תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ מק/ 2033מושב שדה ניצן13/10/2004
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ מק/ 2043תחנת תדלוק - קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ מק/ 2044מוסד סיעודי לקשישים קיבוץ בארי
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ מק/ 2055קיבוץ גבולות22/08/2005
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מק/ 2059מגרש 56 - מושב ישע22/08/2005
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ מק/ 2062מושב עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, אבשלוםתוכנית7/ מק/ 2067מרכז אבשלום - מגרשים 107-112 - שמעונים
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ מק/ 2068קיבוץ מגן
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ מק/ 2078קיבוץ ניר עוז
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ מק/ 2088נחלה 56 - מושב עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ מק/ 2088 אקיבוץ סופה
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ מק/ 2094קיבוץ ניר עוז
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מק/ 2102מושב ישע
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ מק/ 2115עין הבשור אזור חינוך - הרחבה18/08/2009
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ מק/ 2138קיבוץ כיסופים - חלוקה למגרשים במחנה הקיבוץ
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ מק/ 2142מגרש A 700 חלוצית 4
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ מק/ 2146ישוב כפרי / קהילתי חלוצית 1 (בני נצרים)
דרוםשמעונים, אשכולישות כלליתא/ 1/ 61אתר לאומי בית הבטחון במבטחים לפי תכנית מס' 7/ 03/ 268
דרוםשמעונים, אשכולישות כלליתא/ 2/ 61אתר לאומי בית הבטחון בגבולות לפי תכנית מס' 7/ 03/ 269
דרוםשמעונים, אשכולישות כלליתא/ 3/ 61אתר לאומי בית הבטחון בצאלים לפי תכנית מס' 7/ 03/ 217
דרוםרמת נגב, שמעונים, אשכולתוכניתד/ 20/ 02/ 313דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי22/10/2012
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכניתד/ 248ניר עוז, משק קיבוצי26/12/1957
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכניתד/ 260קיבוץ כסופים09/10/1957
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכניתד/ 311מושבי עובדים עמיעוז וישע09/04/1959
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכניתד/ 405/ 2תכנית מס' ד/405 (2)06/07/1972
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכניתד/ 494תכנית מפורטת מס' ד/49423/06/1966
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכניתד/ 515מס' חדש:118/03/2521/04/1966
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכניתד/ 664תכנית מפורטת מס' ד/66419/03/1970
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכניתד/ 810מושב גבולות22/05/1975
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכניתד/ 870תכנית מפורטת מס' ד/87020/10/1974
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכניתמשד/ 16ישע והסביבה - אדמות חקלאיות22/03/2005
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 16/ 1ישע - חורשת קק"ל - שמעונים
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכניתמשד/ 17שדה ניצן - אדמות חקלאיות06/04/2003
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכניתמשד/ 19נירים - אדמות חקלאיות01/10/2003
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 20רעים - אדמות חקלאיות01/10/2003
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 23מגן - אדמות חקלאיות
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכניתמשד/ 25אורים והסביבה - אדמות חקלאיות
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכניתמשד/ 37דקל
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 38סופה והסביבה09/04/2008
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 40הדרי מעון - אדמות חקלאיות
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכניתע/ 32אורים29/11/1951
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכניתע/ 38צאלים, תכנית מס' ע/3803/01/1952
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכניתע/ 68משק קיבוצי - מגן03/01/1952
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכניתע/ 82בית רעים29/11/1951
דרוםשמעונים, אשכולישות כלליתש/ דר/ 7/ 03/ 338/ 1שמורת טבע פארק נחל הבשור, קטע פארק האפיק
דרוםשמעונים, אשכול, סופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6051התנגדות להיתר לשימוש חורג לאיחסון אגרגטים במסוף סופה
דרוםשמעונים, אשכולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6026הרחבת שומרת טבע על שטח חוה חקלאית
דרוםשמעונים, אשכול, יתדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6033התנגדות לחצר מיחזור לתוצרי חקלאות
דרוםשמעונים, אשכול, דקלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6057בקשה להיתר בניה מתוקן לבית חדש שהוחל בבנייתו עפ"י היתר קודם
דרוםשמעונים, אשכול, דקלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 09/ 6017סירוב למתן היתר והתנאים שהוצבו לאישורו
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6063בקשה להקמת מבנה חקלאי למיון צנוניות
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתתממ/ 4/ 14/ 35תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 35 פארק תעסוקה ותעשיה כרם שלום סופה וביח
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתתממ/ 4/ 14/ 57תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 57 ישוב פרברי שלומית
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכניתתתל/ 51תחנת כח תרמו-סולארית שניאור בצאלים