תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 8הרחבת מושב לכיש03/02/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 9מושב לכיש - חלקה 46 מגרש 6917/01/2000
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204תכנית מפורטת למושב שחר.17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 2תכנית מפורטת של הישוב והסביבה18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב שחר15/02/1996
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 5הרחבת מושב שחר08/03/1998
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 204/ 6חלוקת חלקה 102 למגורים - מושב שחר24/05/2001
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 8מגרש 135 מושב שחר
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 205קו איתן מפעל לכיש24/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 220יעוד שטח לדרך וסלילית כביש26/03/1981
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222מושב שקף22/08/1985
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 1שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מושב שקף10/01/1991
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקף06/07/2009
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 4בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף26/03/2009
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 231מסמיה בית קמה
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 235אתרי תיירות01/03/1988
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 246גן לאומי לכיש14/11/1991
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 248פרוזדור הנדסי (קו דלק) "12 - צומת גבעתי07/06/1998
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 254מושב אחוזם06/01/1998
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 262סיירי לכיש
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 275מגרש 276 - שינוי בקו בניין ובזכויות הבניה - מושב תלמים10/11/2002
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 277אזור תעסוקה נהורה15/01/2004
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 280אזור מסחרי לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 281/ 2אקשן פארק
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 290יער שקף
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 296יער שחר03/06/2009
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300/ 1בריכת מים מרשם23/02/2011
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 303מיזם תיירותי חינוכי וחקלאי איילים בחבל לכיש
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 304נהורה - הרחבת מגורים 2007
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 308אתר זוהר למתקני אספקת מים
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 312יער נועם31/08/2011
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 315מתקני הספקת מים זהר (מאגרים)
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 318מאגר מים ''מי לכיש עציון''
דרוםשקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 03/ 319יער האלה
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 103שימוש חורג ממחסן חקלאי למשרד הסעות
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 111בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מאגר מים
דרוםשקמים, לכיש, אחזםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 114בקשה לשימוש חורג להקמת מסעדה בשטח שיעודו חקלאי
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 118בקשה לשימוש חורג להקמת מחסן לתיקון ומכירת ציוד חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 119בקשה לשימוש חורג להקמת 3 מבנים לאירוח כפרי
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 122שימוש חורג למשרדים ומחסנים לתפעול חברת הובלה
דרוםשקמים, לכיש, שחרבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 123שימוש חורג למחסן למכירת ציוד חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 130שימוש חורג להקמת משרד ומחסן להובלות בשטח שיעודו חקלאי - מושב יד נתן
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 131שימוש חורג למסחר - מזנון קל בשטח חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 135בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים במושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 137בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים לשיפוץ משטחי עץ
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 141בקשה לשימוש חורג למגורי עובדים זרים בקרקע שיעודה חקלאי - מושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, נגהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 142בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לאחסון חומרי בניין
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 143בקשה לשימוש חורג להצבת 4 קרוואנים לעובדים זרים במושב לכיש.
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 96הקמת בית מלאכהלעבודות קרמיקה במבנה חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 97שימוש חורג בקרקע חקלאית הקמת 2 מבנים לנופש וספורט
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ במ/ 35מרכז נהורה21/01/1993
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ מק/ 2008שינוי הוראות לגגות במגורים א'20/07/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2011איחוד וחלוקת מגרשים09/11/1999
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ מק/ 2021תוכנית 6/ מק/ 202104/12/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2026נחלה 17 - מושב לכיש23/04/2002
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ מק/ 2030שינוי קווי בנין - נהורה05/09/2002
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2039מגרש 40 - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ מק/ 2046מרכז נהורה25/12/2003
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ מק/ 2047תחנת תדלוק - מושב מנוחה09/01/2005
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2048מושב ניר חן16/06/2004
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ מק/ 2057מושב יד נתן - שקמים05/08/2008
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2080מושב ניר חן מספר 48
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2081מגרש 31 - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2084ניר חן
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ מק/ 2085מושב נוגה30/06/2008
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ מק/ 2089מושב אמציה
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ מק/ 2108מגרש 55 - מושב זוהר27/05/2009
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ מק/ 2110יצירת מסגרת תכנונית לצורך הסדרת מצב קיים שינוי בקווי בניין בצדדים ואחוריים
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ מק/ 2111שינוי יעוד ממגורים בישוב חקלאי ומקרקע חקלאית למגורים.
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ מק/ 2132שינוי מיקום השטח לבניית מגורים ללא שינוי בסה"כ השטח המותר לבניה.
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2134החלפת שטחים בין שטח למבני ציבור ומגורים א' במושב שחר
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2137ישוב מרשם
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2146הרחבת דרך - מושב ניר חן
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ מק/ 2149תחנת תדלוק מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2156שינוי קו בניין תחנת טרפו ישוב קהילתי חרוב
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2157מגרש 332 מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2162שינוי קו בניין בהתאמה למצב הקיים בפועל
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ מק/ 2168מושב אחוזם - מגרש 400, תעשיה קלה ומלאכה
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכניתד/ 234/ גתכנון מרכז גושי נהורה26/05/1975
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכניתד/ 256תכנית מפורטת למושב עובדים03/10/1958
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכניתד/ 376אכסנית נוער08/03/1962
דרוםשקמים, לכישתוכניתד/ 389שינוי יעוד מציבורי פתוח למוסדות ציבור21/06/1973
דרוםשקמים, לכיש, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 14דרך 35530/04/2007
דרוםשקמים, לכישתוכניתד/ 6/ 02/ 279דרך מספר 358 - קטע שומריה - שקף25/09/2006
דרוםשקמים, לכישתוכניתד/ 6/ 02/ 279/ בדרך 358 קטע צפוני (צפונה לחתך 660)13/03/2007
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכניתד/ 906מצפה מגנטי04/03/1976
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכניתדג/ 232מושב עובדים17/01/1957
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1042הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1047הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1049הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכיש, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1051הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1052הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1056הקמת תחנת גז שקמה להגפה במערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי
דרוםשקמים, לכיש, נהורהנושאמחוז דרום (7)הודעות היו"ר - ו.מקצועית לביוב