תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18166הקמת מרכז למוסדות דת, חינוך משולב במסחר, כפר כנא29/08/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18296שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18393התווית דרך גישה לחלקה, כפר כנא26/01/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18584הצרת דרך לצורך הסדרת מבנים קיימים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18585הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18587שנוי יעוד ממסחר למסחר מעורב במגורים ושנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא26/01/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18641שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאל, כפר כנאתוכניתהעברה מקור/ 2העברה מקור/ 2
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2008/ 08019שימוש חורג של מגרש תצוגת אבן
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מח/ 9308שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכי גישה. שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מח/ 9364שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכי גישה ודרכיםשינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מח/ 9376שינוי יעוד ממגורים ב' למסחר, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 4394/ 07הוספת הוראות לתקנון בדבר חשמל, ניקוז ואשפה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 4394/ 14שיוני בקו בנין צידי, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 001שינוי שטח ממגורים א' למבנה ציבור (מסגד) ושינוי יעוד חלק מדרך להולכי רגל לדר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 01שינוי בקו בנין קדמי למתן ליגטימציה לבנין קיים הגדרת מגרש 1 / 10 כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 02שינוי בקו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 03שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 10שיוני בקו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 19שנוי שטח ממגורים א' לשטח למבני ציבור (מסגד) כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 8588/ 11תחנת תידלוק, בהתאם להוראות סעיף 62א(א) , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאבקשה ועדה מקומיתמעמ/ 2009/ 002בקשה לשימוש חורג לפינת קפה.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתעתמ/ 08/ 69עומר הישאם + חטיב תאופיק נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתעתמ/ 09/ 104עותמאן עלי נגד ועדה מחוזית צפון, ועדה מקומית מבוא העמקים וכו'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתת/ א/ 08/ 06/ 4470גאנם סעיד חשיבון נגד ועדה מחוזית, מו"מ כפר כנא וכו'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתתא/ 10/ 08/ 6817סלאמה גרייב נגד ועדה מחוזית וכו'