תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6013התנגדות לתוספת בנייני מגורים, הפיכת קומת עמודים מפולשת לק.ק והעברת זכויות ל2 י
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6015בקשה לתופת יח"ד , שינויים והעברת זכויות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6016התנגדות לתוספת יח"ד,שינויים והעברת זכויות בניה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6017בקשה לאשר (בדרך של היתר-רישוי) להקמת תחנת כח המופעלת בגז
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6025תוספת אנטנות על תורן בזק קיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6048התנמגדות להקמת סככה עונתית באזור מסחרי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6062בקשה לאישור חורג לסגירת שטח לחנויות ומסעדות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6079התנגדות להקלה לניוד שטחים ושינוי בינוי עפ"י תכנית מאושרת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6086-6087התנגדות להקלות באופן הבינוי ושינוי בגובה ובגודל יח"ד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6090בקשה להקלות באופן הבינוי ושינוי בגובה ובגודל יח"ד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6092התנגדות להיתר לש.חורג ממסחר לגן ילדים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6094בקשה להיתר בנייה במסגרת הקלה לתוספת 36 יח"ד במקום 20 יח"ד שאושרו
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6095התנגדות לשינויים ביח"ד בק"ק במבנה מגורים בן 10 קומות-תוספת פרגולה והריסת קיר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6101התנגדות לתוספת קומות ויח"ד בנחל שניר 4 אשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6102התנגדות להקלות לתוספת קומות ויח"ד למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6105התנגדות להקמת מבנים למסחר ופיתוח מגרש
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 07/ 6107התנגדות לתכנית להקמת מרכז מסחרי במקרקעין המיועדים לתחבורה ואחסנה בא.ת.
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6116התנגדות להמשך לש.חורג משטח ציבורי לגן ילדים לשנתיים נוספות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 6117התנגדות להמשך לש.חורג לשנתיים מש.ציבור לגן ילדים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 07/ 96014ערר על החלטת שמאי מכריע - תיקי ערר אש/ 05/ 6004-6024, אש/ 05/ 6039
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6003בקשה לתוספת בניה ליח"ד בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6004בקשה לתוספת בניה ב-2 יח"ד במבנה משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 08/ 6007בקשה לתכנית לתוספת 4 קומות ליחידה מסחרית קיימת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6010התנגדות להקלה לתוספת שתי קומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6018התנגדות לתוספת 4 בריכות שחיה בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6019התנגדות לתוספת בניה בקומת קרקע בבנין משותף הכולל שינוי בחיבור מע' הביוב
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6020התנגדות להגדלת חצר פרטית ע"ח חצר משותפת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6021התנגדות לתוספת בריכות שחייה בבניין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6022התנגדות לתוספת בדיעבד של בריכות שחייה בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6023בקשה להגדלת חצר פרטית ע"ח חצר משותפת ופתיחת דלת לחצר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6028בקשה להקלות לתוספת קומות ויח"ד למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6037התנגדות להקמת מבנים למסחר ופיתוח מגרש באזור תעשיה באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6038התנגדות להקמת מבנים למסחר ופיתוח מגרש באזור תעשיה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6039התנגדות להקלות במס' קומות למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6041התנגדות להקלות במס' קומות למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6054התנגדות להקלות לתוספת קומות למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6055התנגדות להקלות לתוספת שתי קומות למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6058בקשה להקמת מרכז מסחרי באזור תעשיה דרומי באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6059התנגדות לתוספת בניה למגורים בבניין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6060בקשה להקלות בגובה מבנה למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6063התנגדות להקלות לתוספת יח"ד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6069התנגדות לתוספת 3 קומות מגורים (6 יח"ד) לבנין בן 20 קומות מעל קומת מסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6071בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות בבית מגורים פרטי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6072בקשה להקמת מתקן שידור קטן הכולל 6 עוקצים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6074בקשה לתוספת בניה לק"ק ביח"ד במבנה בן 4 דירות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6077בקשה להקמת מבנה משרדים, איחסון ומרכז מבקרים עבור בית זיקוק במתחם פי גלילות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6079התנגדות לתוספת מרפסות בבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6085הקמת מתקן תקשורת כולל תורן בגובה 9 מ' על גג מבנה קיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6097בקשה להיתר למתקן תקשורת על גג בית מלון "ארבע העונות" אשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6099התנגדות לתוספת 3 קומות לבניין קיים , 16 יח"ד לפי תמ"א 38
