תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15333הגדלה נקודתית של זכויות בניה ולגיטימציה, סכנין22/03/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15578שינוי יעוד משפ"פ למגורים א' -נקודתי בצפון סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15579התווית דרך גישה וקביעת קווי בניין נקודתי-דרום מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15637הגדלה נקודתית של זכויות בניה במרכז סח'נין.31/07/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15659ביטול חלק מדרך מס' 2 ולגיטימציה בדרום-מערב סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15763הגדלה נקודתית של זכויות והקטנת קו בניין -מרכז סכנין דרך 805.10/07/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15765ביטול קטע מדרך מס' 67 -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15766שינוי יעוד משצ"פ למגורים במערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15767שינוי יעוד נקודתי משטח תעשיה לתעשיה משולב מגורים-מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15774שינוי קוי בנין במגרש באזור תעשיה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15849לגיטימציה למבנה מגורים בתוך תוואי דרך מס' 67 ע"י הצרת הדרך, דר' סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15976הגדלת זכויות בניה והקטנת קוי בנין בשטח בנוי, סכנין11/09/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15977הרחבת שב"צ, יעוד מדרך לשצ"פ והקטנת קוי בנין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16136שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' ודרכים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16232ביטול קטע מתוואי דרך מס' 38 בסכנין ללגיטימציה למבנים בתוואי הדרך
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16260הגדלה נקודתית של זכויות בניה, והקטנת קו בנין, סכנין31/07/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16589הוספת ייעוד מגורים באזור מלאכה צמוד לדרך 805 , מז' סח'נין10/04/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16596הגדלת זכויות בנייה נקודתית , ושינוי קווי בניין צמוד לדרך 805 , מרכז סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16597הגדלת זכויות נקודתית בגוש 19270 חלקה 109 - אזור תעשייה , סח'נין31/07/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16706שינוי יעוד משטח תעשיה ומלאכה לשטח מסחרי משולב מגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16711הצרת קטע מדרך ולגיטימציה למבנה, סכנין07/03/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16787הזזת כביש מס' 65 מעל בניין קיים ושינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בניה, סכנין26/06/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16974תכנית מפורטת להסדרת תוואי הדרך מס' 22 בהתאם לקיים בשטח, סכנין05/03/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 17286איחוד וחלוקה מחדש בהסכהת בעלים , קביעת קווי בניין וגודל מגרש מינימלי , סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 17376שינוי יעוד משצ"פ למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 17401הרחבת שצ"פ וביטול חלק מדרך מעל בניין קיים, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 17438הגדלת אחוזי בניה ושינוי בקווי בנין, סכנין21/06/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 17474הסדרת דרך גישה, סכנין12/01/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 17476שינוי יעוד משטח לתעשיה לשטח מסחרי ומעליו מגורים ושטח למסחר, סכנין17/03/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 17744ביטול חלק מדרך מס' 9, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 18023ביטול חלק מדרכים, שינוי קווי בניה וקביעת גודל מגרש מינימלי, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 18073שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב' והקטנת דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 18256הגדלת אחוזי בניה, תכסית, מס' קומות ושינוי קווי בנין, סכנין04/01/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 18505הגדלת אחוזי בניה, גובה הבנין ומספר קומות, סכנין27/02/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 18602הקטנת גודל מגרש מנימלי, הגדלת אחוזי בניה ותכסית ושנוי קווי בנין, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתגר/ מק/ 668/ 1הצעת דרך גישה ברוחב 6 מטר בגוש 19318 ח"ח שונים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 02/ 136/ 2בקשה להקמת בית מגורים משתי קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלב/ מק/ 668/ 97/ 33שינוי קו בנין לחלק מכביש מס' 11 מ3- מ' ל0-. שינוי למתאר, סכנין21/07/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלג/ מק/ 19266חלוקה למגרשים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלג/ מק/ 8553/ 98/ 2הקטנת קו בנין בחלק מכביש מס' 25 , סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלג/ מק/ 9086/ 00/ 27שינוי בקו בנין מדרך מס' 63, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלג/ מק/ 9086/ 5שינוי בקו בנין לדרך מס' 63, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלג/ מק/ 9169/ 00/ 24איחוד וחלקה למגרשים וקביעת גודל מגרש מינימלי וקווי בנין06/05/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלג/ מק/ 9883/ 00/ 28שיוני בקו בנין חלק מדרך 35, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתלג/ מק/ 99/ 1שינוי תקונן - הוראות בדבר עיצוב אדריכלי, צפיפות יח"ד ללא שינוי באחוזי בניה,
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 2005174תוספת שתי קומות קוטג להיתר בניה מס' 468/02
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 20070353בקשה להקלה בקו בניין לכביש 805 בסכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 20080416בקשה להיתר תוספת קומות למגורים (קוטג') מעל לבנין קיים.
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 200900032 קומות מוצעות מעל לקיים בשטח של 147 מ"ר.
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 20090338בקשה להיתר תוספת קומה וחצי-חדרים לבנין קיים בהיתר.
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 20090577בנין מוצע מארבע קומות שלוש הקומות הראשונות (חנויות, מחסנים, משרדים) שינויים לה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתמר/ מק/ 6671/ 97/ 7שינוי קו בנין בדרך מס' ,11 סכנין