תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 41שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - נתיבות27/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 42שינוי יעוד וקביעת תחומים למגרים א' להקצאת 3 מגרשים לבניה עצמית במסגרת בנה ביתך01/01/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 43שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א'19/02/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 45חלוקה מחדש לאזור מגורים , הקצאת מגרשים לבניה עצמית - נתיבות01/01/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 46אזור מסחרי01/07/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 46/ אשינוי בהנחיות בניה - בית קפה אזולאי משה22/01/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 47שינוי מאזור מגורים א' (קומה אחת) לאזור מגורים שתי קומות (קוטג') - נתיבות05/07/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 48יעוד שטח למסודות ציבור שטחים ציבוריים - נתיבות27/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 49שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות02/06/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 50שינוי יעוד ממגורים - קומה אחת - לשתי וקמות (קוטג') - נתיבות28/07/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 52נתיבות, (מס' קודם:12/111/03/22 )28/01/1971
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 55שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשתי קומות - נתיבות08/01/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 56חלוקת מגרשים בגוש 39572 חלקה 68 - נתיבות12/08/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 57שינוי יעוד מאזור מגורים א' קומה אחת בית 202 - נתיבות21/01/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 58שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מיגורים ב' - נתיבות26/03/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 61חלןקה מחדש אזור מגורים א'17/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 61/ ארחוב בר-אילן - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 62שינוי יעוד משטח ציבויר פתוח לאזור מסחרי - נתיבות07/01/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 63הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין לבניינים קיימים - נתיבות17/06/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 64שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - נתיבות08/07/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 65תוספת בניה לבית מגורים -רחוב מסעוד אלפסי - נתיבות17/06/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבות30/08/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 67שנוי במגבלות בניה בבניה קיימת24/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 67/ אשינוי בהנחיות בניה - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 68קביעת מגבלות בניה לאזור מסחרי - רחוב ירושלים - נתיבות01/10/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 69תחנת דלק בכניסה לנתיבות - נתיבות16/12/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 7אזור תעשיה נתיבות23/04/1976
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 70בעלות שילטון,בניני ציבור17/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 71בניני ציבור ליד השוק07/07/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 72גן ידלים - נתיבות17/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 74קופת חולים - נתיבות13/10/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 75מלאכה ותעשיה13/10/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 75/ אשינוי באחוזי בניה - רח' אלנקוה 11 נתיבות13/10/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 76תכנון וציפוף מבנה מגורים קיים - רחוב בר-אילן - נתיבות15/09/1985
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 77שינוי יעוד משביל להולכי רגל לאזור מגורים - חלקה 37 - נתיבות09/02/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבות19/01/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 79נתיבות, שכונת שלום בונייך14/10/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 8אזור תעשיה נתיבות - שטח למוסד ציבורי
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 80תכנית שיכונים ציבוריים - תרש"צ 4/13/11 - נתיבות29/07/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 83קביעת אחוזי בניה וקוי בניה - נתיבות01/11/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 84שינוי באחוזי בניה - רחוב הרב מסעוד אלפסי (בלוק 1022) נתיבות30/11/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 85תוספת בניה - רחוב אלפסי - נתיבות29/07/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 86הנחיות בניה למגרש 802 - נתיבות30/01/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 86/ אשינוי בקו בניין - מגרש 802 - נתיבות24/02/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 87שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים ג' ושינויים ג' - נתיבות30/01/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 88הגדרת מגרש מסחרי באזור משולב - נתיבות27/02/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבות01/12/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 91שינוי בתקנון - מחד משפחתי לדו - משפחתי - נתיבות30/11/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 92שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 94שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 95שינוי יעוד מחניה ציבורית לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות29/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 96שינוי בהנחיות בניה - מגרש 1021/3 - נתיבות07/03/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 97שינוי במס' מקסימלי וב- % בניה של קומות ללא שינוי יח"ד נתיבות14/07/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 98שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים א' ומשצ"פ לדרך מוצעת.02/12/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 99שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - נתיבות29/03/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 103בית עלמין - נתיבות04/02/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבות09/06/1974
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 10שינוי בקוי בניין ובאחוזי בניה - נתיבות07/02/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 11שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה - נתיבות31/05/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 12שינוי בגובה מקסימלי אזור תעשיה - מגרש 94 א'01/03/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 13שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 14חלוקת מגרש מחדש13/06/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 16שינוי בהנחיות בניה - מגרש 69 - אזור תעשיה22/04/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 17שינוי בהנחיות בניה - מגרש 7623/03/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 18מגרש 29 אזור תעשיה11/12/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 19אזור תעשיה30/06/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 2אזור תעשיה - נתיבות07/07/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 20אזור התעשיה - שינוי אחוזי הבניה במגרש מאוחד א / 46 לצורך הרחבת מפעל קיים20/09/1998
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 21שינוי בזכויות בניה במגרש 82 באזור התעשיה20/02/2000
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 22אולמי שמחות - לוגסי - אזור התעשיה08/06/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 23מתחם מסחרי פאור סנטר נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 24מרכז עסקים ומסחר אזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 25מגרש מס' 1 - אזור תעשיה - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 26מגרש 203 אזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 27מגרש למסחר באזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 28מגרש 78 רחוב סמלו נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 29מגרש 71 רחוב הארזים - שינוי יעוד
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 3תכנית שיכונים ציבוריים - אזור התעשיה - נתיבות04/10/1973
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 4אזור תעשיה19/06/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 5שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה19/04/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 6שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור תעשיה ושינוי בחלוקה - נתיבות21/01/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 7אזור תעשיה נתיבות08/07/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 7/ אאזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 8מפעל טפטינג - נתיבות06/09/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 9קביעת שימושי שטחים עבור "מפעל מבט" - נתיבות24/02/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 105"ישיבת הנגב" - נתיבות06/02/1969
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 105/ 1שינוי יעוד מדרך ואזור מגורים למבנה ציבור - ישיבת הנגב - נתיבות29/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 10שינויים בגודל מגרשים וקוי בנין - נתיבות30/11/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 11שינוי יעוד מאזור תעשיה לשטח פרטי פתוח - נתיבות29/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 12שינוי בהנחיות בניה - בלוק 1601 - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 15אזור תעשיה - מגרש 10 נתיבות31/07/1997
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 16חלוקת מגרשים לתעשיה ומלאכה ושינוי משצ"פ לשטח לתעשיה ומלאכה10/09/1998
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 18הגדלת מגרש 10 ב' אזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 19ספורמרקט ''היפרכהן''
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 2חלק משכונה דרומית - נתיבות05/07/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 20מגרש מסחרי באזור התעשיה
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 21מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 3תיקון בתקנון - שכונה דרונית - נתיבות07/01/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 4אזור תעשיה - נתיבות12/08/1982