תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 5השכונה הדרומית - בנה ביתך - נתיבות16/12/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 6שינוי בהנחיות בניה בבלוקים 1049, 1048 - שכונת משה"ב - רחוב שפירא - נתיבות30/11/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 7תוכנית 22/ 03/ 106/ 723/06/1985
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 8הגדלת מגרשים 61 - 63 - נתיבות01/12/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 9שינוי יעוד מאזור מגורים א' לחזית מסחרית - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 110מוסד למפגרים - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 110/ 1בית כנסת תורת חיים - נתיבות23/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 110/ 4הסדרת מזכויות ושימושים במתחם תורת חיים
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 1שוק אזורי10/04/1975
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 10בית כנסת08/05/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 16שיכון ציבורי07/07/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 18שינוי יעוד משטח מסחרי למגורים רחוב ירושלים נתיבות06/07/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 2יעוד שטח למוסדות ציבור - הגדלת בית ספר בנתיבות28/11/1974
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 21שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות26/08/1979
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 23רח' רבי עקיבע24/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 25שינוי יעוד ממגורים למסחר - נתיבות27/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 31מגורים ומסחר26/08/1979
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112קביעת אזור מגורים - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 1תיקון לתכנית מפורטת בגוש 39571 - יעוד שטח לגן ילדים וחנויות באופקים19/01/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 10מתחם נתיב המעלה
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 2אזור מסחרי24/08/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 2/ אשינוי לתכנית מפורטת מגרש 2216/02/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 3הפיכת שטח בניה חד-משפחתי לבניה דו משפחתית בשתי קומות - נתיבות28/12/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 4בנה ביתך - נתיבות01/05/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 7שינוי יעוד מאזור מבנה ציבור לאזור מסחרי - קיוסק - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 8משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - נתיבות31/05/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 9רחוב בןריון 21 - שינוי באחוזי בניה וקווי בניין - נתיבות17/03/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 116/ אבנה ביתך - נתיבות18/12/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 117ישיבת הנגב - נתיבות12/01/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 117/ 1הנחיות בניה במגרש 2413/12/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 117/ 2שינוי בהנחיות בניה - מגרש 24 - ישיבת הנגב04/07/1996
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 118ישיבת "כוללים" - נתיבות30/11/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 119שכונה מערבית - נתיבות06/11/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 119/ 1שינוי בקו בנין אחורי מגרש 1 / 10016/06/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 119/ 5השכונה המערבית23/09/1999
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 120/ 1מגרש 353 קרית מנחם22/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 121/ 4מגרש 6 - שכ' קרית מנחם , רח' טדי קולק08/08/2007
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122שכונת נווה נוי - נתיבות12/06/2001
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 1שכונת נווה נוי מערב
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 2הגדלת זכויות בניה למגרש מסחרי ברכת הארץ01/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 3כניסה דרומית לשכונת נווה נוי מערב
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 4מגרש 302 שכונת נווה נוי נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 123/ אמגרש 351 - שכונת שפרה - נתיבות14/08/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 124מגרש 1-2 / 14 שכונת נטעים - הגדלת זכויות בניה13/03/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 125הגדלת מגרש 159 ע"ח שצ"פ - שכונת קרית מנחם - נתיבות16/01/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 126שכונת נטעים ב' - מגרשים 237, 236 - נתיבות23/05/2005
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 128קרית מנחם 42 - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 130שינוי יעוד ממגורים למוסדות ציבור שד' ירושלים - נתיבות13/10/2009
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 03/ 132בית העלמין החדש נתיבות01/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 133מוסדות ציבור גרשונוביץ'22/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 134מוסדות ציבור רחוב הרב צאבן
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 135שערי העיר01/11/2012
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 136מרכז מסחרי שכונת נטעים
דרוםנתיבותתוכנית22/ 111/ 5שיכון ציבורי12/05/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2אתר לקליטה מואצת16/11/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 2אתר חירום- (שינוי)09/09/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 3שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 4אתר חירום נתיבות09/01/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 5אתר חירום04/08/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 6שינוי הנחיות בניה במגרשים 900 ו901-03/02/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 7שינוי הנחיות בניה במגרשים מסחריים מס' 900 ו901-16/03/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 8שכונת נוה נוי-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'05/11/1996
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 9תוספת קומה וקביעת הנחיות בניה - נווה נוי - נתיבות18/06/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 46שכונת"קרית מנחם"16/01/1992
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 46/ 1שכונת "קרית מנחם"-שינוי הנחיות בניה29/12/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56שכונת נטעים23/05/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 1שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 2שכונת נטעים29/07/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 3שכונת נטעים-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'12/10/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ בת/ 53פארק תעשיה - נתיבות.09/10/1997
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2030מגרשים 34, 33 (34 א' מאוחד) קרית מנחם - נתיבות06/01/2005
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2039תחנת תדלוק - שינוי קו בניין22/06/2009
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2039/ אמגרשים 153-158, 708 שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2042רחוב האשל מגרש 283
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2043מבנה מגורים - רחוב הזית 245, 246 נווה נוי
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2045הרחבת כביש רחוב דרכי רפאל נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2047רחוב האשל 280 בקרית מנחם בנתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2048תחנת מד''א ותחנת משטרה אזורית
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2049מתחם שער העיר (שלב א')
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2050איחוד וחלוקת מגרשים ושינוי קוי בניין מבנה מסחרי קרית מנחם24/12/2008
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2051מגרש 78 ב' אזור תעשיה ומלאכה
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2052שינוי תכסית בניה - שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2053מוסדות ציבור גרשונוביץ'
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2054הרחבת שטח בית ספר תורת חיים
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2056מגרש 298 רחוב אתרוג נווה נוי
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2057מפעל לאריזות ואחסנה פארק תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2058שינוי תכסית, רח' הגפן 19 נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2060שינוי בחלוקת שטחי הבניה ושינוי בקוי בניין
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2061מגרש 271/1 שכונת נווה נוי
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2062העברת זכויות למגרש 1000 שכונת נווה נוי
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2063שינוי של הוראה בדבר בינוי במגרשים 153, ;54 ו- 156 שכונת החורש
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2064העברת שטחי בניה בין מגרשים שכונת נווה נוי נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2065שכונת הורד 42/2
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2066נתיבות הצעירה - שכ' נווה נוי
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2067העברת זכויות למגרש 105, שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2070שינוי קו בניין והעברת זכויות למגרש 162 שכ' החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2071מגרש 71 רחוב הארזים נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2072שינוי בינוי - רחוב רבי עקיבא נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2073שינוי הוראות בינוי - שכונה מערבית נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2074מגרשים 157, 158 שכונת החורש נתיבות