תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכניתמשד/ 44בטחה - אדמות חקלאיות
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכניתע/ 25מושב עובדים תפרח21/02/1952
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכניתעג/ 142תכנית מפורטת מס' עג/14224/03/1955
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכניתעג/ 143תוכנית עג/ 14328/07/1954
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכניתעג/ 169תכנית מס' עג/16903/02/1955
דרוםשמעונים, מרחביםישות כלליתש/ 2/ 62שמורת טבע הבשור
דרוםשמעונים, מרחביםישות כלליתש/ 30/ 62שמורת טבע צומת נחל הבשור ונחל באר שבע מתוקף תוכנית ד/ 561-
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 02/ 6006התניית מתן היתר בתשלום מחודש של אגרות וביצוע עבודות ללא היתר
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6012הגדלת והעברת זכויות בניה וגובה גג רעפים
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6019בקשה לגג רעפים בגובה מעל 1.8 מ'
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6041בקשה להיתר לבניית בית מגורים
דרוםשמעונים, מרחביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6072התנגדות למתן היתר להקמת תחנת דלק
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 04/ 6018בקשה להיתר לבניית בית מגורים
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 04/ 6078התנגדות להצבת תורן תקשורת וביתן מכשירים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6047שינויים בהיתר לבית מגורים
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6062תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6072התנגדות להקמת גן ילדים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6075בקשה לשינויים בהיתר בניה למגורים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 06/ 6081בקשה להקמת מתקן שידור קטן הכולל פירוק תורן פרטנר קיים והקמת תורן משותף עם סלקו
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 07/ 6083התנגדות לשינוי בקווי בניין
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6065התנגדות בטענה למתן היתר עפ"י מפת מדידה שגויה
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6101בקשה להקמת מתקן שידור זעיר
דרוםשמעונים, מרחביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 11/ 6076בקשה להקמת תחנת דלק
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאבקשה ועדה מקומיתשמע/ 20100203אתר פלאפון בסמוך לישוב ניר עקיבא.
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכניתת/ משד/ 36רשום אדמות היישוב רנן בספרי המקרקעין
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכניתתממ/ 4/ 15תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 15 - אזור תעשייה בית הגדי.01/05/1996