תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 186/ 2שדרוג מלון אדומית ותוספת בנייה למגורים / נופש
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193הקמת שכונת מגורים א' (בנה ביתך) - שכונת נוה מדבר - אילת07/02/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193/ 2שכונת נוה מדבר - בנה ביתך
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193/ 3בית במשעול קרקל 10, מגרש 53 שכונת נוה מדבר09/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193/ 4מגרש 502 שכונת נווה מדבר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 194הקמת אזור תיירות - מבנן א' אילת25/10/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 195מרכז הפולו - אילת02/12/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 196תכנית מפורטת - נחל שחורת30/01/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 196/ 1אזור תעשיה שחורת - חדרי טרנספורמציה - אילת24/12/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 198תכנית מפורטת מסוף גבול טאבה09/06/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 198/ 1מסוף גבול טאבה08/07/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 199מכללת אילת29/06/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 200מלון גולף11/09/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 201הקמת מכון טיהור מרכזי - אילת25/11/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202שכונתה מערב 6 - אילת שינויים במספר יח"ד06/01/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 1הגדלת זכויות בניה במגרש מס' 7 רח' מקור החסידה מערב 625/06/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 2תוספת אחוזי בניה - מקור החסידה 11 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 3שכונת צאלים - משעול לופית 1 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 4משעול פטל 2 מערב 6 אילת24/09/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 5שינוי בזכויות בניה משעול פיקוס 3, 4 מערב 6 אילת10/04/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 6מרכז ארגמן - שכונת צאלים07/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 8בית מגורים במשעול לופית, מגרש 8, מערב 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 9משעול פיקוס 1 מערב 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 203שחמון רובע 709/11/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 204אזור שחמון רובע 7 - מגרשים 13-12-1119/06/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 204/ 1תוספת זכויות בניה צוקי השמש אילת24/04/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 207ביטול סעיף בתקנון בנוגע להיתרי איכלוס10/09/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 207/ 1מגרש 39 - משעול הלויים, שחמון 707/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 207/ 2מגרש 47 משעול הלויים שחמון 7 אילת29/08/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 208תכנית מפורטת קרית הספורט - אילת20/01/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 209שחמון- רובע 4 - שינוי הוראות התכנית09/04/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 210קביעת זכויות בניה למתקנים הנדסיים והסדרת שטחי המגרשים בהתאם לחלוקה אנליטית26/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 211רובע 8 - אזור שחמון01/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214שכונת שחמון- רובע 609/03/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 1שכונת שחמון רובע 605/06/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 10מבנה צמוד קרקע במגרש 274 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 13רחוב תורמוס 15-17 שכונת שחמון רובע 6 אילת - מס' קודם 2/ מק/ 484
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 14מגרש 466 שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 15מגרש 325 שכונת שחמון רובע 6
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 16מבנה צמוד קרקע במגרש 302 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 19מבנה צמוד קרקע במגרש 311 שכ' שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 2מגרשים 689, 688 שחמון 607/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 20מבנה במגרש 288 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 21מבנה צמוד קרקע מגרש 301 שכ' שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 22שינוי בזכויות בניה במגרש 390שכונת שחמון רובע 6
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 23מבנה צמוד קרקע במגרש 321 שכונת שחמון רובע 6 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 24מבנה צמוד קרקע במגרש 306 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 25מבנה צמוד קרקע במגרש 389 שכ' שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 26מבנה צמוד קרקע במגרש 349 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 27מבנה צמוד קרקע במגרש 278 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 28מבנה צמוד קרקע במגרש 292 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 29מבנה צמוד קרקע במגרש 296 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 3שחמוון רובע 6 - תנאי אכלוס09/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 30מגרש 226 רובע 6 שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 5מגרש 247 רובע 619/07/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 7מגרשים 685, 684 רובע 6 (GAIIERY ) רובע 6 אילת - מס' קודם 2/ מק/ 482
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 8מגרש 354 רובע 6, שחמון - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 9מגרש 382 רובע 6 שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 215רובע 7 שחמון - תוספת זכויות בניה29/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 217רובע 10 - שחמון אילת27/01/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218אזור שחמון - רובע 9 - אילת27/01/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218/ 1אזור שחמון - רובע 9 מגרשים 8, 9, 10 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218/ 2מוסדות ציבור ברובע 9 שחמון אילת24/12/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218/ 3בית מגורים ברחוב עין יהב, מגרש 14, שחמון רובע 9 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 219רובע 4 - שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 220מתחם למגורים ומסחר בשכונה מערב 6 אילת15/04/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 221שינוי בזכויות בניה מגרש 164 רובע 4 שחמון - אילת08/06/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 222רובע 2 - שכונת שחמון28/08/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 222/ 1רועב 2 שכוונת שחמון - עדכון שטחי מגרשים (מס' קודם 2/ מק/ 444)
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 227תוספת זכויות - שחמון רובע 5 - רחוב נחל חיון פינת ששת הימים - אילת12/07/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 228תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - מגרשים 54, 55, 56 - משעול האכדים - אילת21/07/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 229תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - משעול שומרים - מגרש 61 - אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 230שכונת שחמון - רובע 7 - מגרשים 57-60 - אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 231תוואי צינורות מי ים - חוף צפוני - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 232חניון לילה למטיילים בנחל שחורת (שמורת מסיב אילת) אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 233שכונת שחמון - רובע 4 - מגרש 131 חלקה 34 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 1רחוב האפרסק פינת רחוב הדובדבר שכונת שחמון אילת08/01/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 10מגרש 330 משעול הזית 12 שחמון 431/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 11מגרש 326 משעול הזית 4 שחמון 421/05/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 12מבנה צמוד קרקע במגרש 213, שכונת שחמון רובע 4
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 13תוספת בניה לבית טורי במשעול חרוב, רובע 4 בשחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 14משעול אננס, מגרש 8, שחמון רובע 419/11/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 15מגרש 288, משעול מנגו 14, שחמון רובע 401/11/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 16בית צמוד קרקע ברחוב האגוז 12, רובע 4 שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 17מגרש 230 משעול אלון 6 שחמון רובע 4 אילת11/09/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 2שחמון - רובע 4 מגרש 328 אילת03/03/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 3מגרש 324 משעול הזית 1 שחמון 4 אילת03/03/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 4מגרש 325 משעול הזית 1, שחמון 4 - אילת08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 5בית צמוד קרקע ברחוב הערמון 7, שחמון07/11/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 6מגרש 238 - שחמון רובע 4, משעול התאנה 4 - אילת26/01/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 7בית צמוד קרקע ברחוב האפרסמון 16 שחמון07/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 8מבנה צמוד קרקע במגרש 33223/02/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 9שינוי בזכויות בניה במגרש 318 שכונת שחמון רובע 410/08/2011
דרוםאילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 239בריכת מקורות באזור המשתלות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 241אלמוג - מגורים לעובדי בתי מלון10/04/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 242אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת , שלב ב'
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 243מסחר ומוסדות ציבור - שכונת גנים ב' - אילת15/02/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 244בית מגורים ברחוב היסמין, מגרש 383 גנים ב' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 246שינוי בזכויות ומגבלות בניה במגרש 49 שכונת שחמון רובע 7