תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 1/ אשינוי לתוכנית מפורטת רח' רמב"ם החלוץ - עיר העתיקה ב"ש25/03/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 10באר שבע, העיר העתיקה09/07/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 106רחוב הפלמ"ח פינת רחוב חטיבת הנגב - העיר העתיקה - באר שבע24/07/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 11שינוי לתכנית מפורטת - שינוי בהנחיות בניה לחלקה 9 העיר העתיקה, באר שבע.31/07/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 110אולמי אשל - העיר העתיקה - באר שבע12/12/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 111רחוב מורדי הגטאות - העיר העתיקה - באר שבע10/07/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 112רחוב רמב"ם פינת רחוב אסף שמחוני - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 113מתחם השוק - העיר העתיקה - באר שבע29/06/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 114מסעדת "בית הפול" - העיר העתיקה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 115קיריית המוזיאונים העיר העתיקה באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 116מאפיית הראשונים - העיר העתיקה - באר שבע28/04/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 117העיר העתיקה - באר שבע19/01/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 118רחוב הרצל 71 - העיר העתקיה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 119רחוב טרומפלדור - העיר העתיקה - באר שבע08/01/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 12שינוי לתכנית מפורטת, מאזור מגורים משולב לאזור מסחרי א' - העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 121העיר העתקיה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 122מתחם הנחל, העיר העתיקה באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 123מתחם הפיקוד, העיר העתיקה באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 124הגדלת זכויות בניה באזור מסחרי - פינת רמב''ם אצ''ג - באר שבע06/04/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 125בית אבות טיפולי ברחוב כפר דרום העיר העתיקה - באר שבע04/09/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 126מרכז הצעירים , העיר העתיקה באר שבע24/03/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 127הודעה לפי 77-78 פיתוח ושימור העיר העתיקה באר שבע מתחמי הנחל והפיקוד
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 128הודעה לפי 77, 78 לחוק - פתוח ושימור צפון העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 129סמטת שמחה העיר העתיקה14/06/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 13שינוי לתכנית מפורטת, שחזור החזיתות ואופי המבנה המקורי לאתרים וביניינים לשימור
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 130סמילנסקי 63 - העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 131חנות ''קרל ברג'' רחוב בית אשל פינת הדסה, העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 15שינוי לתוכנית מפורטת חלקה 36 בגוש 3800102/07/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 16שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א'09/09/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 20שינוי לתכנית מפורטת שימור מצבם הפיזי של קירות מאבן עיר העתיקה20/01/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 21שינוי לתכנית מפורטת - רחוב גרשון העיר העתיקה30/04/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 22שינוי בהנחיות בניה העיר העתיקה13/04/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 25שינוי משצ"פ לאזור מסחר רחוב שלושת עין חרוד העיר הע01/12/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 26רחוב גרשון העיר העתיקה09/12/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 27ביטול חזית מסחרית מיוחדת (קולונדה)01/11/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 28העיר העתיקה רח' הרצל פינת רמב"ם05/05/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 29רחוב החלוץ פינת רמב"ם - העיר העתיקה21/09/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 3שיכון דרום-מוסדות ציבור06/09/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 31הקמת מבנה מסחרי משולב מגורים רחוב הפלמ"ח18/05/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 32שינוי משטח לחניה ציבורית לאזור מסחרי וחניון פינת רחובות הדסה בית-אשל16/01/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 33רח' האבות- העיר העתיקה31/08/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 34שכונת העיר העתיקה11/06/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 35שינוי בזכויות בניה מגרש מס' 1א'09/03/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 36שינוי בתוואי דרך מס' 6 - רחוב הדסה23/07/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 37שינוי בזכויות בניה - חב' רקיעים בע"ם עיר עתיקה22/06/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 39שינוי לתכנית מפורטת - שינוי בזכויות בניה רח' הרצל22/12/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 4העיר העתיקה-מסחר12/01/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 40שינוי לתכנית מפורטת - בין רחובות רמב"ם פינת רחוב טרומפלדור
