תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 185שינוי תוואי כביש מס' 872 - קטע סעד - צומת מעון11/07/1974
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 1מרכז אזורי אשכול20/11/1989
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 2מרכז אשכול26/11/2009
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 4מכון לטיפול בשפכים - "מגן"07/03/2002
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 5מגרש B 4 - קריית חינוך מ.א. אשכול10/08/2011
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 6מרכז מסחרי אשכול
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ 03/ 193/ 2תחנת דלק צומת מגן20/11/1975
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 208/ 2גן לאומי אשכול
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 224כריית חומר ואדי בנחל הבשור28/12/1978
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225כרם שלום19/03/1970
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 1בית עלמין - כרם שלום18/03/1982
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 3כרם שלום17/04/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 4תחנת שאיבה כרם שלום01/11/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228קיבוץ כיסופים22/11/1979
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 2הרחבת קיבוץ כיסופים10/06/2004
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 3חלוקה למגרשים בקיבוץ כיסופים (מספר קודם 7/ מק/ 2103)17/06/2009
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 4חלוקה למגרשים קיבוץ כיסופים15/02/2012
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233מבטחים (מספר קודם: עג/119)10/03/1954
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 1מיקום למקלטים במושב מבטחים27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 2מושב מבטחים
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 233/ 4תחנת סניקה לביוב מבטחים
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 1מיקום מקלטים עמי עוז27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 2מיקום מקלטים - מושב ישע04/09/1980
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 4הקמת תחנת דלק - מושב עמיעוז28/10/1993
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 6מושב עמי עוז
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 7מושב ישע - הרחבת המושב13/05/1999
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 8הרחבה קהילתית מושב עמיעוז
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 9מושב ישע - הרחבת נחלות
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 276תכנית מפורטת למושב יתד מס' 1 בפתחת שלום
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 277/ 1הרחבת מושב שדי אברהם27/09/2005
דרוםשמעונים, אשכול, פריגןתוכנית7/ 03/ 278/ 2חלקה ב' מושב פריגן07/11/2011
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 279תוכנית מפורטת לישוב מס' 7 בפיתחת שלום
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 03/ 280/ 2קיבוץ סופה
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 03/ 280/ 3קיבוץ סופה - הרחבה20/08/2007
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 1מושב עין הבשור04/02/1990
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב עין הבשור תוספת 80 יח' דיור.19/06/1997
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 3ישוב קהילתי - עין הבשור16/04/2001
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 4גן תעסוקה עין הבשור02/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 6עין הבשור - אזור חקלאי
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 7חוות לולים - עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 8חוות לולים עין הבשור חווה מס' 2
דרוםשמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ 03/ 288/ 1הרחבת מושב יבול21/12/1998
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289קיבוץ חולית29/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289/ 1קיבוץ חולית - שמעונים29/09/1989
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289/ 3קיבוץ חולית
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכנית7/ 03/ 291דקל29/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכנית7/ 03/ 291/ 1הרחבת מושב דקל09/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 292צומת גבולות13/10/1983
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 302/ 1קיבוץ נירים29/07/1986
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכנית7/ 03/ 304/ איתד, בכניסה למושבי פתחת שלום09/06/1983
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 307אתר פסולת ליד צאלים18/11/1982
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 308אדמות חקלאיות מ.א. אשכול18/11/1982
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 338/ 1נחל הבשור, קטע פארק האפיק22/03/2007
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 400מושב שדה אברהם13/07/1995
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 411יח"מ- מפעלים אזוריים23/06/2005
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 466יער אסף10/07/2008
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 468שטחים חקלאיים - עצמונה08/06/2006
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 480/ 4חלוצית 1 בני נצרים - מס' קודם 7/ מק/ 2146
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481חלוצית 4 - שמעונים30/01/2007
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481/ 1חלוצית 4 (''נוה'') חולות חלוצה (מס' קודם 7/ מק/ 2110)28/04/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481/ 2מגרש A 700 חלוצית 4 - מס' קודם 7/ מק/ 2142
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 482שלומית19/06/2006
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 503יער כיסופים11/11/2008
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 532אזור תעשיה צוחר
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 535אתר לטיפול בקומפוסט - אוהד21/10/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 536חורשת מעון28/04/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 538מאגר כיסופים למי שפד''ן
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 542אזור אחסנה ומעבר כרם שלום
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 545אזור תעסוקה מושב ישע
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 547חוות לולים - קיבוץ גבולות
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 549קיבוץ צאלים - חוות לולים
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 111בקשה לשימוש חורג להקמת תחמ"ש באדמות קיבוץ ניר יצחק
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 112בקשה לשימוש חורג להפיכת מחסנים חקלאיים לקונדיטוריה ביתית
דרוםשמעונים, אשכולבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 114בקשה לשימוש חורג להקמת תחנת שאיבה אזורי בשטחים חקלאיים
דרוםשמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 118בקשה לשימוש חורג למשטח זמני לאכסון אגרגטים
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 124בקשה לשימוש חורג הפיכת סככות חקלאיות למטבח קייטרינג
דרוםשמעונים, אשכולבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 127שימוש חורג להקמת מנחת למטוסי ריסוס ומטוסים קלים בשטחים חקלאיים
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 131בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לאיחסון חומרי מחצבה
דרוםשמעונים, אשכול, דקלבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 133בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים, מבנה קבלה, מחסן
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 137בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים על קרקע חקלאית
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי יוסףבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 139בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים בשטח חקלאי - מושב תלמי יוסף
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 141בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים באזור חקלאי בנחלה - מושב עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 97הקמת מסוע (סרט נע) להעברת אגרגטים (חומר חצץ)
דרוםשמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 98הצבת מתקן נייד להעברת אגרגטים
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ במ/ 48מרכז צחר04/07/1991
דרוםשמעונים, אשכול, אבשלוםתוכנית7/ בת/ 38"מרכז אבשלום"19/09/2000
דרוםשמעונים, אשכולישות כללית7/ מי/ 101מאגר נחל עוז
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות05/01/2012
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ מפ/ 1007מתקן פוטו וולטאי - קיבוץ סופה07/03/2012
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ מפ/ 1011מתקן פוטו-וולטאי מושב תלמי אליהו11/01/2012
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ מפ/ 1012מתקן פוטו וולטאי - מושב מבטחים27/11/2011
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ מפ/ 1016מתקן פוטו-וולטאי, מושב תלמי יוסף07/03/2012
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ מפ/ 1017מתקן פוטו-וולטאי ניר יצחק15/10/2012
דרוםשמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ מפ/ 1036מתקן פוטו-וולטאי מושב יבול
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מפ/ 1037מתקן פוטו-וולטאי מושב ישע
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ מפ/ 1039מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ אורים26/11/2012
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ מק/ 2016קיבוץ בארי12/07/2006
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ מק/ 2017קיבוץ בארי
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ מק/ 2021עין הבשור09/02/2004