תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2020שכונת רקפת שדרות22/03/2006
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2022החלפת יעודים - משטח למוסדות ציבור לשצ"פ - שדרות05/08/2004
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2024רחוב צה"ל - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2026שוק הרוכלים - שדרות22/03/2006
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2030רחוב הרצל -מגרשים מס' 48/1 ו- 48/2 - שדרות23/06/2005
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2031רחוב המעפילים - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2032אזור תעשיה שדרות26/03/2007
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2033מיגון מוסדות חינוך וציבור - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2034ישיבת הסדדר - שדרות09/11/2006
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2035מתחם פרץ בוני הנגב - רחוב הגופר - מרכז שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2036סיון תעשיות פלסטיק שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2039רובע מ-3 שכונת יצחק רבין מגרשים 400 עד 453
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2040איחוד וחלוקה של מגרשים בלי שינוי בשטח הכללי של כל יעוד שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2041החלפת שטחים בין שצ''פ ושטח מגורים ג'
דרוםשדרותתוכנית21/ מק/ 2042מגורים במגרש מס' 416
דרוםשדרותתוכנית22/ 03/ 104/ 22/ אשינוי באחוזי בניה לקומה מ- % 40 ל- % 55 - שדרות29/06/1989
דרוםשדרותתוכנית4/ 21/ 03/ 105אזור תעשיה31/08/1978
דרוםשדרותתוכנית58/ 06/ 11/ 4תוכנית 58/ 06/ 11/ 408/07/1965
דרוםשדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרות22/10/2009
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 11/ 6011התנגדות לתוספת ממ"ד במיקום שאושר
דרוםשדרותתוכניתד/ 181שדרות, שער הנגב (1958)09/01/1958
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 02/ 6071בקשה להיתר בניה לתוספת לבית מגורים
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 03/ 6025התנגדות לסגירת קירות ושינויים במבנה מסחרי
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 03/ 6073סירוב מתן היתר לתוספת בניה עקב התנגדות שכן.
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 04/ 6013התנגדות לתוספת בניה
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשד/ 04/ 6042החלפת ייעוד לבניית מקווה בשצ"פ
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 04/ 6045התנגדות למתן היתר לשימוש חורג מסחרי
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 04/ 6046בקשה להכשרת מבנה כחנות מכולת בחדר הבית.
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 07/ 6019התנגדות למיקום חניה
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 08/ 6015בקשה לתוספת ממ"ד בבית מגורים פרטי בשדרות
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 08/ 6064סירוב מתן היתר בניה שאושר ע"י מהנדס הועדה לממ"ד (לא נחתם ע"י יו"ר הועדה המקומ
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 09/ 6014התנגדות לתוספות בנייה למגורים (ממ"ד, מחסן ופרגולה)
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 09/ 6116התנגדות לתוספת ממ"ד בבית דו משפחתי
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 10/ 6022התנגדות לבניית ממ"ד במיקום המוצע (בקו 0)
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 10/ 6029התנגדות להקמת גדר היפקית סביב מגרש באזור משולב של תעשיה ומסחר
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 10/ 6031התנגדות למיקום בנייתו של ממ"ד
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 10/ 6076התנגדות למיקום ממ"ד בחזית בית בן שתי קומות
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 11/ 6064התנגדות לתוספת למבנה ציבור שנבנה מחדש (תוספת קומה שלישית לישיבת הסדר)
דרוםשדרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשד/ 11/ 6066התנגדות לתוספת פרגולה בחצר משותפת בבניין מגורים
דרוםשדרותתוכניתת/ 12/ 11/ 4בניני ציבור24/06/1971
דרוםשדרותתוכניתת/ 13/ 11/ 4שדרות, מגורים א'15/07/1971
דרוםשדרותתוכניתת/ 2/ 11/ 4שדרות02/06/1969
דרוםשדרותתוכניתת/ 6/ 11/ 4שדרות06/02/1969
דרוםשדרותתוכניתת/ 7/ 11/ 4שדרות06/02/1969
דרוםשדרותתוכניתת/ 9/ 11/ 4שדרות, שצ"פ, תכנית מיוחדת03/07/1969