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 41שינוי לתכנית מפורטת - שרותי דואר ומסחר רח' הדסה פינת רח' ההסתדרות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 42שינוי לתכנית מפורטת ביטול קולונדה ושינוי ב% בניה ובמס' קומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 43שינוי לתכנית מפורטת - רח' הדסה 90 -העיר העתיקה28/11/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 44העיר עתיקה - רח' הדסה 7801/05/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 45סופרמרקט ברחוב רמב"ם - התאמת התכנון למצב הקיים בשטח04/08/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 46הקמת אזור מסחרי - רח' הדסה פינת רח' א.שמחיני26/02/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 47שינוי לתכנית מפורטת - אזור מסחרי , רח' מורדי הגיטאות פינת רח' יאיר - עיר28/02/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 48שינוי לתכנית מפורטת - רח' מורדי הגטאות / פינת רח' גרשון21/07/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 49שינוי לתכנית מפורטת - רח' אצ"ג, עיר עתיקה13/10/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 5עיר עתיקה-רח' קק"ל10/11/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 5/ אשינוי בהנחיות בניה - הגדלת אחוזי בניה28/01/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 50שינוי לתכנית מפורטת - רח' החלוץ פינת רח' ישמעאל12/09/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 51רח' הפלמ"ח, עיר עתיקה26/12/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 52שינוי לתכנית מפורטת - רח' יאיר שטרן, עיר עתיקה16/02/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 53שינוי לתכנית מפורטת -רח' טרומפלדור רחוב יאיר עיר עתיקה25/11/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 54שינוי בזכויות בניה רח' החלוץ 87 עיר עתיקה ב"ש20/03/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 55הסדרת אזור מסחר ברחוב קק"ל פינת רחוב החלוץ14/11/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 56הסדרת שטח לאזור מגורים מיוחד - כפר דרום22/12/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 57הסדרת אזור מסחרי בעיר העתיקה10/04/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 58הקמת אזור מסחרי ברח' אנילביץ13/05/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 59הסדרת אזור מסחרי ברחוב החלוץ10/09/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 6באר שבע, העיר העתיקה01/01/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 60הקמת מבנה מסחרי - העיר העתיקה30/12/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 61הקמת אזור מסחרי ברח' סמילנסקי 38 באר שבע היוזם: חב' קווים בע"מ21/06/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 62הגדלת שטח בניה ברח' הרצל פינת רח' רמב"ם היוזם: הדס השקעות בע"מ
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 63הקמת מבנה מסחרי בעיר העתיקה היוזם: דר' לוינטל21/12/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 64הגדלת זכויות בניה על מנת לבנות בנין בן 3 קומות25/11/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 65רח' טרומפלדור פינת העצמאות - העיר העתיקה08/03/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 66הסדרת אזור מסחרי על ידי ביטול קולונדה רח' בית אשל 48 פינת הדסה באר
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 67העיר העתיקה - פינת רמב"ם אצ"ג
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 68אולמי רקפת
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 69רח' החלוץ פינת רח' רמב"ם05/04/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 7העיר העתיקה-מגורים ב' משולב03/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 70העיר התיקה - רח' הרצל פינת רח' רמב"ם24/11/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 71רח' יאיר שטרן באר-שבע18/02/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 72הסדרת אזור מסחרי בעיר העתיקה רח' ההסתדרות פינת העצמאות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 73ביטול קולונדה במגרש והוספת זכויות בניה רח' טרומפלדור - פינת יאיר
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 74הקמת מבנה מסחרי ברחוב הדסה העיר העתיקה13/02/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 75הקמת שטח למוסד - בית אבות טיפולי23/11/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 76הסדרת אזור מסחרי - העיר העתיקה16/11/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 77אזור גן הנשיא - העיר העתיקה באר שבע12/07/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 78רח' הדסה 92 - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 79רחוב החלוץ 113 העיר העתיקה באר שבע09/06/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 8באר שבע, העיר העתיקה07/03/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 80שופליין - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 81העיר העתיקה - רחוב טרומפלדור פינת סמילנסקי
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 82הקמת אזור משולב מגורים ומסחר בפינת רח' הפלמ"ח ורח' החלוץ
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 83מתחם "קצין העיר", העיר העתיקה באר - שבע25/06/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 84העיר העתיקה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 85רחוב טרומפלדור פינת רחובות הפלמ"ח והל"ה העיר העתיקה באר שבע (יעל דרומה)04/09/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 92שינוי בזכויות בניה - רחוב מורדי הגטאות מס' 27 - העיר העתיקה - באר שבע17/01/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 93פארק המדע - העיר העתיקה - באר שבע05/06/2008