תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 918כביש חיבור לרב מכר06/09/2001
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 932הרחבת שטח ציבורי פתוח ברחוב בית שמאי21/06/2001
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 933שינוי קו בנין10/01/2002
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 935שינוי בקו בנין ברח' ז'בוטינסקי 42/1 רמת השרון
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 938קביעת קו בנין לשינוי תב"ע ברחוב זרובבל 16, 1828/02/2005
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 940/ 1נווה מגן- מבנן 1
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 941איחוד וחלוקה במבנן 4 בתכנית רש/ 44613/09/2004
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 943"נוה גו - מבנן 2"02/11/2004
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 959שינוי קו בניין ברח' הזורע 6 רמת השרון05/05/2002
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 967איחוד וחלוקה ברחוב התלמים11/06/2009
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 983שינוי קו בניין ברחוב בית שמאי10/02/2003
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 996שינויים בקו בניין
תל-אביברמת השרוןתוכניתרש/ מק/ 998"נוה גן - מבנן 3"09/05/2007
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומיתרשר/ 20050591הקמת מבנה אוהל קרקס ומבני שירות.
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומיתרשר/ 20070599הצבת תורן מבנה יביל וחיבור תשתיות עבור חברת פרטנר תקשורת.
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומיתרשר/ 20070605הצבת עמוד תאורה משולב סלולארי ומבנה יביל עבור חברת פרטנר על פי תמ"א 36/ א
תל-אביברמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתא/ 2731/ א/ רש/ 992דרך גישה צפונית בשכונת רמת אביב ג' ודרך גישה דרומית לשטח גלילות
תל-אביברמת השרוןתוכניתתגפ/ 264הקמת בתי מגורים12/12/1949
תל-אביברמת השרוןישות כלליתתכנית בינויתכנית בינוי לפארק ולאזור הפנאי והנופש (רש/ 763/ 1)