תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15373הגדלת אחוזי בניה נקודתית בשטח הבנוי בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15486הגדלת זכויות בנייה קביעת קוי בנייה וגודל מגרש,נקודתי במרכז סכנין.02/04/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15487איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי יעוד משטח מגורים למגורים משולב במסחר,סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 15633שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15697שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15787שינוי יעוד לתחנת דלק מבונה ומסחר וביטול שפ"פ בצמוד לדרך 805,סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15800שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15841שינוי יעוד משטח מגורים לשטח תחנת תדלוק,ושטח משולב מסחר ומשרדים והתווית דרך , ס
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15846שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' והתווית דרך , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15850שינו יעוד משטח שצ"פ,תעשיה זעירה לשטח ספורט+מגורים והתווית דרך, סח'נין06/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15974גלעין העיר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16157שינוי יעוד מאזור תעשיה ומגורים לאזור מסחר, סכנין15/01/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16411הוספת תכלית מסחר באזור מגורים, שינוי תקנון, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1644הרחבת התחום בכפר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16519שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16594הגדלת זכויות בנייה נקודתית ושינוי ייעוד מתעשייה למסחר ומגורים , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16595הגדלת זכויות בניה נקודתית בגוש 19279 חלקה 50 , מרכז סח'נין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 16915שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ,שצ"פ,בנייני ציבור ,מתקנים הנדסיים ודרכים-22/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16916שינוי ייעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח פרטי פתוח , סחנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17343הקמת בית קברות, סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17402שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17618ביטול חלק מדרך והצעת שטח ציבורי פתוח, סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17642תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב'. ש.צ.פ, ודרכים בסכנין.
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17652תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגוריפ ב',ש.צ.פ, ודרכים
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17738שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח סכנין22/07/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17745שנוי תוואי דרך מס' 54, סכנין21/06/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1778שנוי יעוד חלקה לאזור תעשיה ומלאכה - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17844שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים והסדרת דרך ושטחים פתוחים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17868שנוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה ושטחים פתוחים, סכנין16/12/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17900שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, סכנין15/05/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17929שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18025שינוי יעוד ממגורים א' לצורך הקמת בית אבות והגדלת תכסית, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18251ביטול חלק מדרך, הרחבת צומת ושנוי קווי בנין, סכנין17/03/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18253שינוי מחקלאי למגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18255מגורים, תעשיה קלה מלאכהומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18282הרחבה בצפון סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18362שנוי יעוד לאזור למבנים ומוסדות ציבור והגדלת אחוזי בניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18504אזור מגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18571שנוי יעוד ממגורים א' למסחר ותחבורה, מגורים ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18694שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ודרכים, סכנין26/01/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18748הגדלת אחוזי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד, סכנין10/08/2011
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 18757שנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין21/07/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18797שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18845שנוי יעוד ממגורים א' למוסדות ציבור ושנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין10/08/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18976שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לתעשיה ומלאכה זעירה ומעל מגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18977שנוי יעוד ממגורים א' לשטח מבנים ומוסדות ציבור, סכנין06/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19075שינוי יעוד מחקלאי לספורט ונופש, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19076שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת אחוזי בנייה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19089הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19251שטח לתעשיה ומלאכה זעירה ומעליו מגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1943שנוי יעוד -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1944קביעת שטח למגורים -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19448תוספת שטח למגורים, במערב סכנין, סכנין11/09/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19478שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה למגורים ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19511הגדלת אחוזי בניה , מס' קומות וגובה הבנין, תכסית קרקע ושינוי קווי בנין, סכנין22/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19563הגדלת אחזוי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד סכנין19/11/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19586שינוי יעוד מדרך לביל הולכי רגל - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19598הגדלת אחוזי בניה מס' יח"ד ותכסית הבניה סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19624שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19682שינוי במערך הדרכים וקביעת קווי בנין - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19689שינו יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19725שינוי תוואי דרכים מס' 39 - ו 35 סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19727תוספת שטח למגורים בדרום סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19861שינוי יעוד מחקלאי למסחר,תעשיה,שצ"פ ודרכים - סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 19876מתחם צפון - מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19889קרית חינוך - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19916הגדלת אחוזי בנייה שינוי קווי בניין ,הגדלת מס' קומות וגובה הבניין סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19928שינוי תוואי דרך והסדרת קווי בניין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19957הגדלת זכויות בניה ותכסית קרקע והקטנת קווי בניה סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 19958שינוי יעוד מחקלאי למגורים שצ"פ והזזת דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19965הגדלת אחוזי בנייה,שינוי תכליות ושינוי גודל מגרש מינמאלי, סכנין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19987הצרת דרך מס' 12 , סכנין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19990הגדלת אחוזי בנייה,מספר קומות וגובה הבניין, סכנין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20011איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים - סכנין21/05/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20042שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב' דרכים ושצ"פ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20051שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב ושינוי קווי בנין בהתאם למסומן, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20149איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והצעת דרך משולבת סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20161הגדלת אחוזי בניה תכסית ויח"ד והקטנת קווי בניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20162הגדלת אחוזי בניה, גובה המבנה, מס' קומות ושינוי בקווי בניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20189תוספת שטח למגורים בדרום סכנין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20362שינוי בהוראות וזכויות בניה ושינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20536הקטנת קווי בנין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2072שנוי יעוד, סכנין31/03/1986
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2124שנוי יעוד, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2128חלוקת חלקה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2148חלוקת חלקה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2184שינוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין23/05/1985
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2220חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2385חלוקת מגרשים לבניה -סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2502חלוקת מגרשים -סכנין09/05/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2536חלוקת חלקה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2600חלוקת חלקה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2769חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2773חלוקת מגרשים לבניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2782חלוקת מגרשים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2783חלוקת מגרשים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2790חלוקת חלקה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2791חלוקת מגרשים לבניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2792חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2793חלוקת מגרשים -סכנין