תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 10פרוייקט ביץ- גלי אשדוד23/02/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 11שינוי לתכנית מפורטת - חוף לידו11/06/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 14חוף הים הדרומי - רובע יא' אשדוד12/07/2007
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 2קביעת יעודים לנופש בחוף הים
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 3שינוי בהנחיות בניה09/09/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 4שינוי לתכנית מפורטת אזור גן העיר- אשדוד11/06/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 5חוף הים- חוף לידו24/09/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 6גלי אשדוד18/06/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 7התווית דרך המקשרת בין שד' נורדאו וחוף מי-עמי לחוף לידו03/06/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 9תכנון דרך המקשרת בין שד' נורדאו וחוף מי-עמי26/10/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 119תכנית מפורטת חוף הים - רובע א' אשדוד. חלק מגוש 2076-2061
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 119/ 1יעוד שטח למלנאות רובע א'- אשדוד. גוש: 2061-207627/03/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 119/ 2חוף לידו - אשדוד18/02/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 119/ 3מלונאות ונופש בחוף לידו אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 121קביעת אזור תחבורה ואחסנה.12/07/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 121/ 1יעוד שטח לתחנת משנה (טרנספורמציה) "אשדוד דרום"12/03/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 123/ 1הרחבת שמושי קרקע במגרש 211/11/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 124קביעת יעודי קרקע ואופי בינוי22/10/1984
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 124/ 2רובע מיוחד אשדוד29/04/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 125קביעת אזור מגורים01/01/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 1יעוד שטחים למגורים וקביעת זכויות בניה07/03/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 10שינוי זכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ו
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 11קביעת יעודי קרקע חדשים וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע טו' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 3שינוי יעוד מדרך למגורים ולהיפך29/09/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 8שינוי בזכויות בניה - מגרש 725 רובע טו'20/12/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 126תכנית מפורטת לשירותי דרך - אשדוד15/04/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 127יעוד שטחים למגורים, דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים מבני ציבור ומסחר13/06/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 1בניה ברובע 1513/10/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 10שינוי יעוד הקרקע והגדלת זכויות בניה למבנה קיים רובע טו' - אשדוד05/01/2012
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 2הקמת שתי יחידות דיור במגרש 422 ברובע טו'29/01/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 3שינוי בהנחיות בניה במגרש 491 רובע טו'21/09/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 9הגדלת מרפסות ברובע ט"ו רחוב יהושע חנקין - אשדוד13/03/2007
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 129קטע מרובע יז'10/09/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 10שינוי בזכויות בניה - מגרש 2044 רובע י"ב אשדוד05/03/2009
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 11שינוי בזכויות בניה - מגרש 2031 - רובע יב' - אשדוד08/11/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 13שינוי בזכויות בניה - מגרש 2043 - רובע יב' - אשדוד24/07/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 15רובע יב' מגרש 2042 אשדוד25/07/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 16רובע יב' - מגרש 2014 - אשדוד05/03/2009
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 17רובי יב' מגרש 2021 הגדלת זכויות בניה - אשדוד24/01/2007
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 18תוספת יח''ד וזכויות בניה מגרש 202 רובע יב' אשדוד05/03/2009
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 19תוספת זכויות בניה במגרש למגורים רובע י"ב - אשדוד24/03/2010
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 2תוספת יחידות דיור למגרשים ברובע יב'25/01/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 20תוספת יח''ד וזכויות בניה במגרש 2015 - רובע יב' אשדוד09/08/2012
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 3מגרשים 2088 - 2089 - רובע יב' אשדוד21/08/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 4שינוי בזכיות בניה מגרש 2041 רובע י"ב03/07/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 5שינוי בזכויות בניה מגרש 2040 רובע יב' - אשדוד22/07/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 6רובע יב' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2059)01/10/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 7מגרשים 2005, 2006 - רובע יב' אשדוד (מס' קודם 3/ מק/ 2070)24/07/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 9שינוי בזכויות בניה - רובע יב' - אשדוד21/09/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 133/ 7שינוי בזכויות בניה - רחוב הרב אוריבן ברוך רובע ט' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 134/ 1אזור תעשיה צפוני - אשדוד26/08/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 134/ 2כביש גישה לאזור תעשיה אשדוד צפון ממחלף אשדוד צפון ( מס' קודם 3/ מק/ 2259)
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 1רחוב תל חי - רובע י"ז - אשדוד25/09/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 2רחוב תל חי - רובע י''ז - אשדוד25/09/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 3רובע י''ז - שינוי יעודים - אשדוד28/02/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 5חלוקה בהסכמת בעלים במגרשים צמודי קרקע רובע יז' (מס' קודם 3/ מק/ 2232)15/02/2012
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 184תכנית מפורטת מס' 184/03/324/05/1988
דרוםאשדודבקשה ועדה מקומית3/ 06/ 590/ אבקשה להיתר לחלק מהמבנה לאישור במפלס 3.00 + ושינוי יעוד ממסעדה לחנויות רהיטים,
דרוםאשדודתוכנית3/ 2/ 101/ 7הקלה באחוזי בניה - אשדוד19/08/1965
דרוםאשדודתוכנית3/ 435/ 14קביעת אזור למיסחר24/09/1974
דרוםאשדודתוכנית3/ 592/ 3שינוי מס' 3 לתכנית מס' 592/327/06/1974
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 10רובע י"ב - אשדוד19/04/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 100רובע ו' ו- ג' -(סגירת קומת עמודים)10/10/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 112רובע ה'28/11/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 115רובע ז'31/12/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 115/ 1שינוי ביעודי קרקע והנחיות בניה - רובע ז' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 116רובע ה'17/12/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 120רובע ז'26/03/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 13רובע ה'-אשדוד10/01/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 14רובע ט'
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 14/ 1רובע ט' -שינוי21/05/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 14/ 2רובע ט'24/02/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 14/ 3רובע ט'-שינוי הנחיות בניה במגרשים 389-38814/07/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 14/ 4רובע ט'-שינוי בהנחיות בניה במגרשים 708-70514/07/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 14/ 5רובע ט'-שינוי הנחיות בניה למגרשים 704-70001/12/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 14/ 7שינוי בהנחיות בניה במגרשים 710-713 רובע ט' אשדוד.15/06/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 158רובע יא'12/08/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 159רובע ח'-דיור מוגן19/11/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 160רובע ז'30/04/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 17רובע סיטי17/01/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 17/ 1שינוי בהנחיות בניה - רובע סיטי - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 183רובע ט"ז אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 196רובע טו' - אשדוד09/11/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 204רובע יז' - אשדוד16/11/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 29רובע יד'
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 30רובע יג'20/06/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 30/ 1רובע יג'04/08/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 30/ 2רובע יג'-שינוי הנחיות בניה31/07/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 51שינוי תכנית מפורטת רובע ה'15/09/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 51/ 1רובע ה'-שינוי18/02/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 51/ 2רובע ה'- שינוי הנחיות בניה.18/09/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 54רובע ג'20/06/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 54/ 1רובע ג'05/11/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 54/ 2שינוי ביעודי קרקע ומקבלות בניה - רובע ג' - אשדוד.14/12/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 62רובע ג'- פינה צפונית16/05/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 62/ 1רובע ג'- שינוי03/09/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 9רובע י'03/01/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 9/ 1רובע י'-שינוי19/12/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 9/ 2רובע י'03/02/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ במ/ 93רובע ז'29/08/1991