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6104הקמת מתקן תקשורת על גג בית מלון "ארבע העונות"
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 08/ 6107ערר על הצבת תנאים לאישור תכנית 3/ מק/ 2220
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 96030תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת- 3/ 03/ 113/ 18
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 96075תביעת פיצויים בגין פגיעת תכנית - תת"ל 4, 8/3 (הקמת מחלף עד הלום כביש 4)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6001בקשה להקמת מפעל לגרוטאות ברזל ומשרדים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6007בקשה להקמת מתקן תקשורת קטן על גג בית מלון
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6008בקשה לפתיחת שער לרחוב המדע באזור התעשיה הצפונית באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6009בקשה לתוספת מדרגות מק"ק למרתף בבנין מגורים משותף ,בדירה פרטית
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6011בקשה להקמת מבנה מסחרי באזור תעשיה דרומי באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 09/ 6012התנגדות להמלצה להפקדת ת"מ :1067 (תוספת יח"ד וזכויות בניה במגרש למגורים)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6015התנגדות לתכנית שינויים, הגדלת חצר פרטית ע"י הצמדת חלק מחצר משותפת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6016בקשה לפיצול היתר לשני שלבים (בקשה ליסודות בנין בן 30 יח"ד )
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 09/ 6018ערר על דחיית תכנית 3/ מק/ 2220
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 09/ 6020בקשה לאישור תכנית לתוספת 4 קומות מסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6021סירוב מתן טופס 4 לבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6022התנגדות לתוספת מרפסות וחדרים בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6023התנגדות לתוספת מרפסות וחדרים בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6024התנגדות לתוספת מרפסות וחדרים בבנין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6027התנגדות לתוספת מרפסות וחדרים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6030התנגדות לתוספת חדרים ומרפסות בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6031התנגדות לתוספת חדרים ומרפסות בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6033התנגדות לתוספת בניה בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6035התנגדות לתוספת מרפסות וחדרים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6038התנגדות לתוספות בניה למגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 09/ 6039התנגדות לתכנית לתוספת 4 קומות מסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6042התנגדות לבניית בניין מגורים בן 10 קומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6043ערר על תנאים שהוצבו למתן היתר בניה לתוספת מדרגות לקומת קרקע
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאש/ 09/ 6044התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד ברח' הציונות באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6045בקשה לתוספת על גג בנין בקומה שלישיל בבניין בן שתי קומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6049התנגדות לתוספות בניה בשל העדר פתרון למקומות חניה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6051התנגדות לתוספות ושינויים ביח"ד בבניין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6053בקשה לשינויים ותוספות בקומה וגג במבנה בן 4 יח"ד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6054בקשה לחידוש היתר ל- 3 עוקצים על גג מבנה מסחרי קיים (סלולארי)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6056בקשה להיתר לש.חורג מתעשיה למסחר לשוק פתוח להפעלה אחת לשבוע
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6058התנגדות לתוספת עמדות תדלוק והזזת מבנה בתחנת הדלק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6061התנגדות לתוספת עמדות תדלוק והזזת מבנה שרות בתחנת דלק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6066התנגדות להרחבת קוטג' במתכונת שהוגשה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6071בקשה לתוספת מרפסת בבנין מגוריםבן 4 קומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6081בקשה להקמת תחנת דלק דרגה ב' ,כולל מתקן שטיפה ויבוש
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6084התנגדות למיקומו של ממ"ד כפי שאושר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6085התנגדות לתוספות בנייה כפי שאושרו
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6087בקשה לתוספת 5 יח"ד בשני בניינים קיימים ללא שינוי בזכויות בניה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6100התנגדות להוספת תחנות תדלוק בתחנת קלק מאושרת במרכז תחבורה ומסחר קיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6101התנגדות לשינויים במרכז מסחרי "כלניות" באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6102התנגדות להוספת עמדות תדלוק בתחנת דלק מאושרת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6103בקשה להקמת מתקן תקשורת קטן לפי מצב קיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6104התנגדות להוספת עמדות תדלוק בתחנת דלק מאושרת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 86060ערר על הכרעת שמאי מכריע בנוגע להיטל השבחה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6009בקשה לפטור מחובת קיומן של חניות לרכב
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6018בקשה לתוספת מרפסת על גג ופרגולות