תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6019בקשה לחניה מקורה, שרותים ודלת נוספת במסגרת בקשות לשינויים פנימיים בקוטג'
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6037התנגדות לתוספת קומה חלקית למבנה , במבנה מסחרי קיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6044התנגדות לתוספות בנייה בארבע יח"ד בקומת קרקע עפ"י תכנית בינוי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6045בקשות לפטור מחובת חנייה ביחידת קוטג' על מגרש דו משפחתי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6047התנגדות להקלות ל-57 יח"ד נוספות במבנה מגורים בן 64 יח"ד (16.4% מסה"כ היחידות )
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6048התנגדות לפתיחת פתח יציאה לגג+פרגולה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6055בקשה להקמת מתקן תקשורת והצבת אנטנות על תורן קיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6059בקשה לתוספת מרפסת בבניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6060בקשה לתוספת מרפסת בבניין מגורים (תיק נוסף 6059)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6061בקשה לתוספת מרספת בבנין מגורים (תיקים נוספים 6059-6060)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6081בקשה להיתר למתקן תקשורת סלולארית (חידוש תוקף)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6084בקשה להקמת מתקן להתפלת מי ים באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6085העברת צנרת תת קרקעית לאספקת מי ים וצנרת לסילוק מי רכז עבור מתקן התפלת מי ים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6086בקשה להיתר לשימוש חורג למסחר ואירועים באזור תעשייה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6087התנגדות לתוספות ושינויים ביחידת קוטג' על מגרש דו משפחתי (בדיעבד)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6092התנגדות לשימוש חורג מתעשיה לאחסנה למסחר ותעסוקה באזור תעשיה באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6102התנגדות לגודל המרפסות המבוקשות בבנין משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6103בקשה להצבת מבנים יבילים ומקלט
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 6104התנגדות לתוספת ממ"ד, גידור מצר אחורית והצמדתה לדירה בק"ק
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 86013בקשה לביטול דרישה לתשלום היטל השבחה בגין הקלות בגובה מבנה וניוד שטחים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 86030ערר על דרישה לתשלום היטל השבחה בגין בקשה להצבת מתקן תקשורת על אנטנה קיימת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 86075ערר על חיוב העוררת בהיטל השבחה בגין תכנית 3/ 02/ 101/ 62
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 86106ערר על היטל השבחה בטענה לטעות בהכנת השומה מאחר שמדובר בזכויות קיימות ולא בהקלה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 10/ 96079תביעת פיצויים בגין תכנית 3/ מק/ 2077 לבנין בן 14 קומות , סה"כ 52 יח"ד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6007ערר על תנאים למתן היתר למבנה בן 21 קומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6012התנגדות לתוספת חדר, מחסן ופרגולה על גג מבנה משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6019בקשה לגידור והצבת מבנים יבילים לצורך אחסנת מכולות (ערר קודם 6082/09)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6021הקמת מתקן שידורקטן על גג מבנה מסחרי קיים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6023התנגדות להיתר לשימוש חורג לגן ילדים במבנה מגורים ומסחר
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6059התנגדות לתוספת מרפסות מקורות בחזית דרומית של בניין מגורים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6063בקשה לתוספת בריכת שחיה מקורה בדיעבד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6084בקשה להצבת תמקן תקשורת חלופי למתקן קיים בחניון קניון "לב אשדוד"
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6085התנגדות להקלה לניוד זכויות קיימות מקומות עליונות לק"ק למבנה מסחרי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6092התנגדות לתוספת מרפסות ובקשה להעתיק עמודים מהחצר לגבול בחצר המשותפת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6093התנגדות לתוספת מרפסות ובקשה להעתיק עמודים מהחצר לגבול בחצר המשותפת
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6096בקשה להצבת מבנים יבילים באזור תעשיה
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6104התנגדות לשינויים וניוד שטחים במבנה מסחרי (לאחר הגשת בקשה מתוקנת והחלטה חדשה)
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6108בקשה לתוספת בניה ל- 4 יח"ד וחדרים על הגג המשותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6117בקשה לתוספת בריכת שחיה ביח"ד בבנין 4 משפחתי
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6119התנגדות לתוספת מרפסות ב- 4 יח"ד בבנין משותף בן 3 קומות מעל קומת עמודים
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6122התנגדות למרפסות בחזית דרומית של מבנה מגורים משותף
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 86006ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בבקשה להקמת 144 יח"ד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 86062ערר על דרישת תשלום ריבית פיגורים בנוסף להיטל השבחה
דרוםאשדודבקשה ועדה מקומיתאשד/ 20070210מבנה לשרותי חוף - חוף הנפרד אשדוד, אזור יא'
דרוםאשדודנושאאשדוד/ 1001מט"ש אשדוד - הרחבה ושדרוג המט"ש
דרוםאשדודתוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 115מחלף אשדוד צפון16/12/2010
