תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 8תקן לחניות בתחום תכנית המתאר אשדוד26/08/1965
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 81מכון טיהור שפכים אשדוד צפון05/11/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 83רובע מיוחד - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 84הרחבת נמל אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 85תוספת הנחיות לאזורי המגורים בכל תחום אשדוד04/02/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 86אזור תעשיה 1 חיבור בין כביש S
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 87הקמת תחנת דלק ברובע ה'
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 88ליעד שטח לתחנת דלק - אזור תעשיה מגרש 10901/10/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 89אזור תעשיה חדש - אשדוד24/07/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 9שינוי יעוד משטח ירוק לשטח לבניני ציבור - אשדוד06/05/1960
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 90רובע טז' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 90/ ארובע טז' - אשדוד30/12/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 91מגרש 26 רובע סיטי16/01/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 92דיור מוגן - מעונות לקשישים רובע א'04/08/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 93מגרש 8 - אזור בקמה אשדוד15/04/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 94מגרש מס' 5 - אשדוד20/10/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 95הקמת מוטל עסקים
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 96קביעת תקן חניה למגרשים המיועדים למגורים שונים במרחב תכנון מקומי אשדוד14/09/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 97אזור בקמה - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 98קביעת הנחיות להקמת מצללות במרפסות - אשדוד11/12/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 99מגרשים 17, 18 - המרינה הכחולה14/09/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 102/ 28חלוקת מגרשים 123 רובע א' - אשדוד08/05/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 02/ 102/ 28/ אשינוי בהנחיות בניה - אשדוד14/05/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 101/ 23תוכנית 3/ 03/ 101/ 2313/01/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 101/ 24שינוי מס' 24 לתכנית מס' 101/02/3 .13/12/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102קביעת אזורי מגורים, שב"צ, שצ,פ דרכים.06/12/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 13קביעת אזור למגורים + מיסחר22/05/1975
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 16שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור לבנינים מיוחדים גוש 2061 חלקה 49 אשדוד02/09/1971
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 27קביעת אזורים חדשים08/05/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 28תכנית מס' 28/102/03/308/05/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 28/ אקביעת הוראות בניה וקביעת תכנית בינוי לפיתוח המגרש14/05/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 29תכנית מפורטת לרובע א' גוש 2061 חלקה 58 אשדוד04/10/1973
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 30קביעת יעודים26/06/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 33חלוקת אזורים למגורים ובניני צבור08/02/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 34שינוי חלוקה ואופן הבינוי08/02/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 35שינוי מס' 35 לתכנית מפורטת מס' 102/03/331/08/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 37הקמת בית כנסת20/07/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 39תוספת בניה ליח"ד06/07/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 40חלוקת מגרשים02/08/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 41שינוי מס' 41 לתכנית מפורטת מס' 102/03/316/08/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 43אזור מגורים מיוחד16/08/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 44שינוי לתכנית מפורטת, רובע א'- אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 45שינוי מס' 45 לתכנית מס' 102/03/313/04/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 47שינוי מס' 47 לתכנית מס' 102/03/327/04/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 48קביעת חזית מסחרית27/07/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 49שינוי יעודים05/06/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 50תיקון קי בנין27/07/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 52מרכז רובע א' אשדוד04/04/1968
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 54שינוי קווי בנין05/07/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 56שינוי אופן הבינוי31/12/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 57תכנון מחדש25/03/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 58שינוי בגבול מגרשים - מרכז מסחרי א' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 59קביעת שינויים באופן הבניה25/08/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 59/ אתיקון אחוזי בניה23/06/1985
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 60קביעת שטח למשחק28/07/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 60/ אתוספת של חזית חנויות31/05/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 61הרחבת רח' ז'יבוטינסקי - רובע א' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 62/ אפרויקט התחדשות השכונות רובע א'- אשדוד.15/09/1985
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 63שינוי יעוד27/11/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 64תוכנית 3/ 03/ 102/ 6409/07/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 65הגדלת שטח בניה30/07/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 66שינוי לתכנית מפורטת אזור "גבעת יפה" רובע א' - אשדוד29/03/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 67קביעת קוי בניה31/03/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 68שינוי מאזור מגורים לאזור מסחרי14/05/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 69איזור קליפורניות , רובע א'13/06/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 7תכנית מפורטת בשטח הצפוני לרובע א-אשדוד, אזור נבו יונס.07/03/1969
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 70הקמת אזור מגורים מיוחד - מגרשים 119 - 121 רחוב ז'בוטינסקי - אשדוד07/11/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 70/ אשינוי בהנחיות בניה18/03/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 71שיפור רמת הדיור בשכונת חב' חשמל - קטע מרובע א29/01/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 72מלון דירות רובע א חוף הים21/04/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 73מרכז רובע א'20/11/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 74מגרש 34 רובע א'13/07/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 75שינוי בהנחיות בניה - רובע א'15/03/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 76שינוי בהנחיות בניה רובע א'06/04/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 77הסדרת מצב ססטוטורי של מבנים קיימים רובע א'02/07/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 78רובע א'-רחובות רוגוזין ויצחק הנשיא13/07/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 79תוספת 25 יח' דיור - רובע א'17/03/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 80שינוי לתכנית מפורטת - פרוייקט תיירותי בחוף הים רובע א'05/01/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 81השלמת אזור מגורים - אזור הקליפורניות רובע א' היוזם: עמרם אזולאי - חב' לבנ08/12/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 83דיור מוגן- רח' הראשונים רובע א'08/02/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 84הקמת בניין לדיור מוגן - רובע א'17/12/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 85שינוי בזכויות בניה רובע א' - רחוב חטיבת ציון07/09/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 86הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77-78 לחוק, רובע א' רחוב רוגוזין מערב
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 87רובע א' - אשדוד23/05/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 88מקבץ דיור - רובע א' - אשדוד12/01/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 90רובע א' - מגרש 1800 - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 92מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד07/10/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 94התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 95תוספת קומות ויחידות למקבץ דיור קיים - רובע א'13/03/2012
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 96הגדלת זכויות בניה ושינוי נקודתי בקו בניין קדמי
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 97תוספת שטח עיקרי להקמת בית מלון במגרש סמוך לפארק אלישבע ברובע א'
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103תכנית בנין ערים, רובע ג', אשדוד.
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 12תקון לקטע מרובע ג' חלק מגוש 2070 בין הרחובות - חנה סנש ורח' עוזיה
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 13שינוי יעוד חלק ממגרש 14 מציבורי פתוח לבניני צבור - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 15מגרש מיוחד לבניני ציבור09/06/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 18תיקון לתכנית מפורטת רובע ג'- שינוי יעוד לבנייני ציבור.
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 19שינוי אופן הבינוי במגורים ובניני ציבור08/05/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 2רובע ג' חלק מגוש 2070 - אשדוד19/05/1974
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 20קביעת שטחים למגורים, שב"צ, שצ"פ ואזור מסחרי15/05/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 21תכנית מפורטת לקטע מרובע ג'- אשדוד.