תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 230/ 1פונדק ג'וליס11/01/1998
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 248פרוזדור הנדסי (קו דלק) "12 - צומת גבעתי07/06/1998
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 294אחוזת אתרוג - מגרש 40 - שינוי קו בניין ותוספת זכויות21/09/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 296יער שחר03/06/2009
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 312יער נועם31/08/2011
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, שפירתוכנית6/ 03/ 320יער כרמון
דרוםשקמים, שפיר, איתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 105שימוש חורג למבנה למכירת תוצרת חקלאית
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 107שימוש חורג במחסן חקלאי למחסן ולמסחר בטרקטורונים
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 109שימוש חורג במבנה חקלאי בנחלה לבית מלאכה ליצור ואריזת תוצרת חקלאית
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 125בקשה לשימוש חורג למפעל לייצור חדרי בטחון
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 126בקשה לשימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי להקמת אתר קומפוסט
דרוםשקמים, שפיר, נעםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 138בקשה לשימוש חורג מחממות לאולם אירועים וחניה לכלי רכב - מושב נועם
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 75הקמת תחנת תדלוק פנימית במושב שפיר
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ מק/ 2003הרחבת אזור בניין ציבורי20/09/1998
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2014שינוי בהוראות אדריכליות13/02/2000
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2023בניני ציבור(שיקום)06/09/2001
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ מק/ 2024חשמל תת קרקעי21/11/2000
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ מק/ 2027שינוי גבול בין מגרשים 3534 ,, שינוי בקוי בניה14/10/2001
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2029מרכז שפירא06/11/2001
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ מק/ 2032ייעוד שטח לתחנת תדלוק דרגה ג'06/09/2001
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2038מרכז שפירא05/09/2002
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043שירותי דרל (תחנת תדלוק) - מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043/ אמושב איתן- שרותי דרך (תחנת דלק) שינוי לתכנית 6/ 02/ 224 - תכנית מתאר מ. א. שפי
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2045מושב זרחיה04/12/2002
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ מק/ 2053אזור תעשיה - משואות יצחק
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2058מושב אבן שמואל - משפחת ליטוב - שקמים15/06/2005
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2063מושב זרחיה
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ מק/ 2074מגרש 85 א' - מושב עוזה22/06/2006
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2082מרכז שפירא - אחוזת אתרוג - שקמים
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2144איחוד וחלוקת מגרשים באבן שמואל ללא שינוי גודל מגרשים וזכויות בניה
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 09/ 96025תביעת פיצויים בגין הולכת צינור גז טיבעי במקרקעין
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 96082תביעת פיצויים בגין נזקים שנגרמון למשק בשל הנחת צינור גז הולכה ארצי
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 176תכנית מס' ד/17627/01/1955
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכניתד/ 191תכנית מפורטת למושב עובדים11/08/1955
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכניתד/ 233/ אמרכז כפרי אזורי25/07/1963
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכניתד/ 233/ במרכז בין כפרי "אבן שמואל"22/05/1977
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכניתד/ 249בי"ס חקלאי חזון יחזקאל26/12/1957
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכניתד/ 249/ במרכז בין כפרי15/01/1970
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 1שינוי תוואי דרך מס' 3 צומת נגבה - שפיר03/07/2003
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 12מחלפון אבן שמואל01/10/2003
דרוםשקמים, לכיש, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 14דרך 35530/04/2007
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 20דרך מס' 3 - שינוי תוואי הדרך בקטע צומת מרכז שפירא
דרוםקרית גת, שקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 268מחלף פלוגות דרכים מס' 35/4022/05/2003
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 03/ 314כביש גישה לאחוזם
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכניתד/ 804תכנית מפורטת לישוב משואות יצחק30/11/1972
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 805ישוב שפיר30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכניתד/ 806ישוב זרחיה30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכניתד/ 824קוממיות14/12/1972
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכניתד/ 825בטול ואחוד חלקות וקביעת יעודי קרקע16/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכניתדג/ 209תכנית מפורטת למושב עובדים24/05/1956
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1042הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1043הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1044הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכיש, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1051הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1057הקמת תחנת גז קרית גת להגפה הפחתה וחלוקה במערכת הולכה לגז טבעי
דרוםשקמים, שפירתוכניתמשד/ 29נתיב הל"ה - אדום חקלאיות ליד צומת פלוגות
דרוםשקמים, שפירתוכניתע/ 24מושב עובדים29/11/1951
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכניתע/ 84תכנית מפורטת למושב עובדים27/12/1951
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכניתעג/ 158תכנית מפורטת למושב עובדים03/02/1955
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6008התנגדות להקמת לולים ללא מילוי תנאי ועדת ערר בהחלטה קודמת.
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6009התנגדות להקמת לולים ללא מילוי הוראות ועדת ערר.
דרוםשקמים, שפיר, שלוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6007בקשה להקמת מתקן קשר אלחוטי
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6083התנגדות להקמת לול להודים
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6018בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6045התנגדות להקמת לולים במושב זרחיה
דרוםשקמים, שפירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6084בקשה לתוספת בניה לבית מגורים חד משפחתי
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6112התנגדות לבקשת הגשת דוח פיזור ריחות לפני דיון ומתן החלטה בבקשה להקמת לולים
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6047בקשה להטלת מגבלות להיתר שניתן ע"י הועדה המקומית להקמת לולים
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6084סירוב מתן היתר לתוספת מבנים למרכז מזון ללא חתימת ממ"י
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6032סירוב מתן היתר לשינוי בלולים ללא חתימת משרד החקלאות
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6035בקשה להיתר לשימוש חורג לבניית ומכירת מבנים יבילים בשטח חקלאי
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080979בקשה להקמת אתר פלאפון לצידי כביש 3 מול מרכז שפירא (תורן מע"צ)
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 6/ 06/ 109שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר
דרוםקרית גת, שקמים, שפירתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 6תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת הגז הטבעי- חיבור אזור תעשיה קרית גת10/03/2010