תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2246שינוי גו בניין בחוב הנגר - אזור תעשיה קלה אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2256הוספת 5 יח''ד במגרש מס' 39 ברובע א' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ מק/ 2259כביש גישה לאזור תעשיה אשדוד צפון ממחלף אשדוד צפון
דרוםאשדודתוכנית8/ 02/ 101/ 4שינוי תוואי כביש בכניסה לאדוד דרום17/02/1983
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 01/ 6077התנגדות להחלטת הועדה המקומית להצבת אנטנה סלולרית
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 01/ 6087שינוי יעוד עבור שתי קומות משרדים למוטל דרכים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 01/ 6091התנגדות לבניית מרפסות בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 01/ 6092היתר לשימוש חורג למרפאת שיניים בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6001שינוי קו בנין צדדי ואחורי והעברת זכויות בניה מקומה א' לקומת קרקע
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6002היתר לשימוש חורג למשרד בבית מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6003התנגדות לבניית מרפסות בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6005התנגדות לבניית מרפסות בבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6011תוספת חנייה מקורה בקוטג'
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6012התנגדות להצבת תורן וביתן (תחנת מימסר) בשטח ציבורי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 02/ 6013ערר על תוכנית חלוקה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6015אישור לשינויים ביח"ד קיימת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6021שימוש חורג למשרד בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6030התנגדות לשימוש חורג להצבת אנטנה סלולארית על מבנה תעשיה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6031היתר לשימוש חורג ממסחר לבית אבות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6036התנגדות להיתר לשימוש חורג ממלון דירות לדיור ממשלתי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6037התנגדות לשימוש חורג ממבנה תעשיה למסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6039התנגדות למתן היתר לשימוש חורג והקלה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6047התנגדות לבקשה לתוספת מרפסות בשימוש חורג בבית מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6049התנגדות לתוספת מרפסות בשימוש חורג בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6050התנגדות לתוספת מרפסות לא מקורות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6051התנגדות להיתר לשימוש חורג ממלון דירות לדיור מוגן
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 02/ 6052הקמת תחנת דלק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6053התנגדות להמשך לשימוש חורג מתעשייה למרכז הפצה של סופרמרקט "טיב טעם"
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6054התנגדות לתנאי ביצוע (אופן בנייה)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6055בקשה להקלה בבנין מ-9 קומות ל-10 קומות.
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6056בקשה להקלה מ-9 קומות ל-10 קומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 02/ 6058ערר על תכנית חלוקה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6060התנגדות לתכנית השינויים ביחידת קוטג' למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6069התנגדות לתוספת חדר בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 02/ 6076ערר על אישור תוכנית
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 02/ 6077ערר על אישור תכנית
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6078שימוש חורג מתעשיה למחסן קימעונאי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 02/ 6085בקשה להיתר לשימוש חורג לגן ילדים בדירת מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6001התנגדות לתוספת מרפסות מקורות בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6002בקשה לביטול החלטת הועדה המקומית להפסקת חשמל
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6005התנגדות להקלות בקוטג' דו משפחתי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6010התנגדות להיתר לשימוש חורג ממבנה תעשייתי למסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6027בקשה להיתר לשימוש חורג מתעשייה למסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6035התנגדות להקמת חנות וסגירת פתח בבנין מגורים ומסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6038תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6040התנגדות לשימוש במרתף של בית דו משפחתי לקליניקה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 03/ 6050ערר על תכנית מפורטת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6057התנגדות להקלה מהיתר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6058התנגדות לבקשה להקלה מהיתר לבית מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 03/ 6068בקשה לשינוי תכנית
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6004התנגדות לבקשה לשימוש חורג ממלונית למקבץ דיור
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6006התנגדות לתוספת מרפסות בבנין מגורים.
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6014בקשה לשימוש חורג ממגורים למשרדים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 04/ 6015בקשה לשינוי תכנית
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6024בקשה לתוספת מעבר לקו בניין- סטייה והקלה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6028בקשה להיתר לשימוש חורג מאזור תעשייה לאזור להטמנת פסולת יבשה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6029הקלה וסטייה מקו בניין צדי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6030הקלה וסטייה מקו בניין צידי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6031הקלה וסטייה מקו בניין צידי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6040בקשה לתוספת פרגולה, הגדלת הסלון והגברת הגדר בדירה.
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6047בקשה למתן היתר לשימוש חורג ל-3 שנים.
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6075בקשה לתוספת בניה לקוטג' על מגרש דו משפחתי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 04/ 6077בקשה להוצאת תעודת גמר למבנה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6024-6004תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6034התנגדות להצבת אנטנות סלולאריות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6035התנגדות לבניית רמפה בשטח משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6044-אש/ 05/ 6046תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 05/ 6053התנגדות לאישור תכנית להקמת תחנת דלק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6056בקשה לבניית תחנת דלק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6063תוספת חדר על הגג ופרגולה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6064הקלה לתוספת קומה בבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 05/ 6066ערר על תכנית לתוספת תחנת דלק מדרגה ב'
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6070התנגדות למתן הקלות בניה ואישור בניה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6071בקשה למתן היתר להקמת סככה לבית אוכל
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6074בקשה לתוספת בניה בקומת קרקע
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 05/ 6082בקשה לאישור תוכנית מפורטת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 05/ 6098התנגדות לתוספת מחסן בדירה 11
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 05/ 6103התנגדות לתוכנית להקמת תחנת דלק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6003ערר על העברת תכנית להפקדה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 06/ 6004ערר על היתר להמשך שימוש חורג ממגורים למשרד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 06/ 6006בקשה לתוכנית מפורטת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6008בקשה לתוספת בנייה בקומת קרקע בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6009תוספת בניה בקומה א' בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6010בקשה לתוספת בנייה בקומות 4-6 בבניין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6012-6011התנגדות לשימוש חורג לשנה מתעשייה לנקודת תדלוק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6015התנגדות לתוספת 8 קומות של מקבץ דיור מעל מגדל המשרדים הקיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6016בקשה לשימוש חורג ממגורים לפעוטון לשנה נוספת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 06/ 6021התנגדות לשינוי בתכנית הפיכת 3 מגרשים בודדים לדו-משפחתיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 06/ 6024ערר על אישור תכנית חלוקה לצורך רישום ת. דלק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6027בקשה לתוספת חדר ופרגולה בקומות ב' ו-ד' בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6038התנגדות להקלה לתוספת 25 יח"ד בבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6039התנגדות להקלה לתוספת 25 יח"ד בבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6041התנגדות להקלה לתוספת 25 יח"ד בבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6043בקשה לתוספת 30 יח"ד למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 06/ 6048התנגדות לתוספת קומות למגורים ברח' הבנים 10 אשדוד- רובע הסיטי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6061בקשה להקלה לתוספת 30 יח"ד בלכיש 25 אשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6064התנגדות לפתיחת עליית גג חלופית בבניין מגורים משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 06/ 6085התנגדות לתוספות בניה בק.ק וקומה א' + בריכה בבית פרטי דו משפחתי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6003התנגדות לתוספת מרפסות בבניין מגורים באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6006התנגדות לתוספות, שינויים ובריכה בבית פרטי