תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452 / 06 / 34איחוד וחלוקה מחדש -נקודתי , ללא הסכמה , דר' מז' סח'נין15/05/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 05/ 10איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים , סחנין26/04/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 05/ 20איחוד וחלוקה ללא הסכמה והקטת קו בנין, ומגרש מינימלי, סחנין02/07/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 06/ 21הקטנת קו בנין , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 07/ 13איחוד וחלוקה ללא הסכמה , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 07/ 53איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 08/ 13איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעתקוי בנין והגדלת מס' יח"ד, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 10/ 27איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושינוי קו בנין, וקביעת מגרש מינימלי, סחנין08/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחנין28/10/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12806/ 08/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906 / 06/ 44שינוי נקודתי של קווי בניין בגוש 19281 חלקה 17 , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 04/ 55הקטנת גודל מגרש מינימלי וקביעת קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 28קביעת גודל מגרש מינימלי, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 57הקטנת קו בנין נקודתי, סחנין13/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 59שינוי קו בנין נקודתי, סחנין13/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 22הקטנת קו בנין ולגיטימציה למצב, סחנין15/12/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 29שינוי קווי בניין נקודתי וגודל מגרש , דרך 805 , מרכז סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 39איחוד וחלוקה נקודתית בהסכמה וקביעת קווי בניין , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 04תכית מפורטת לשינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדים , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 10שינוי קווי בניין במגרש , סח'נין05/08/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 14איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים, קביעת קווי בניין וגודל מגרש מינימלי,סחנין27/11/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 20איחוד וחלוקה בהסכמה , שינוי קווי בניין וגודל מגרש עבור 2 מבנים , סח'נין12/02/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 24הקטנת קו בנין, סכנין03/03/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 31איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין11/12/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 52הקטנת קווי בנין וקביעת שטח מגרש מינימלי, סחנין03/03/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 01איחוד וחלוקה בהסכמה, והקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 1חלוקה בהסכמה והקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 15שינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 25תוכנית ג/ לג/ 12906/ 08/ 25
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 5הקטנת קו בנין, סחנין30/10/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 5הקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 55שינוי קווי בנין, סכנין מרכז18/03/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 67הקטנת קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 85איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין11/12/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 03שינוי קווי בנין והגדלת אחוזי תכסית, סחנין30/09/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 16שינוי קווי בנין והגדלת תכסית , סחנין15/12/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 36איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 6איחוד וחלוקה בהסכמה, הקטנת גודל מגרש מינימלי, שינוי קווי בנין והגדלת תכסית , ס
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 16שינוי קווי בנין והקטנת גודל מגרש מינימלי, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 20שינוי תכסית קרקע וקביעת גודל מגרש מינימלי, סחנין23/06/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 34איחוד וחלוקה ללא הסכמה והקטנת קווי בנין, סחנין17/11/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 43שינוי קוו בנין, סחנין04/08/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 11/ 12איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין - סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 11/ 61קביעת גודל מגרש מינמאלי ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 12/ 10הקטנת קווי בנייה - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 7/ 31איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 2001/ 81שינוי בקויי בנין סחכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 02/ 80הסדרת גישה למגרש , שינוי צורה הסובה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 05/ 36הקטנת קו בנין למגרש, אזור תעשיה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 05/ 40קביעת קווי בנין צפון סחנין13/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 05/ 44שינוי קו בנין, אזור תעשיה סחנין09/11/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 08/ 61שינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6432/ 05/ 44שינוי קו בנין , אזור תעשיה , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6671/ 96/ 6שינוי קו בנין לדרך גישה מס' 6 סחנין12/05/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 668/ 08/ 52שינוי קו בנין, סחנין29/07/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 668/ 2011/ 3איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושינוי קו בנין, סחנין17/11/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 03/ 27שינוי קו בנין, והגדלת מס' קומות, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 03/ 86איחוד וחלקה מחדש, גודל מגרש מינימלי והגדל מס' יח"ד, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 05/ 39הקטנת קו בנין, סחנין07/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 08/ 22שינוי קו בנין, סחנין31/08/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 46שינוי בקו בנין סכנין14/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 50קביעת גודל מגרש מינימלי וקו בנים , דרום מערב סכנין26/06/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 68שינוי קווי בנין, סחנין12/05/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 85שינוי קו בנין , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 17הקטנת קו בנין לפי תשריט.12/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 29שינוי קו בנין צידי, סחנין30/06/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 42איחוד וחלקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין10/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 53איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין31/05/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 81הקטנת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין15/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 17שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה מחדש, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 30הקטנת קו בנין, גודל מגרש , איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין08/10/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 38שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה מחדש, סחנין10/05/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 42הקטנת קוי בנין ואיחוד וחלוקה, סחנין20/04/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 43הקטנת קו בנין, ניוד אחוזי בניה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 56הגדלת תכסית מ- 42% ל- 55% , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 67איחוד וחלוקה וקביעת מגרש מינימלי בהסכמת בעלים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 7הקטנת קו בנין, סחנין14/03/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 70שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין31/03/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 71איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קוי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 76שינוי קו בנין והתאמה למצב קיים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 80חלוקת חלקה ושינוי קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 83הקטנה נקודתית של קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 84שינוי קווי בנין בהתאם למצב קים, סחנין13/05/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 88שינוי נקודתי בקוי בנין וחלוקה , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 25איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין10/02/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 33איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין19/06/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 46הקטנת קו בנין , סחנין30/11/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 59איחוד וחלוקה והקטנת קו בנין, סחנין31/07/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 05/ 13שינוי בקווי בנין, סחנין26/03/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 06/ 16הקטנת קו בנין נקודתית , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 07/ 24הקטנת קווי בניין , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 01/ 76שינוי קו בנין, סחנין05/08/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 43שינוי קווי בנין, קביעת גודל מגרש מינימלי וניוד אחוזי בניה, סחנין26/04/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 63הקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 69שינוי תוואי דרך גישה והקטנת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 04/ 23חלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין, סחנין01/12/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 05/ 8שינוי קו בנין , סחנין06/04/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 12/ 25הקטנת קווי בניין ושינוי בתכסית קרקע - סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 2005/ 2שינוי קווי בנין , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9623/ 04/ 30שינוי נקודתי בקווי בנין, צומת דרכים 22 - ו- 19, סחנין