תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 89שינוי קו בנין ותכסית, עראבה30/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 01/ 77קביעת גודל מגרש מינימלי ושינו יקו בנין, סחנין11/06/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 02/ 56שינוי קו בנין ללגיטימציה , צמוד לדרך 805 , סכנין19/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 02/ 85שיני קו בנין בחלקה 12 בגוש 19322, צמוד לכביש 805, סחנין08/05/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 03/ 27שינוי קו בנין, והגדלת מס' קומות, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 03/ 86איחוד וחלקה מחדש, גודל מגרש מינימלי והגדל מס' יח"ד, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 05/ 39הקטנת קו בנין, סחנין07/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 08/ 22שינוי קו בנין, סחנין31/08/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 8247/ 01/ 61חלוקה למגרשים וקביעת קווי בנין, סחנין05/09/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01 / 58קביעת גדל מגרש מינימלי, סחנין23/04/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 46שינוי בקו בנין סכנין14/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 50קביעת גודל מגרש מינימלי וקו בנים , דרום מערב סכנין26/06/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 60קביעת גודל מגרש מינמלי ושנוי קווי בנין צידיים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 63שינוי קו בנין, סחנין14/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 64חלוקה וקבעית קווי בנין, סחנין30/07/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 68שינוי קווי בנין, סחנין12/05/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 81שינוי קו בנין, סחנין08/10/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 85שינוי קו בנין , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 16שינוי קו בנין, סחנין10/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 17הקטנת קו בנין לפי תשריט.12/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 29שינוי קו בנין צידי, סחנין30/06/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 32קטנת קו בנין מדרך מס' 45, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 33הקטנת קו בנין, צפון מזרח, סחנין17/09/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 42איחוד וחלקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין10/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 53איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין31/05/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 58איחוד וחלוקה, שינוי קווי בנין, סחנין12/08/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 59שינוי קו בנין, סחנין03/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 61איחוד וחלוקת מגרשים ןשינוי קו בנין, סחנין30/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 81הקטנת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין15/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 17שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה מחדש, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 30הקטנת קו בנין, גודל מגרש , איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין08/10/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 38שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה מחדש, סחנין10/05/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 42הקטנת קוי בנין ואיחוד וחלוקה, סחנין20/04/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 43הקטנת קו בנין, ניוד אחוזי בניה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 56הגדלת תכסית מ- 42% ל- 55% , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 67איחוד וחלוקה וקביעת מגרש מינימלי בהסכמת בעלים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 7הקטנת קו בנין, סחנין14/03/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 70שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין31/03/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 71איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קוי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 76שינוי קו בנין והתאמה למצב קיים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 80חלוקת חלקה ושינוי קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 83הקטנה נקודתית של קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 84שינוי קווי בנין בהתאם למצב קים, סחנין13/05/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 88שינוי נקודתי בקוי בנין וחלוקה , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 25איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין10/02/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 33איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין19/06/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 39איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 46הקטנת קו בנין , סחנין30/11/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 59איחוד וחלוקה והקטנת קו בנין, סחנין31/07/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 05/ 13שינוי בקווי בנין, סחנין26/03/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 06/ 16הקטנת קו בנין נקודתית , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 07/ 24הקטנת קווי בניין , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9176/ 10/ 32תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה - סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 01/ 72שינוי קו בנין דרומי ל- 0 ותיקונים קלים לקו בנין מערבי מזרחי, סחנין09/01/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 01/ 76שינוי קו בנין, סחנין05/08/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 02/ 21הקטנת קווי בניין לפי המסומן בתשריט ושינוי בתכסית הקרקע - סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 43שינוי קווי בנין, קביעת גודל מגרש מינימלי וניוד אחוזי בניה, סחנין26/04/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 63הקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 69שינוי תוואי דרך גישה והקטנת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 04/ 23חלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין, סחנין01/12/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 04/ 58קביעת קו בנין, שינוי למתאר - סחנין09/01/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 05/ 8שינוי קו בנין , סחנין06/04/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 12/ 25הקטנת קווי בניין ושינוי בתכסית קרקע - סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 2002/ 21שינוי קו בנין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 2005/ 2שינוי קווי בנין , סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9623/ 02/ 35הקטנת קווי בניה לפי מצב קיים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9623/ 04/ 30שינוי נקודתי בקווי בנין, צומת דרכים 22 - ו- 19, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 12906/ 08/ 25הקטנת קווי בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 12906/ 10/ 19איחוד וחלוקה בהסכמה והקטנת קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 6342/ 01/ 38הקטנת קו בנין מערבי אחורי, סכנין08/05/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 668/ 99/ 18קנטת קו בנין בחלק הצפוני, סחנין10/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 34הקטנת קו בנין מכביש מס' 9, סכנין14/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 37הקטנת קו בנין , סחנין28/11/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 39הקטנת קו בנין ושינוי קו בנין לדרך, סחנין26/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 56קביעת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, ואיחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין24/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9169/ 02/ 32הקנטת קו בנין מדרך מס' 45, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9169/ 02/ 42איחוד וחלקוה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9354/ 02/ 21לב הגליל- סכנין24/09/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9354/ 02/ 39הקטנת קווי בניה לפי המצב הקיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9354/ 05/ 2סכנין שינוי קו בניין03/03/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9623/ 02/ 35הקטנת קו בנין לדרך מס' 19, סחנין16/12/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 11646/ 11/ 22תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 12452/ 06/ 34אחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לחלק מתכנית ג/ 12452 , סח'נין15/05/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 12906/ 06/ 48שינוי קווי בניין בחלקה 9 גוש 19317 , סח'נין15/05/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 2049/ 05/ 54איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים קווי בניין,שינוי במיקום של שצ"פ - סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 6671/ 11/ 15הקטנת קווי בנייה כפי שמסומן בתשריט - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 6757/ 06/ 21שינוי בקווי בניין , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 9169/ 11/ 17תכנית מפורטת לשינוי בקווי בנייה לפי מצב מוצע - סח'נין28/06/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגלג/ 9354/ 12/ 16שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט למגרש סמוך לכביש 805
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 14849לגיטימציה למבנה מגורים בתוך תוואי דרך מס' 67 ע"י הצרת דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 14961הגדלה נקודתית בזכויות בניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15005שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לתעשיה זעירה, לגיטימציה, והעתקת סובה, סכנין25/06/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15130איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי תוואי דרך גישה וביטול שצ"פ, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15131ביטול דרך מס' 8 והצעת דרך גישה חלופית, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15145הגדלה נקודתית של זכויות בניה והקטנת קוי בניין, סכנין15/02/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15146שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח משולב מגורים ושב"צ, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15147שינוי יעוד חלק משטח פרטי פתוח למגורים א', סכנין09/07/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15176הגדלה נקודתית של זכויות בניה בשטח בנוי, סכנין04/09/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15177שינוי תוואי דרך מס' 30, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15216הגדלת זכויות בניה נקודתית, סכנין10/06/2007