תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2985חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2995חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2996חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3144שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3166שינוי יעוד למלאכה - סכנין17/06/1982
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3190שנוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין14/04/1983
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3217חלוקת מגרשים לבנית מגורים -סכנין14/07/1989
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3321שנוי יעוד למגורים -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3354יעוד שטח למגורים -סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3463שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3494שינוי יעוד למגורים - סכנין11/05/1987
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3544שנוי יעוד למגורים -סכנין06/02/1986
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3552שנוי יעוד לתעשיה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3668שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3669שנוי יעוד לתחנת דלק, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3696שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3827שנוי יעוד לתעשיה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3936שנוי יעוד למגורים -סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4088שנוי יעוד לתחנת דלק, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4217שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4351שינוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4767שנוי יעוד לתעשיה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4893שינוי יעוד לבנין צבורי
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5063שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5092שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5243שינוי יעוד למבני ציבור ומגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5343מכון טיהור לשפכים ומגאר לקולחים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5582הגדלת אחוזי בניה, סכנין10/03/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5735שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5762שינוי יעוד לשטח ציבורי , גוש 19279 חל' ,51 סכנין21/11/1991
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5859שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6021שנוי יעוד לתעשיה (בית בד), סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6027שינוי יעוד למוסך ולמבנה שרות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6060יעוד שטח למגורים סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6061יעוד שטח למגורים, סכנין16/04/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6112שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6136שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6137שינוי יעוד למגורים סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6194יעוד שטח למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6195יעוד שטח לבית קברות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6209שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6210שנוי יעוד מתעשיה למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6264שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6272שינוי יעוד לשרותי דרך - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 628סכנין דרום09/12/1965
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 629 - צפוןחלוקה בחלקה 50 בגוש 19274 - סח'נין15/07/1965
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6298שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 632 - צפוןחלוקת מגרשים בסכנין הכפר22/07/1965
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6332שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6333שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכנין15/09/1991
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6343שנוי יעוד לתעשיה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6344שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6345שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6371שינוי יעוד למגורים ודרך -סכנין01/03/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכנין28/01/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6390שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6438שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6486שנוי יעוד למגורים -(גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6622שינוי יעוד מחקלאי למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.16/03/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6674שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 668תכנית מתאר סכנין30/04/1992
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6730שינוי יעוד לתעשייה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6780שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6813ביטול איחוד וחלוקה שאיננה מתאימה למציאות סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6947שנוי יעוד למגורים שנוי למתאר -סכנין03/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6952שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחרי ושירותי דרך - סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6971שינוי יעוד מחקלאי למוסך ומבנה שירות שינוי למתאר -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7004בתים אפורים -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7005בתים אפורים סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7026שינוי יעוד לאזור תעשיה, סכנין.26/08/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7126שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי למתאר סחנין (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7135שינוי יעוד מאיזור מגורים לאיזור לבניני ציבור סכנין16/04/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7142ביטול כביש מוצע שינוי למתאר,סכנין30/04/1992
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7279הנחיות לבנית מבנה לול לגידול עופות לבשר -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7345הזזת כביש -סכנין27/08/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7371ביטול כביש מס'40 ברוחב 12 מ'-סכנין07/09/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7442שנוי יעוד משטח מגורים למבני ציבור, סכנין (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7452הקטנת רוחב דרך מס' 67 , סכנין16/12/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7460הזזת תואי כביש מס' ,33 סכנין14/11/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7462הזזת כביש והתאמת צומת, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7494ביטול דרך גישה והצעה לדרך אחרת, סכנין03/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7514שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכנין27/08/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7538יעוד שטח למגורים והקטנת רוחב כביש מס' 15 , סכנין21/06/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.21/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7586הצעת דרך גישה, ביטול חלק מכביש, סכנין25/12/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7595ביטול דרך להולכי רגל, סכנין30/12/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7637הזזת חלק מתואי כביש מוצע, סכנין06/02/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7716ביטול דרך מוצעת בהצעת דרך חלופית, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7720שנוי יעוד למגורים, כבישים ושטח לבניני ציבור, סכנין31/10/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7750הפיכת קטע מכביש מס' 12 , סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7795ביטול דרך מוצעת והצעת דרך חליפית, סכנין04/08/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7857שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, סכנין16/01/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7896הזזת דרך מספר 75 בין כבישים ראשיים מספר 16, 15, שינוי למתאר, כפר סכנין.18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7899הקטנת רוחב כביש, סכנין04/08/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8000הפיכת קטע מכביש מס' 42 לדרך להולכי רגל , סכנין06/07/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8007שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות ונופש, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8013הקטנת תוואי דרך מס' 10 ל- 6 מ' , סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8111הזזת כביש ושנוי יעוד, סכנין