לתעשיה ומלאכה זעירה והגדלת זכויות, סכנין18/08/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14698שינוי יעוד משטח מסחר ומגורים לשטח תחנת תדלוק, סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14700הרחבת שטח בית ספר והתווית דרך, סכנין09/07/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14701שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח מגורים א' לשטח תעשיה ומלאכה, והתווית דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1472שנוי יעוד -סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14827הרחבת אזור תעשיה סכנין-שינוי מחקלאי לתעשיה ומלאכה ,צפון מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14890שנוי יעוד מדרך למגורים א', סכנין15/02/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14892שנוי נקודתי של תוואי דרך ושנוי קווי בניין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14960הגדלת זכויות בניה והקטנת קוי בנין, סכנין14/06/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15142שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1536שנוי לתכנית מס'628 -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15373הגדלת אחוזי בניה נקודתית בשטח הבנוי בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15486הגדלת זכויות בנייה קביעת קוי בנייה וגודל מגרש,נקודתי במרכז סכנין.02/04/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15487איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי יעוד משטח מגורים למגורים משולב במסחר,סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 15633שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15697שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15787שינוי יעוד לתחנת דלק מבונה ומסחר וביטול שפ"פ בצמוד לדרך 805,סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15800שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15841שינוי יעוד משטח מגורים לשטח תחנת תדלוק,ושטח משולב מסחר ומשרדים והתווית דרך , ס