תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית1336/ אשינוי יעוד משטח להקמת תחנת דלק לאיזור מסחרי מיוחד וקביעת בינוי למסחר - שדרות ה14/12/1999
ירושליםירושליםתוכנית1336/ בקביעת בינוי לתוספת בניה לחניות ומסחר באזור תחנת דלק. שד' הרצל 122, שכ' יפה נוף
ירושליםירושליםתוכנית1336/ גהרחבות בנייה בכל הקומות ותוספת קומה להרחבת בניין מסחרי, יפה נוף, הרצל 12220/02/2008
ירושליםירושליםתוכנית13362רח' אלזה 2 - שכ' נוה שאנן
ירושליםירושליםתוכנית13363הרחבת יח"ד ותוספת קומה ברח' סולם יעקב 6 , רמות .
ירושליםירושליםתוכנית13364רח' החומה השלישית 9 - שכ' מוסררה
ירושליםירושליםתוכנית13365הרחבת יח"ד קיימת ותוספת קומה ברח' יפתח 8 , בקעה
ירושליםירושליםתוכנית13366תוספת קומה יח"ד לפידות - בית ישראל
ירושליםירושליםתוכנית13367תוספת בניה בשכונת ראס אל עמוד23/10/2012
ירושליםירושליםתוכנית13368בניה חדשה בג'בל מוכבר
ירושליםירושליםתוכנית13369שינוי יעוד ממגורים 2 למגורים ב-2 תוספות 2 קומות ברחוב רד"ק 16 - רחביה
ירושליםירושליםתוכנית1337יעוד שטח החלקות לבנין ציבורי ואיחוד החלקות באותו גוש - שכונת גונן.01/08/1968
ירושליםירושליםתוכנית13371מעליות ומעבר תת קרקעי בין הרובע היהודי למתחם רחבת הכותל המערבי09/02/2012
ירושליםירושליםתוכנית13372תוספת בניה ותוספת קומות ברח' רשב"ם 8 , מקור ברוך11/09/2012
ירושליםירושליםתוכנית13374המלך דוד 6 - מרכז העיר
ירושליםירושליםתוכנית13375תוספת קומה לבנין קיים ברח' כספי 3 צפון תלפיות21/07/2011
ירושליםירושליםתוכנית13376מתחם מגורים - רח' אשר 8 בקעה
ירושליםירושליםתוכנית13377הרחבת דירות קיימות ברח' אביר יעקב, אוצר גאונים , נווה יעקב מזרח21/10/2010
ירושליםירושליםתוכנית13378תוספת 1 יח"ד ג'בל מוכבר
ירושליםירושליםתוכנית13379החלפת שטחים והקמת שני בניני מגורים בית צפפה04/09/2012
ירושליםירושליםתוכנית13381רח' סנהדרין - שכ' סנהדריה
ירושליםירושליםתוכנית13383רח' האדמור מבויאן 36 - שכ' - הר נוף
ירושליםירושליםתוכנית13384הכשרת בנין קיים שכ' א- טור
ירושליםירושליםתוכנית13385הכשרת בניה ג'בל מוכבר
ירושליםירושליםתוכנית13387תוספת בניה בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13388תוספת 2 קומות בבנין קיים , גבל אל מוקבר22/04/2012
ירושליםירושליםתוכנית1339איחוד חלקות למלונאות ברח' הגיא שכונת בית הכרם.19/01/1967
ירושליםירושליםתוכנית1339/ אהקמת שתי קומות נוספות מעל בנין קיים בן 4 קומות בשטח המיועד למלונאות.
