תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 05/ 2הצעת שתי יחידות דיור מעל קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 06/ 2התנגדות לבניין מוצע מגורים "קוטג"
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית28/ 19280לגיטמציה לבית קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית28/ 19291בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 10/ 2ערר על היתר בניה
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית3/ 19240סככה חקלאית
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 05/ 2תכנית שינויים ולגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 05/ 2פסיקת שמאי מכריע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים304/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים ותוספת יחידת דיור
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים306/ 10/ 2חניות למסחר קמעונאי - ומקומות חניה מסככות
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית32/ 19389תוספת מגורים לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית33/ 19280תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית40/ 19282תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית41/ 19267שוק עירוני
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית43/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית6/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית62/ 19320בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית75/ 19314תוספת מגורים לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים839/ 12/ 2ערר בגין שומה מכרעת היטל השבחה תכנית ג'/12452
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים840/ 12/ 2ערר על שומה מכרעת בגין תכנית ג'/12452
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים845/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/668,ג/9169,ג/12906
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית85/ 19290בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים860/ 11/ 2ערר על שמאי מכריע בגין תוכנית ג/14636
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים871/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12048
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים896/ 11/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע בתכנית ג'/12049
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10003שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ס כ נ י ן
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10004שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח למסחר, שינוי למתאר,סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10008ביטול חלק מכביש 7 והפיכתו לאיזור מלאכה ותעשיה, שינוי למתאר, סכנין14/05/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10010שינוי תוואי דרך גישה מס' 13, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10011שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ומלאכה זעירה, שינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10012שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח מגורים א', שינוילמתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10013שינוי תוואי כביש מס' 30 ושינוי יעוד ח"ח 84 לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, ס
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10021הקטנת רוחב דרך, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10106הקטנת רוחב דרך מס' 18 והקטנת קו בנין ל0-, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10107שינוי תוואי חלק מכבישים מס' 51, 59, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10130הזזת תוואי דרך מס' 16 משטח מגורים לדרך קיימת, שינוי למתאר, סכנין.27/05/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10148שינוי יעוד מחקלאי חמגורים, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10281שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' ובנייני צבור והתווית דרכים, שינוי למ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10309שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח למגורים א', שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10327ביטול דרך מס' 200 והזזת דרך מס' 33 והצעת דרכי גישהשינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10407שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח חקלאי וביטול חלק מדרך, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10444שנוי יעוד משטח למגורים א' לתחנת תידלוק ושרותי דרך ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10446שינוי יעוד משטח למגורים א' לחקלאי, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10447הקטנת רוחב כביש מס' 14, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10469שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10519שינוי יעוד מחקלאי לבנייני ציבור ומגורים א', שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10520שינוי יעוד מחקלאי למלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10522שינוי יעוד ממגורים א' לחניון, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10584שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור - בית אבות גריאטרי, שינוי למתאר, ס
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10601שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית קברות, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10603שנוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' והזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתא23/11/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10607שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10608שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10704שנוי יעוד משטח למגורים א' למבני ציבור והזזת תוואי דרך, סכנין09/02/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10706שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי משולב במגורים, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10807שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לתחנת תדלוק שרותי דרך ומסחר - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10852שינוי יעוד מדרך גישה למגורים ב', שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10854שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתווית דרך גישה,שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10867שינוי יעוד ממגורים א' למבני ציבור, שינוי למתאר, סכנין21/12/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10868שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים א', שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10978שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11034שינוי יעוד משטח לתעשיה ומלאכה זעירה לשטח למרכז אזרחי - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11050תחנת תידלוק, תחנת רחיצה ושטיפה, מסעדה, אולם ארועיםושטח פרטי פתוח המיועד לשוק ל
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11104שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה (מפעל פלדה), סכנין01/02/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11179שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11180שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח ספורט סכנין19/09/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11203שינוי יעוד משטח מלאכה ותעשיה זעירה לשטח מסחרי משולב במגורים - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11312שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' סכנין24/01/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11340שינוי יעוד מגרש 101 בשטח הבנוי בסכנין למגורים ב'
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11439שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרכי גישה סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11448שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11536שינוי יעוד משטח בית קברות לשטח למרכז אזרחי ושינוי תוואי דרך סכנין27/01/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11601שינוי תוואי דרך גישה בסכנין ללא איחוד וחלוקה.25/06/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11618שינוי יעוד קטע מכביש מס' 12 לדרך להולכי רגל ולמגורים סכנין12/11/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11621ביטול דרך גישה קימת והצעת דרך גישה חדשה, איחו ד וחלוקה, סכנין17/05/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11637שינוי יעוד משטח שב"צ לדרך גישה והרחבת מגרש סכנין12/07/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11646שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', סכנין, מתאר 110/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11736הרחבת דרך מס' 100 ושנוי יעוד ממגורים לשטח למבני צבור
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11737התויית דרך גישה והצרת שב"צ21/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1174 - צפוןשינוי יעוד - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1176 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 108, גוש 19313 - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11773שנוי יעוד משטח לתעשיה לשטח מגורים א' משולב במסחר ושנוי תוואי דרך
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11774התויית דרך גישה באזור תעשיה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11879מתן לגיטימציה למבנים קיימים ללא היתר בתוך תוואי דרך איזורית 805, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11880התווית דרך גישה מדרך איזורית 805 למגרשים והצעת חלוקה למגרשים, סכנין21/05/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1197 - צפוןשינוי יעוד חלקות 131-144 בגוש 19281 - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1198שנוי יעוד -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12048הקמת שכונת מגורים 'א' משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין13/09/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12049הקמת שכונת מגורים א' בצפון מזרח סכנין באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורי10/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12050הקמת שכונת מגורים משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי02/02/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12051הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכנין09/08/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12052הקמת בית ספר בדרום מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשב"צ, סכנין04/02/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12081שנוי תוואי והרחבת תוואי דרכים בדרום מערב סכנין02/08/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12127שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים במערב סכנין06/04/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12260הקמת שכונה בת 12 יח"ד - שינוי יעןד משטח חקלאי למגורים א' לשצ"פ , ודרך סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12261הקמת 4 יח"ד באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרך גישה בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12294הקמת מרכז מסחרי בצמוד לדרך 805 בסכנין10/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12301שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', והתווית דרכים, בדרום מזרח סכנין