תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 22קביעת אזור מיסחרי ומוסדות ציבור02/08/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 22/ אשינוי בזכויות בניה למגורים11/08/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 23שינוי קוי בנין באזור מגורים27/07/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 24חלוקת מגרש ושינוי מס' יח' דיור08/01/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 25קביעת שטח לפנימיה וישיבה20/07/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 26שינוי קו בנין צידי למגורים10/06/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 28שינוי לתכנית מפורטת קווי בניה + גובה הבנינים.
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 29שינוי קו בנין אחורי וקביעת זכות גישה למגרש 19 בית כנסת כולל פיטסבורג
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 30הקמת שכונת מגורים חדשה - רובע ג'26/03/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 31שינוי לתכנית מפורטת - רובע ג' תוספות בניה על גגות בנינים ק18/02/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 32שינוי בהנחיות בניה - רובע ג'13/04/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 33הגדלת שטחי בניה באזור מגורים ג' ואזור מגורים מיוחד23/09/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 34שיקום שכונות - רובע ג'04/11/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 35מרכז מסחרי - רובע ג' - אשדוד23/09/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 36קביעת גבולות החלקה שיעודה בניני ציבור וכל זה על ידי שינוי במיקום השטח לבניני18/09/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 37בניית בנייני ציבור מעל גני ילדים קיימים רובע ג'26/04/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 38שינוי בהנחיות בניה -בניית בית כנסת מעל גג גן ילדיםרובע ג'28/02/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 39הקמת אזור למשני ציבור ושטחים ציבורים פתוחים חלקה 10 רובע ג' - אשדוד01/02/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 4תיקון לרובע ג' - מגרשים 21,24 אשדוד17/10/1973
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 40רובע ג'- מגרש 290015/07/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 42שיקום שכונות רובע ג'30/03/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 43שינוי בזכויות בניה רובע ג' אשדוד18/04/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 44הקמת הוסטל וקומת מסחר - רובע ג'19/09/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 46שיקום שכונות רובע ג'27/08/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 47שינוי בזכויות בניה - שיקום שכונות רובע ג'22/07/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 48מרכז רובע ג' - אשדוד09/08/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 49שינוי יעוד מבית החלמה למגורים ברובע ג' אשדוד28/02/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 5הפיכת שטח ציבורי פתוח למגורים - אשדוד04/10/1973
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 8שינוי לרובע ג' - אשדוד. גושים 2064,2065,206905/05/1974
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 9שינויים בבינוי ובגובה בניינים במרכז מסחרי24/09/1974
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104 (א)בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104 (ב)תוספת בניה בחדר על הגג ושינוי מפרגולת עץ לפרגולה מאלומניום
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104 (ג)בקשה לתוספת בניה בקומה א' ובגג ותוספת סככה
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104/ (ד)בקשה להיתר בניה ברחוב האלמוגים 35 - אשדוד
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104/ (ה)בקשה להיתר בניה ברחוב האלמוגים 6 אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 1קביעת אופן הבינוי במגרש 3120/09/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 10גוש 2076- אשדוד.
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 11תיקון לתכנית מפורטת רובע ד' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 12שינוי מרווח במגורים ב'16/08/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 13שינוי בחלוקת מגרש.27/04/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 14להראות מצב הרובע31/01/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 16הוספת קומת מסד22/11/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 17תכנון מחדש22/11/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 18תיקון תכנית מפורטת למגרש 611 גוש 2076 - רובע ד' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 19חריגת קו בנין27/03/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 2שינוי יעוד12/01/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 20תכנון מחדש של שטחים מפורטים09/02/1984
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 21שינוי יעוד ממגורים מיוחד למגורים ג'12/11/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 21/ אתכנון מחדש17/05/1984
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 22תכנון מחדש09/06/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 23שינוי יעוד10/02/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 24שינוי באזור מגורים30/07/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 25הקטנת קו בנין צדדי25/08/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 26שינוי יעוד מש.צ.פ ל-ש.ב.צ14/10/1985
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 26/ אשינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח22/11/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 27הנחיות בניה לגבי מגרש 41, רח' האלמוגים - רובע ד' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 28שינוי יעוד למגרשים 16 א' ו- 16 ב' - רובע ד', רח' גילת - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 29קביעת קווי בניה חריגים.18/12/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 3תוספת לחזית מסחרית08/05/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 30תכנון מחדש27/11/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 31שינוי בהנחיות בניה (מגרש 141) רובע ד' - אשדוד04/03/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 32שינוי בהנחיות בניה (מגרש140 116) רובע ד' אשדוד04/02/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 33שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור22/11/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 35שינוי בהנחיות בניה - רובע ד'03/06/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 36שינוי לתכ' מפורטת מס' 3 / 03 / 104 ו3- / 03 / 104 / 17 רובע ד' אשדוד14/10/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 37איחוד מגרשים ושינוי בהנחיות בניה28/10/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 38קביעת זכויות בניה ושינוי ביעודי קרקע ברובע ד'26/12/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 39שינוי משטח ציבורי פתוח לדרך ושינוי בהנחיות בניה רובע ד'22/06/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 4שינוי יח"ד במגרש12/01/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 41רובע ד' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 42רובע ד' - אשדוד17/07/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 43תוספת 2 יח"ד רובע ד' רחוב הפרש - אשדוד06/03/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 44רובע ד' - רחוב רוגוזין פינת שד' משה דיין - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 45רחוב רוגוזין 29, 27 - רובע ד' - הגדלת זכויות - אשדוד28/06/2007
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 46רחוב האלמוגים 19 - רובע ד' - אשדוד23/01/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 6חלוקת שטח ציבורי05/06/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 64רובע ד' - אשדוד24/04/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 65הודעה לפי סעיפים 77 ו- 78 - רובע ד' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 7תכנון מחדש05/01/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 7/ אהתאמת התכנית לפארצלציה מאושרת28/01/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 9שינוי קו בנין31/08/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 11שינוי יעוד קרקע משצ"פ לשב"צ11/11/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 12תוספת קומה ויחידות דיור08/05/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 15הקטנת השטח לבניני ציבור01/07/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 16שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ05/06/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 17קביעת גובה מבנים ואחוזי בנייה מקסימלים10/06/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 18שיפור תנאי דיור11/11/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 19שיקום שכונות15/09/1985
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 20הגדלת שטחי בניה תוספת חדר על גג.09/07/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 21שינוי לתכנית מפורטת בין הרחובות10/06/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 23שיקום שכונות רובע ב'28/03/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 24הגדלת זכויות בניה ברחוב חוחית 830/05/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 5שינוי יעוד בגוש 2066 - חלק מחלקה 3 - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 8תוספת חדר בגג והוספת שטח בנוי על חלקה19/01/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 1ליעד מגרש ליעוד ש.ב.צ16/10/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 10שינוי שטח20/07/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 11איחוד וחילוק השטח מחדש25/03/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 12יצירת חלקה חדשה07/10/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 13איפשור בניית הדיור28/07/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 14חלוקת השטח28/07/1983