ירושליםירושליםתוכנית1339/ בתוספת בניה למלון רייך - רח' הגיא 1 בית הכרם
ירושליםירושליםתוכנית1339/ גתוספת אגף צפוני ותוספת אגף מזרחי לבית המלון רייך ברח' הגיא 1 - שכ' בית הכרם
ירושליםירושליםתוכנית13390רח' מזור 10 - מקור ברוך
ירושליםירושליםתוכנית13391בית מגורים ברח' האר"י 3 שכ' רחביה19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית13392הקמת בנין מגורים חדש 6 קומות ,20 יח"ד רח' אביטל 2 , שכ' מקור חיים08/11/2010
ירושליםירושליםתוכנית13393תוספת יח"ד במגרש בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13396תוספת בניה במתחם ההוספיס האוסטרי, רח' הגיא הרובע המוסלמי בעיר העתיקה
ירושליםירושליםתוכנית13397הכשרת עבירת בניה בא-טור
ירושליםירושליםתוכנית1340חלוקת משנה של חלקה -רח' ירמיהו שכונת רוממה22/12/1966
ירושליםירושליםתוכנית13400הקמת מבנה מגורים חדש בשכונת שרפת
ירושליםירושליםתוכנית13407מכללת ליפשיץ - צומת בייט - גבעת מרדכי
ירושליםירושליםתוכנית13408הקמת מתחם חדש למגורים מסחר ושטח בנוי לצרכי ציבור , רח' קדיש לוז , רמת שרת19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית13409בניה חדשה בשכונת ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית1341אחוד שטח אזור התעשיה - אזור התעשיה רוממה19/01/1967
ירושליםירושליםתוכנית13410הכשרת עבירות בניה בסילואן
ירושליםירושליםתוכנית13411בית מגורים שכ' א-שייח
ירושליםירושליםתוכנית13417הרחבות דיור רח' שאול המלך 30 - שכ' סנהדריה
ירושליםירושליםתוכנית13417/ אדיור רח' שאול המלך 30 - שכ' סנהדרחה
ירושליםירושליםתוכנית13418הקמת בנין חדש בן 4 קומות ו- 8 יח"ד חדשות ,בית צפפה
ירושליםירושליםתוכנית13419גבעת קנדה 26 - גילה
ירושליםירושליםתוכנית1342הפיחת חלקים מחלקות מאזור מגורים לשטח פתוח פרטי - רח' הרב קוק שכונת בית11/04/1968
ירושליםירושליםתוכנית13421תוספת שטחי מגורים בתוך מעטפת קיימת של דירת מגורים רח' כרמיה 6 , מושבה גרמנית19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית13422רח' סמאטס 10 - שכ' מושבה גרמנית
ירושליםירושליםתוכנית13423הקמת בנין חדש ברח' עקיבא אזולאי , גבעת שאול14/11/2012
ירושליםירושליםתוכנית13424הכשרת שתי בנינים בג'בל אלמוקבר
ירושליםירושליםתוכנית13425תוספת בניה בשכונת ראס אל עמוד26/07/2012
ירושליםירושליםתוכנית13426רח' אמיר 9 - יפה נוף
ירושליםירושליםתוכנית13429הכשרת עבירת בניה, רח' משעול הקורטם 18_20 שכ' רמות
ירושליםירושליםתוכנית1343הפיכת שטח פתוח ציבורי לאזור מגורים ברחוב כובשי קטמון16/02/1967
ירושליםירושליםתוכנית13430הרחבות יח"ד קיימות ברח' מעגלות הרב פרדס 404 , נווה יעקב04/01/2011
ירושליםירושליםתוכנית13432בנין מגורים ומסחר - אבו טור22/04/2012
ירושליםירושליםתוכנית13433תוספות בניה בבנין מגורים בשכ' אבו טור
ירושליםירושליםתוכנית13434תכנית להתחדשות עירונית"מתחם הציונות"פינוי בינוי, רחובות הציונות,שטרן,קרית יובל
ירושליםירושליםתוכנית13438רח' שטראוס 28 - גאולה
ירושליםירושליםתוכנית13439הרחבות דיור ותוספת קומה ברח' הפסגה 68 , בית וגן
ירושליםירושליםתוכנית1344הפיכת שטח פתוח פרטי לאזור מגורים 1 ולשטח להקמת בנין ציבורי בית ספר בשכונת גונן31/12/1970
ירושליםירושליםתוכנית13440מבנה חדש לשימושים מעורבים - שכ' אוהל שלמה
ירושליםירושליםתוכנית13441הרחבות ותוספת יח"ד ברח' צפניה 56 , כרם אברהם23/02/2011