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ 14שינוי מס' 14 לתכנית מס' ד/31304/04/1968
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ 2שינוי מס' 2 לתכנית מס' ד/31316/06/1966
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ 22שינוי מס' 22 לתכנית מס' ד/31319/04/1971
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ 23הפיכת שצ"פ לאזור תעשיה ושטח רכבת - אשדוד19/04/1971
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ דמרכזי רובע מסחריים - אשדוד23/12/1965
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ וקביעת צפיפות לאשדוד20/01/1966
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ טולהתוות דרך מהירה24/06/1971
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ יאתיקון לתכנית מפורטת - הגדלת אחוזי הבניה למרפסת - אשדוד19/08/1965
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ יגקביעת אזור לבניני ציבור07/11/1968
דרוםאשדודתוכניתד/ 313/ יטתוספת לתקנון תוכנית מתאר אשדוד30/07/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 351/ 3תכנית מס' ד/3/35119/02/1976
דרוםאשדודתוכניתד/ 357תכנית מס' ד/35715/03/1973
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ 11תכנית מס' ד/11/35720/10/1974
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ 12חלוקת מגרשים 48,49,50 בגוש 2452 באזור תעשיה - אשדוד
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ 13תכנית מס' ד/13/35708/07/1976
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ 6תיקון לתכנית מפורטת- אזור תעשיה אשדוד. ביטול פסי ירק ממערב למגרש 20,1915/03/1973
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ הקביעת אזורי בניה לתעשיה11/12/1969
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ ה/ 1שינוי יעוד מתעשיה לביניני ציבור וחילוק מגרש18/09/1969
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ ה/ 2פיתוח דרכים15/01/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ ה/ 4חלוקת השטח לתעשייה16/12/1971
דרוםאשדודתוכניתד/ 357/ ה/ דשינוי מס' ד' לתכנית מס' ד/357 ה30/10/1969
דרוםאשדודתוכניתד/ 381קביעת יעודים חדשים12/08/1965
דרוםאשדודתוכניתד/ 381/ 8איחוד וחלוקה מחדש05/05/1974
דרוםאשדודתוכניתד/ 381/ א/ 1קביעת אזורי בניה21/05/1964
דרוםאשדודתוכניתד/ 381/ א/ 2חלוקה חדשה למגורים28/05/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 381/ ג/ 1איחוד וחלוקה מחדש11/02/1971
דרוםאשדודתוכניתד/ 381/ ההגדלת שטח ציבורי .24/09/1974
דרוםאשדודתוכניתד/ 381/ ואיחוד וחלוקת שטחים (מספר חדש 3/ 03/ 106/ 4)05/05/1974
דרוםאשדודתוכניתד/ 389/ ב/ 1התאמת תכנית הבינוי04/04/1968
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 12שינוי מס' 12 תכנית מס' ד/41307/03/1969
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 19תכנית מס' 19 לתכנית מס' ד/41302/09/1971
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 21שינוי מס' 21 לתכנית מס' ד/41319/04/1971
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 25הגדלת שטח ציבורי פתוח גוש 2061 רובע א' - אשדוד20/10/1974
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 26חלוקת חלקות 24 - 23 בגוש 2061 רובע א' - אשדוד12/10/1972
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 27חלוקת מגרש מס' 105 ותכנית בינוי בגוש 2076 אשדוד04/10/1973
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 29תכנית מפורטת רובי א' גוש 2061 חלקה 5804/10/1973
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 32חלוקת מגרש 190 (66) בגוש 2061 רובע א' - אשדוד20/10/1974
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 33תקון לתכנית מפורטת - רובע א' - אשדוד
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ 36שינוי תכנית מפורטת מס' ד/36/41304/12/1975
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ בקביעת אזורי מגורים,מסחר,שצ"פ ודרכים10/12/1964
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ ב/ טושינוי מס' ט"ו לתכנית מס' ד/413ב'06/04/1967
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ ב/ ידשינוי מס' י"ד לתכנית מס' ד/413ב'06/04/1967
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ ושינוי יעוד חלקות 140, 141 רחוב רוגוזין רובע א' - אשדוד05/11/1964
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ ו/ אשינוי מס' 1 לתכנית מפורטת מס' ד/413ו'11/08/1966
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ זתיקון לתכנית בניין עיר מפורטת - רובע א' אשדוד03/12/1964
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ חשינוי יעוד עבור סופרמרקט - אשדוד12/08/1965
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ טושינויים בקו בניין לגבי בניין 189 גוש 2077 רובע א'15/01/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ יב/ 1שינוי יעוד בגוש 2071 חלקה 83 בית ספר ימי - אשדוד12/03/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ יגאיחוד מגרשים 128 - 127 בגוש 2081 רובע א' - אשדוד06/04/1967
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ ידחלוקת מגרש 123, בגוש 2061 - רובע א' אשדוד06/04/1967
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ יזשינוי בקוו בניין קדמי בגוש 2061 מגרשים 82, 86, 88 רובע א' - אשדוד05/11/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ יחשינוי יעוד ברחוב רוגוזין חזית מסחרית במגרש 138 - אשדוד15/01/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 413/ כזשינוי מס' כ"ז לתכנית מס' ד/41305/11/1970
דרוםאשדודתוכניתד/ 433תכנית מפורטת מס' ד/433