תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12048/ 05/ 42שינוי קו בדין מדרך אזורית 805, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12048/ 05/ 45שינוי קו בנין מדרך ארצית , סחנין19/05/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 03/ 79איחוד וחלקוה מחדש, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 05/ 54איחוד וחלוקה מחדש, וקביעת קווי בנין , סחנין15/03/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 06/ 35שינוי קו בניין בהתאם למסומן בתשריט וקביעת גודל מגרש מינילי ל-360 מ"ר , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 06/ 36הקטנה נקודתית של קווי בניין וקביעת גודל מגרש , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 07/ 21איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה , שינוי קווי בניין ושינוי גודל מגרש מינימלי , סח'נין27/11/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 07/ 34תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 07/ 47איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים והסדרת מערך דרכים, סחנין27/11/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 07/ 50איחוד וחלוקה ללא הסכמה והתאמת קווי בנין, סחנין12/09/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 07/ 51הקטנת קו בנין ותוספת יחידת דיור, סחנין02/10/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 08/ 75איחוד וחלוקה והקטנת שטח מגרש מינימלי, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 10/ 44איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין16/01/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 11/ 55איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים והקטנת גודל מגרש מינמלי-סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12050/ 11/ 29שינוי קווי בניין ושינוי בתכסית קרקע - סח'נין06/09/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12050/ 11/ 46תכנית מפורטת לשינוי קווי בנייה - סכנין08/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12051/ 06/ 14איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין09/05/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12051/ 08/ 19חלוקה למגרש ללא הסכמה והקטנת גודל מגרש מינימלי , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12051/ 10/ 10תכנית איחוד וחלוקה , ללא הסכמת בעלים, סחנין04/08/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12052/ 02/ 30ביטול קו בנין , סחנין08/10/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12081/ 06/ 4תוכנית ג/ לג/ 12081/ 06/ 4
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452 / 06 / 21קביעת קווי בניין נקודתית בדר' מז' סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452 / 06 / 34איחוד וחלוקה מחדש -נקודתי , ללא הסכמה , דר' מז' סח'נין15/05/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 05/ 10איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים , סחנין26/04/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 05/ 14איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 05/ 20איחוד וחלוקה ללא הסכמה והקטת קו בנין, ומגרש מינימלי, סחנין02/07/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 06/ 21הקטנת קו בנין , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 07/ 13איחוד וחלוקה ללא הסכמה , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 07/ 53איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 08/ 13איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעתקוי בנין והגדלת מס' יח"ד, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 10/ 27איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושינוי קו בנין, וקביעת מגרש מינימלי, סחנין08/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחנין28/10/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 10/ 15איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 11/ 6שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת תכסית - סכנין08/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12806/ 08/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906 / 06/ 44שינוי נקודתי של קווי בניין בגוש 19281 חלקה 17 , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 04/ 55הקטנת גודל מגרש מינימלי וקביעת קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 19הקטנת קו בנין, צפון סחנין31/08/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 28קביעת גודל מגרש מינימלי, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 41שינוי קו בנין , סמוך לכביש 805, סחנין24/07/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 57הקטנת קו בנין נקודתי, סחנין13/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 59שינוי קו בנין נקודתי, סחנין13/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 05/ 62הקטנת קו בנין נקודתי, סחנין15/04/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 22הקטנת קו בנין ולגיטימציה למצב, סחנין15/12/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 29שינוי קווי בניין נקודתי וגודל מגרש , דרך 805 , מרכז סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 39איחוד וחלוקה נקודתית בהסכמה וקביעת קווי בניין , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 44שינוי קווי בנין וגודל מגרש, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 04תכית מפורטת לשינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדים , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 10שינוי קווי בניין במגרש , סח'נין05/08/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 14איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים, קביעת קווי בניין וגודל מגרש מינימלי,סחנין27/11/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 17איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים, ושינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 20איחוד וחלוקה בהסכמה , שינוי קווי בניין וגודל מגרש עבור 2 מבנים , סח'נין12/02/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 24הקטנת קו בנין, סכנין03/03/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 29הקטנת קווי בנין , סחנין05/08/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 31איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין11/12/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 33הקטנת קו בנין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 52הקטנת קווי בנין וקביעת שטח מגרש מינימלי, סחנין03/03/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 9שינוי קו בנין , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 01איחוד וחלוקה בהסכמה, והקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 07הקטנת קו בנין, סחנין30/09/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 1חלוקה בהסכמה והקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 14שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה בהסכמה. סחנין12/04/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 15שינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה, וקביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 25תוכנית ג/ לג/ 12906/ 08/ 25
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 40שינוי בקווי בניה , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 5הקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 5הקטנת קו בנין, סחנין30/10/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 55שינוי קווי בנין, סכנין מרכז18/03/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 67הקטנת קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 85איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין11/12/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 03שינוי קווי בנין והגדלת אחוזי תכסית, סחנין30/09/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 16שינוי קווי בנין והגדלת תכסית , סחנין15/12/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 36איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 6איחוד וחלוקה בהסכמה, הקטנת גודל מגרש מינימלי, שינוי קווי בנין והגדלת תכסית , ס
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 16שינוי קווי בנין והקטנת גודל מגרש מינימלי, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 20שינוי תכסית קרקע וקביעת גודל מגרש מינימלי, סחנין23/06/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 34איחוד וחלוקה ללא הסכמה והקטנת קווי בנין, סחנין17/11/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 43שינוי קוו בנין, סחנין04/08/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 11/ 12איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין - סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 11/ 26תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט-סכנין16/01/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 11/ 61קביעת גודל מגרש מינמאלי ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 12/ 10הקטנת קווי בנייה - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 7/ 31איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 2001 / 90שינוי תוואי דרך מס' 8, צפון מזרח סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 2001/ 81שינוי בקויי בנין סחכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 2001/ 84קביעת קווי בנין כפי שקיים - שינוי קו בניך לדרך אזורית 805, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 02/ 80הסדרת גישה למגרש , שינוי צורה הסובה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 05/ 36הקטנת קו בנין למגרש, אזור תעשיה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 05/ 40קביעת קווי בנין צפון סחנין13/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 05/ 44שינוי קו בנין, אזור תעשיה סחנין09/11/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 06/ 06הקטנת קו בנין נקודתי, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 08/ 61שינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 09/ 12שינוי קו בנין והגדלת תכסית, סחנין26/07/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6432/ 05/ 44שינוי קו בנין , אזור תעשיה , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6671/ 08/ 60שינוי קו בנין וקביעת מרחקים בין בניינים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6671/ 96/ 6שינוי קו בנין לדרך גישה מס' 6 סחנין12/05/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 668/ 02/ 32שינוי קו בניין סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 668/ 08/ 52שינוי קו בנין, סחנין29/07/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 668/ 2011/ 3איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושינוי קו בנין, סחנין17/11/2011