ירושליםירושליםתוכנית13443מחנה אלנבי - שכ' תלפיות
ירושליםירושליםתוכנית13444הרחבות דיור ותוספת 2 קומות ו- 2 יח"ד חדשות , רח' בר גיורא , מקור ברוך04/05/2011
ירושליםירושליםתוכנית1345איחוד חלקות וחלוקת השטח המאוחד לשני מגרשים אחד להקמת בנין ציבורי בי"כ ומגר15/02/1968
ירושליםירושליםתוכנית1345/ אשינוי יעוד לשטח מסחרי - קטמון15/05/1990
ירושליםירושליםתוכנית13452תוספת 2 קומות ו- 2 יח"ד בבנין מאושר בשכונת א-טור19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית13455תוספת יח"ד במגרש מגורים בית צפפה
ירושליםירושליםתוכנית13456שינוי יעוד שטח למחלף בחיבור כביש 20 וכביש 4 באזור בית חנינה(מחלף 4/20).07/10/2010
ירושליםירושליםתוכנית13457הכשרת בניה באום ליסון
ירושליםירושליםתוכנית13458תוספת בניה לבנין מגורים קיים ברח' שחל 23 , שכ' גבעת מרדכי23/10/2012
ירושליםירושליםתוכנית13459תוספת בניה מעל הבנין קיים, שכ' שעפט
ירושליםירושליםתוכנית1346איחוד וחלוקת שטח באזור התעשיה שכונת גבעת שאול ב'31/07/1969
ירושליםירושליםתוכנית1346/ ארישום איחוד וחלוקה ע"פ סעיף 125 לחוק שכונת גבעת שאול רח' כנפי נשר15/03/1984
ירושליםירושליםתוכנית1346/ בתיקון טעות סופר.21/08/1988
ירושליםירושליםתוכנית1346/ גשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת קומה באגף מזרחי בית השנהב - רח' בית הדפוס -18/02/1999
ירושליםירושליםתוכנית1346/ השינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת 2 בנינים גבוהים למשרדים - מתחם מרכז ספיר - ש
ירושליםירושליםתוכנית1346/ זהקמת שני מבנים חדשים (25 ק' ו-5 ק' מעל מפלס הרחוב) - "מרכז ספיר" - גבעת שאול
ירושליםירושליםתוכנית13460תוספת בניה מעל הבנין, רחוב אל-סהל - שועפט
ירושליםירושליםתוכנית13460/ אתוספת בניה מעל הבנין הקיים - רח' אל - סהל שועפט
ירושליםירושליםתוכנית13461/ אפרויקט מגורים בתל עדאסה - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13462תוספת בניה מעל הבנין קיים - רח' ואדי אלגוז
ירושליםירושליםתוכנית13462/ אתוספת בניה מעל הבנין קיים רח' ואדי אלגוז
ירושליםירושליםתוכנית13463תוספת בניה מעל הבנין הקיים - רח' אל סהל - שועפט
ירושליםירושליםתוכנית13463/ אהרחבת דיור ותוספת יח"ד - רח' אל סהל - שועפט
ירושליםירושליםתוכנית13464בית פרטי למגורים שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13467תוספת יח"ד במגרש מגורים - ג'בל מוכבר04/09/2012
ירושליםירושליםתוכנית13468תוספת יח"ד במגרש מגורים ג'בל מוכבר10/06/2012
ירושליםירושליםתוכנית13469תוספת יח"ד ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית1347/ אהפיכת ויעוד שטח פתוח ציבורי ואזור מגורים לשטח למלונאות רח' הרב עוזיאל שכ17/04/1969
ירושליםירושליםתוכנית1347/ בהפיכת ויעוד שטח פתוח ציבורי ואזור מגורים לשטח למלונאות שכונת בית וגן10/09/1970
ירושליםירושליםתוכנית1347/ גהצעת בינוי להקמת בית מלון כולל איחוד חלקות ושינוי יעוד למלונאות שכונת בית וגן29/03/1973
ירושליםירושליםתוכנית1347/ דבית וגן06/11/1980
ירושליםירושליםתוכנית1347/ ד/ המלון שלום06/11/1988
ירושליםירושליםתוכנית1347/ ומתקן ואנטנת שידור על גג מלון שלום , רח' שחראי 25 , בית וגן
ירושליםירושליםתוכנית13470תוספת קומה 2 יח"ד חדשות ומעלית בבנין קיים ברח' עזה 48 , שכ' רחביה26/07/2012