תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 1שדרות, אזור מסחרי26/08/1973
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 14שדרות, קיוסק15/07/1976
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 19שדרות, מגורים א' והרחבת בי"ס31/08/1978
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 20שדרות, שוק קמעונאי11/12/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 25קביעת אזור למיסחר13/10/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 1חנויות וטיפת חלב - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 10יעוד שטח למוסדות ציבור בשטח ציבורי פתוח - שדורת05/10/1979
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 11שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים א' - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 12שינוי יעוד מש.צ.פ. למסחר (קיוסק) - שדרות06/05/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 12/ אשינוי והנחיות בניה לאזור מסחרי מקומה אחת לשתי קומות - שדרות11/05/1987
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 13שינוי יעוד ממגרש ציבורי פתוח למסחר - שדרות05/06/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 14שינוי יעוד משטח ירוק לשטח מסחרי - שדרות27/07/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 15בניית בתי מגורים מסחר, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים דרכים שדרות09/10/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 15/ אביטול דרכים, חלוקה חדשה של מגרשים דרך משולבת לרכב ולהולכי רגל - שדרות01/05/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 18שכונת נווה אשכול - שדרות05/07/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 18/ אקביעת הנלחיות ומגלבות בניה - נווה אשכול - שדרות14/10/1984
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 2יעוד שטח לבתי מגורים מוסדות ציבור - שדרות16/12/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 20שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור5 מגורים - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 21שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים א' - שדרות12/11/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 22שינוי באחוזי בניה, קוי בנין ובחלוקה - שדרות14/10/1984
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 22/ אשדרות29/06/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 23שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - שדרות10/03/1985
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 23/ אשינוי בבינוי - מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - שדרות23/01/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 24הנחיות בניה למגרשים 301, 502, 389-491 - אזור מגורים א' - שדרות30/01/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 25שינוי יעוד משטח ציבורי פתו לשטח פרטי פתוח - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 27שינוי בהנחיות בניה - אזור מסחיר - שדרות25/07/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 28הגדלת שטח בניה ושינוי בקוי בניה מגרשים 298 - 29625/10/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 29הקמת שכונת מגורים חדשה נוה אשכול שדרות09/09/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 3יעוד שטח לבתי מגורים - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 30שינוי בהנחיות בניה - הקטנת אחוזי בניה במגרשים מס' 2,3,6,723/05/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 33שכונת נוה אשכול - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 34רחוב דוד אלעזר 1 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 4יעוד שטח למועצה מקומית ומועצה דתית - שדרות05/06/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 5יעוד שטח לבתי מגורים - 4 קומות - שדרות27/07/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 6יעוד שטח לבתי מגורים, מבנה ציבור שטחים ציבוריים פתוחים - שדרות30/12/1976
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 7יעוד שטח ל- 2 גני ילדים - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 8יעוד שטח לבתי מגורים, מוסדות ציבור- שטחין ציבורייפ פתוחים, דרכים וחניות - שדרו23/02/1978
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 9איתור שטח לבניין גן ילדים גוש: 1884 - שדרות24/08/1978
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105מבני תעשיה - שדרות08/05/1977
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 1הרחבת אזור תעשיה - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה מגרשים 25 - 26 שדרות01/10/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 16אזור תעשיה מגרש 6 שדרות27/11/2007
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 17אזור תעשיה (סופר סנטר) - שדרות25/01/2006
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 19רחוב בריסל 25 - שינוי משצ''פ לאזור מלאכה - שדרות12/05/2009
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 2שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור שטח ציבורי פתוח - שדרות26/03/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 20הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים - שדרות אזור התעשיה
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 4אזור תעשיה שדרות - שטח תכנון מיוחד מלאכה ומסחר - שדרות08/05/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 5אזור תעשיה שדרות26/08/1979
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 8שינוי יעוד משטח מסחרי לאזור תעשיה
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 9קביעת מגרשים לתעשיה ומלאכה28/03/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 106מגרש חסכון מס' 1 - שדרות08/05/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 107צפון שדרות18/08/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 108מתחם 07 - שדרות15/05/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 108/ 1קטע ממתחם 07 - שדרות15/04/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 109שינוי קוי בנין ואחוזי בניה במגרש מסחרי21/07/1996
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 109/ 1שינוי בהנחיות בניה15/06/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 109/ 2שינויים בהנחיות בניה בשטח מסחרי07/06/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 110שינוי בהנחיות בניה במגרש 908 - הקמת תוספת קומה לבית כנסת15/06/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 111רח' הגופר- מגרש 12508/03/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 112רח' הפלמ"ח - שדרות10/08/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 113רח' נתן אלבז 2731/10/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 114אזור לבנייני ציבור ושטח מסחרי
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 115חלוקה חדשה של מגרשים בשכונת מגורים קיימת רובע מ3- שכונת יצחק רבין06/08/2003
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 115/ 1/ אבתי ספר ממוגנים בשדרות20/02/2008
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 116הקמת שטחי תעשיה - היי טק מסחר ומשרדים בין רחוב הגופר למנחם בגין16/01/2003
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 117מגרש מסחרי 905 - שכונת בן גוריון שדרות06/04/2003
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 118רחוב בן יהודה (הגופר) - אזור מסחר ומלאכה25/11/2010
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 119הודעה לפי סעיפים 77 ו- 78 לחוק- רח' הגופר, שוק הרוכלים ואזור מסחר ומלאכה
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 121משעול בן גוריון - שדרות06/07/2009
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 122תוספת זכויות בניה - משעול השופטים 1 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 123שכונה מערבית שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 124לפיד אפיקי דעת
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 125רחוב משה רבנו 169 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 10הרחבת אזור תעשיה שדרות25/11/1993
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 110סגירת קומת עמודים ותוספת יח"ד בקומות
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 147שינוי בהנחיות בניה06/01/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 15שכונה צפונית16/01/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 15/ 1שכונה צפונית
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 161שכונת בן גוריון03/03/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 161/ 1שכונת בן גוריון-מגרשים מס' 905 ו922-02/06/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 161/ 2שינויים בייעודי קרקע - שכ' בן גוריון- שדרות31/12/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 177שינוי הנחיות בניה במגרש מ1-01/06/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 195שכונת בן גוריון ב' - שדרות צפון
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 3בנית מגורים שדרות13/11/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 58שכונה צפונית
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 58/ אשכונה צפונית
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 59שכונה מ3-19/09/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 59/ 1שדרות-שינוי באחוזי בניה06/05/1993
דרוםשדרותתוכנית21/ בת/ 29אזור תעשיה20/04/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ בת/ 29/ 1אזור תעשיה - שדרות16/06/1996
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 20002שינוי בקוי בנין22/02/2000
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2005קביעת זכויות בניה למגורים24/02/2000
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2006איחוד וחלוקת מגרשים17/10/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2011שינוי יעוד קרקע מגן ילדים לבית כנסת - שדרות28/03/2001
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2012שינוי בקו בניין10/07/2001
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2014שיוי מיקום מחסן - רחוב גיורא יוספטל פינת רחוב הרקפת - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2015תוספת חדרים - רחוב הקונגרס - שדרות16/07/2003
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2016החלפת יעודי קרקע - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2018תחנת מוניות - שדרות05/08/2004
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2019שינוי מיקום שטחים למבני ציבור ושצ"פ - שדרות