תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 4מושב קלחים29/08/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 5הרחבת הישוב קלחים
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 6מגרש 261 מו/ב קלחים26/01/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 1מיקום מקלטים מושב שדה צבי30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 2מרכז מושב שדה צבי18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 3מושב שדה צבי23/06/1985
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 4שדה צבי17/12/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבי08/06/2005
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 6מגרש 41 - מושב שדה צבי
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 7מגרש 212 מושב שדה צבי08/07/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 8מושב שדה צבי מגרש 34422/12/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 9מגרש מס' 41 - מושב שדה צבי
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 1מושב תפרח30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 10הגדלת זכויות בניה במגרשים 325, 326 - מושב תיפרח04/09/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 11מושב תפרח - שינוי יעוד במגרש מס' 26
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 12מתקני הספקת מים תפרח
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 2מושב תפרח11/03/1985
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 3שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים לבעלי מקצוע29/12/1987
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 4חלקה 65 - מושב תפרח01/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 5מושב תפרח מגרשים 274 - 27303/11/1994
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 6מושב תפרח28/11/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 7הקמת מעון יום במושב תפרח21/07/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 8הרחבת הישוב תפרח21/06/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 9קרית החינוך ארץ הנגב - מושב תפרח
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 346מרעה הנחל הבשור - חוות נעמיות28/07/1986
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 357פארק ''סיירת שקד'' נחל אופקים30/11/1987
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 360מרעה בתל מפסח (ניר עקיבא)25/10/1990
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 415מושב קלחים - הרחבת המושב על ידי תוספת יח"ד30/03/2000
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 428חוות מגדה (עבור עוף הנגב)16/01/2003
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 428/ 1הרחבת אזור תעשיה עוף הנגב01/06/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 457פארק יער נחל גרר08/02/2010
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 470יער שמריה רנן
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 475יער יכיני14/06/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, אשל הנשיאתוכנית7/ 03/ 486כפר הנוער - אשל הנשיא
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 505יער נחל זיז, תלמי בילו08/07/2010
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 520מאגר מבואות ירושלים
דרוםשמעונים, מרחבים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 525יער ניר משה26/09/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 528חוות לולים - מושב קלחים16/09/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 529חוות לולים מושב רנן08/11/2010
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 534אתר לבתי אריזה ולאיגום כלים חקלאיים של מושבי הנגב
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 540תחנה לשאיבת מים "לב הנגב לאורים"01/12/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 117בקשה לשימוש חורג להפיכת מבנים קיימים בקרקע חקלאית למעון יום
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 119בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למחלבה ביתית
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 126בקשה לשימוש חורג - הפיכת מבנה משק לאכסניה לבעלי צרכים מיוחדים
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 138בקשה לשימוש חורג להקמת בריכת שחיה טיפולית
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ במ/ 117מושב גילת -שינוי
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ במ/ 140מושב גילת05/11/1992
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועים25/03/1993
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ במ/ 41מושב גילת -בניה כפרית18/07/1991
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, תאשורתוכנית7/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי מושב תאשור09/02/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגב, תלמי ביל"ותוכנית7/ מפ/ 1013מתקן פוטו-וולטאי - מושב תלמי בילו11/01/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מפ/ 1014מתקן פוטו-וולטאי מושב מסלול22/02/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מפ/ 1015מתקן פוטו-וולטאי מושב רנן14/11/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מפ/ 1023מתקן פוטו -וולטאי מושב פטיש07/05/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מפ/ 1024מתקן פוטו-וולטאי מושב בטחה25/03/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ מפ/ 1027מתקן פוטו וללטאי מושב פדויים25/03/2012
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ מפ/ 1031מתקן פוטו-וולטאי מושב ברוש29/05/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מפ/ 1033מתקן פוטו-וולטאי מושב בית הגדי
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מפ/ 1034מתקן פוטו-וולטאי שדה צבי
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, תדהרתוכנית7/ מפ/ 1035מתקן פוטו-וולטאי תדהר
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ מפ/ 1040מתקן פוטו וולטאי פעמי תש''ז
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ מפ/ 1042מתקן פוטו-וולטאי ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מק/ 2038מושב בטחה
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ מק/ 2042דרך 241 - מושב פדויים08/01/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מק/ 2056מושב פטיש
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ מק/ 2060קרית חינוך מרחבים - דרך מס' 261 - שמעונים22/08/2005
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מק/ 2064מושב רנן מספר 11 - שמעונים
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מק/ 2065מושב שדה צבי19/02/2006
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ מק/ 2071מושב תפרח - אזור מתחם הישיבה
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ מק/ 2072מגרש 22 - מושב תפרח
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ מק/ 2076משק 58 , 59 מושב שובה
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ מק/ 2080מגרש 8 - מושב תלמי בילו25/01/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ מק/ 2081מגרש 231 - מושב תלמי בילו20/02/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מק/ 2082מגרש קבילתי 212 - מושב שדה צבי14/01/2007
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ מק/ 2083מפעל ''עוף הנגב''15/03/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מק/ 2085מגרשים 30/1, 50/1, 81/1, 131/1 - מושב פטיש20/02/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, אשבולתוכנית7/ מק/ 2086/ אמושב אשבול
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ מק/ 2089חוות תל מפסח - מושב ניר עקביא
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מק/ 2093מושב מסלול 128
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ מק/ 2096מושב תפרח - מגרש מס' 53
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ מק/ 2099מרכז מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ מק/ 2100מינימרקט מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ מק/ 2106מושב ניר עקיבא 58
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ מק/ 2109נחלה 86 מושב גילת
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ מק/ 2112מגרש 236 - ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מק/ 2114מגרש 105 - מושב פטיש
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מק/ 2118/ אמגרש 12 מושב מסלול
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מק/ 2120מגרש חקלאי מס' 67 במושב שדה צבי
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מק/ 2124מושב בטחה - מגרשים אחוריים
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מק/ 2133מגרש 53, מושב מסלול
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מק/ 2141מגרשים 502, 701 (חלקות 135, 138) מרכז מושב רנן
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ מק/ 2143בית אריזה, אזור תעשיה מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ מק/ 2147פעמי תש''ז 251
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחישות כללית7/ ני/ 106הסדרת נחל תפרח
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכניתד/ 187מושב עובדים - גילת18/07/1955
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכניתד/ 301/ 1מרכז ספורט מבועים20/09/1973
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכניתד/ 301/ 2תוכנית ד/ 301/ 223/02/1978
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכניתד/ 482/ אמושב מבועים11/05/1967
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכניתד/ 707/ 1מרכז מסלול27/07/1972
דרוםשמעונים, מרחבים, אשל הנשיאישות כלליתדר/ 7/ גזחל/ 110תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך מתחנת הגז אשל הנשיא ועד ל- א.ת. אופקים ולמפעל