תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 34הקמת בית דירות - חלקה 90 מגרש A - אילת12/11/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 35בית מס' 4022 - צופית עילית אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 36חלקה 122 שכונת צופית עילית אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 4אילת, שכ' צופית-מסחר20/10/1974
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 5שכונת צופית עילית, גוש 40005 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 6אילת, שכונת צופית עלית19/02/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 7תכנית קטע מאזור מגורים שכונת צופית
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 9שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד ובניה מסחרית - צופית עלית
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 116פיתוח החוף הדרומי - חוף אלמוג
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 118אתור שטח למתקני האוניברסיטה בחו7ף הדרומי אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120אזור מגורים צופית (דרום-מערב) אילת30/05/1968
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 2אילת, שכ' צפונית עלית08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 3אילת, שכונת צופית תחתית07/01/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 5צופית תחתית-מג' 14-1117/08/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 6שינוי בהנחיות בניה - וילות רסקו שכונה צופית תחתית14/04/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 7אזור וילות רסקו מגרשים ,11 1207/07/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 8בית מגורים פרטי - שכונת צופית08/08/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 121/ 2מועדון הכורה באילת15/01/1970
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123תכנית בינוי שכונה ד' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 2פיתוח אזור מגורי פטיו שכ' ד 37 יח"ד22/11/1979
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 3אילת, שכונה ד'27/03/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 5הקמת אזור משולב מסחר ושצ"פ - שכונה ד' (אופיר)09/06/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 6יצירת מסגרת תכנונית להגדרת אזור מסחרי אילת05/08/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 7שינוי יעוד ממגורים לשטח למבני ציבור - בית ספר אופיר - אילת12/05/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 8בניין 1108 רחובלוס אנג'לס21/07/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 127אילת, "בריכת מלח"13/02/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 127/ 1בריכות המלח, אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129אילת01/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 1רובע מגורים מיוחד באילת 260 יח"ד31/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 2מלונאות ושפ"פ01/07/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 3שכונה צופית תחתית - 10 יח"ד01/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 4מלון עדי אילת30/12/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 1שינוי יעוד משביל להולכי רגל לאזור מסחרי וחניה- רחוב אילות . אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 3אילת, שד' יעלים -הגדלת מג' מגורים א'13/03/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 4רח' לוס אנג'לס13/03/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 5אילת, שיכון ציבורי -מסחר ועדכון מצב קיים08/07/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 6שינוי לתכנית שיכונים ציבוריים, יעוד שטח לשימוש מסחרי ועדכון מצב קיים08/07/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 7אילת, שכ' א מוסדות ציבור19/09/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133מערבית משכ' ג'-דרכים וחניות05/07/1973
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 1שכונה ג'26/06/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 2תוספת בניה למועדון צופים
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 3מגרש באזור מגורים א' כיכר רפידים 11 אילת08/02/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 5מגרש 13 כיכר רפידים 13, 14 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 1שכ' אילות רח' 802/03/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 10אילת08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 11יעוד שטח למוסד ציבורי - בי"הס אורט - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 12שינוי יעוד ממגורים למסחר - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 13שינוי יעוד לחניה מבנין מסחרי14/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 14אילת, בעלות שלטון31/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 15שינוי יעוד חלק ממגרש
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 16שכ' האשל, שינוי לתכנית שיכונים צבוריים קיימת27/07/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 17אילת05/07/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילת25/03/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 19רח' ברנע שפ"פ12/08/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 20אילת, שכונה ג'27/08/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 22שכונה ג'-אזור מסחרי24/09/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 24תכנית מבוטלת27/10/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 25חלוקות שפ"פ-שכ' יעלים06/09/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'23/06/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 28אתר הנצחה27/11/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 29אילת, שכונת האשל29/01/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 3שינוי יעוד מגרש למעון ילדים - אילת07/10/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 30שכונת יעלים,שינוי יעוד14/06/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 31שכ' ב' בניני ציבור ושצ"פ07/03/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 32אילת29/09/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 37שינוי לתכנית מפורטת- "טורים" שכונת הדקל אילת.01/07/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 38שינוי בקוו בנין מגרש 55 - אילת04/07/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 39שטח סולל בונה שכונה ב'22/06/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 4/ אשינוי לתוכנית מפורטת הגדלת 3 מגרשים בגוש 40011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 40שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'07/11/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 42שינוי בהנחיות בניה "טורים" שכונת הדקל19/01/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 43הסדרת מצב קיים בשטח של בתים קיימים והסדרת חניות לבתים01/06/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 44שכונת הדקל - אילת01/06/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 47קופ"ח מכבי11/09/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 49בית חב"ד- שכונת הדקל12/09/2002
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 5/ אבניני ציבור03/10/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 50מכולת מנחם - אילת14/12/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 51שכונת הדקל - אילת27/12/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 52שינוי בהנחיות בניה בית מס' 1 / 414 - אילת23/08/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 53שינוי בהנחיות וזכויות הבניה - בית מס' 69812/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 55רחוב גשרון 6 - שכונת הדקל אילת08/06/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 56שינוי בזכויות בניה - בית מס' 541/2 שכונת יעלים
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 57בית מס' 341 - שכונת יעלים אילת17/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 58רחוב ירושלים השלמה ושינוי משצ"פ למסחר - אילת30/04/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 59שכונת האשל - רחוב השיטה - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 60פינת רחוב אילות - שדרות התמרים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 61שכונת יעלים - בית מס' 315 - אילת10/04/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 62שכונת הדקל - בין רחוב ברנע לנחל עמרם - אילת28/04/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 63שכונת יעלים - בית מס' 310 - אילת08/11/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 64שכונת יעלים - בית מס' 700 - אילת23/01/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 65בית מס' 146/1 שכונת האשל אילת06/04/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 66מגרש 251 - שכונת יעלים - אילת26/01/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 67מגרש 337 - שכונת יעלים - אילת05/03/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 68בית מס' 242 ג' - שכונת יעלים - אילת25/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 7רח' חטיבת הנגב-אזור מסחרי08/07/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 70מבנה למגורים ומסחר בשד' התמרים פינת רחוב אילות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 71בית צמוד קרקע, במגרש 518, שכונת יעלים08/07/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 72צמצום דרך שד' התמרים קטע מרח' אילות עד לרח' שחם - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 73רחוב ירושלים הלשמה - בית מס' 43010/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 74מבנה מגורים במגרש 361 שכונת יעלים10/08/2011