תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכישתוכניתמשד/ 22חצרים - אדמות חקלאיות בלכיש04/12/2003
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכניתמשד/ 35בית קמה והסביבה
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכניתע/ 85תכנית מפורטת למושב עובדים29/11/1951
דרוםשקמים, לכישישות כלליתקד/ 1004פצלי שמן זוהרים ת. 6
דרוםשקמים, לכישישות כלליתקד/ 1005פצלי שמן לכיש ת. 10
דרוםשקמים, לכישישות כלליתש/ דר/ 6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד
דרוםשקמים, לכישישות כלליתש/ דר/ 6/ 02/ 286שמורת טבע פורה הרחבה
דרוםשקמים, לכיש, אחזםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6025בקשה להיתר לשימוש חורג משטח חקלאי למסחרי.
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6059התנגדות להצבת אנטנה לתקשורת סלולארית
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6076ערר על החלטה לחשב את שטחי הגג שגובהם 1.8 מ'
דרוםשקמים, לכיש, נהורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6004התניית מתן היתר למתקן סלולארי בחתימת מע"צ
דרוםשקמים, לכיש, נהורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6005סרוב לדון בבקשה היתר להוספת אנטנות לתורן קיים ללא חתימת ממ"י על הבקשה להיתר
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6093סירוב הועדה לדון במתן היתר ללול במושב לכיש
דרוםשקמים, לכיש, עצםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86024ערר על היטל השבחה להקמת מתקן שידור בסמוך למושב עוצם
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6038בקשה להיתר ללולים במושב לכיש (בדיעבד)
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20050070הקמת מתקן תקשורת קטן כהגדרתו בתמ"א 36
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080561הקמת מתקן עמוד חשמל קיים.
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080943הקמת מתקן שידור קטן.
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 41תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 41 ישוב כפרי מוצע חרוב23/05/2005
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 46תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - שינוי מס' 46 - ישוב כפרי אגוז
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 67תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן18/08/2008
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 75תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 75 ישוב כפרי כרמי- קטיף27/10/2011