תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ בת/ 16אזור תעשיה צפון מערבי28/10/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ בת/ 18אזור תעשיה צפוני21/09/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ בת/ 60אזור תעשיה נמל אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2001הגבהת בניינים-תוספת קומות19/09/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2003איחוד וחלוקה חדשה27/11/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2004יצירת מסגרת תכנונית18/01/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2005הגדלת שטח הדרך ושינוי קוי בנין19/09/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2007הגדלת שטח בניני ציבור31/03/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2009שינוי בבינוי במגרשים 151-152.24/11/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2010איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים10/09/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2011שינוי הנחיות בינוי באזור מגורים24/11/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2012שינוי קו בנין צדדי18/11/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2014שינוי קוי בנין31/10/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2016שינוי קוי בניין31/12/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2017יצירת מסגרת תכנונית ע"י שינוי קו בניה28/09/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2022אזור תעשיה - אשדוד24/03/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2023ביטול קוי בניין09/11/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2025תוכנית 3/ מק/ 202528/03/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2026תוכנית 3/ מק/ 202609/12/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2027שינוי קוי בנין09/12/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2028שינוי קווי בניין של התכנית19/12/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2030שינוי במספר יח"ד במגרשים17/01/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2031שינוי קו בנין20/07/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2032תוכנית 3/ מק/ 203205/06/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2034תוכנית 3/ מק/ 203402/07/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2036יצירת מסגרת תכנונית26/12/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2037תוכנית 3/ מק/ 203727/09/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2038תוכנית 3/ מק/ 203827/09/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2039תוכנית 3/ מק/ 203927/09/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2040שינוי קו בנין27/09/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2041תוכנית 3/ מק/ 204123/05/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2044יצירת מסגרת תכנונית לשינוי חלוקת שטחי הבניה18/01/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2045שינוי קוי בניין18/01/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2046רובע סיטי - מזרח, אשדוד13/12/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2047תכנון כולל18/01/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2049שינוי קוי בנין15/03/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2050שינוי מספר יח"ד15/03/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2052אזור תעשיה צפוני אשדוד14/10/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2053אזור תעשיה בין הרחובות האורגים והרצל - אשדוד21/07/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2054העברת זכויות בניה ממסחר למגורים25/10/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2055אזור תעשיה 2 שוקניון - אשדוד28/11/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2056אזור בקמה - אשדוד24/02/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2057אזור תעשיה 2 - אשדוד29/04/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2058שינוי קו בנין אחורי באזור תעשיה ומלאכה זעירה14/08/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2061תחנת תדלוק מנרב03/06/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2062רובע יב' - אשדוד17/01/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2063רובע ז' - רחוב חסדאי - אשדוד24/02/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2064רובע א' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2065רובע סיטי אשדוד29/04/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2068אזור תעשיה צפוני - אשדוד09/01/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2070רובע יב' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2071יצירת מסגרת תכנונית להקמת פרגולות24/12/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2073רובע יג' - אשדוד17/12/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2074רחוב הראשונים מס' 42 - רובע י' - אשדוד27/10/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2075אזור תעשיה - אשדוד03/06/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2077אזור תעשיה אשדוד24/02/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2081אזור תעשיה צפוני - אשדוד24/03/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2082אזור תעשיה צפוני אשדוד31/10/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2085רובע ט' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2086מגרש 2084 - רובע יב' - אשדוד26/12/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2087רובע ט"ו - אשדוד05/09/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2088רובי יז' - אשדוד21/07/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2090רובע יז' - אשדוד06/03/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2095שינוי בקווי בנין והנחיות לעיצוב אדריכלי עבור חדרי טרפו במגרשים למבני ציבור24/03/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2097רובע י"ב - אשדוד12/06/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2098הקמת גשר להולכי רגל - רחוב בעלי המלאכה פינת רחוב ההדרים - אשדוד17/12/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2099שינוי קוי בנין - עבור קרוואנים או מבנים יבילים - אשדוד08/09/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2100איחוד וחלוקה בהסכמה לקביעת גבולות חדשים למגרישם לבנייני ציבור ושצ''פ ברובע ח'
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2101אזור תעשיה כבדה - אשדוד03/02/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2103רובע ה' - אשדוד15/07/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2105רובע ד' - אשדוד10/11/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2106רחוב מקווה ישראל מס' 1 - רובע ט' - אשדוד27/11/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2107רובע יז' - אשדוד27/11/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2108רובע סיטי - אשדוד08/01/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2109רובע יא' - אשדוד29/04/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2111רובע יא - אשדוד17/01/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2112רובי י"א - אשדוד24/07/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2117העברת יח"ד וזכוית בניה בין מגרשים ללא שינוי סה"כ זכויות בניה - אשדוד01/08/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2119רובע ט"ו - רחוב יוהנה ז'בוטינסקי 1 - אשדוד30/06/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2121רובע סיטי - מזרח02/07/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2122שינוי לתכנית 3/ 02/ 101/ 44 החוף הדרומי של אשדוד.
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2123רובי יא' - אשדוד17/01/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2124רובע י"ב - אשדוד21/01/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2125רובע י"ב - אשדוד13/05/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2130רובע א' - אשדוד07/05/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2133חוף דרומי - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2134רחוב האורגים - אזור תעשיה 2 אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2135רובע יא' - אשדוד22/12/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2136רובע י"ז - אשדוד01/09/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2151רובע טו' - אשדוד17/01/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2159רובע יב' - אשדוד12/12/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2169רחוב מרטין בובר 7 - רובע א' אשדוד31/08/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2175רחוב מרטין בובר 12 רובע א' - אשדוד27/12/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2181מגרש 151 לתיירות
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2225שינוי קו בניין והנחיות בינוי במגרש למגורים רובע ה' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2230שינוי קוי בניין במגרשים ברובע ה' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2234מתחם רחובות הרותם - הצבעוני - רובע ח' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2238שינוי קוי בניין לצד ולאחור ברחוב אחלמה 32 רובע יז' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2240שינוי קו בניין במגרש למגורים ברובע יג'
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2241תוספת שימושים במגרש המיועד למגורים ברובע ז' אשדוד