תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2075שינוי הוראות לחיפוי קירות חוץ שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2076שינוי קוי בניין במגרש 195 רחוב נחל ורדית 5
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2079מגרש 10ז' רחוב בעלי המלאכה נתיבות
דרוםנתיבותתוכניתד/ 221מרכז נתיבות15/06/1961
דרוםנתיבותתוכניתד/ 840/ 1אזור תעשיה04/10/1973
דרוםנתיבותתוכניתנג/ נת/ 30תוכנית נג/ נת/ 3028/05/1969
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 02/ 6034בקשה להקמת תחנת דלק חדשה
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 02/ 6038בקשה לשינוי מקום החניה במגרש פרטי
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 6043התנגדות להקלה בבית מגורים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 6069-6068בקשה לתוספת למבנה מגורים קיים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6032ערר על אי מתן החלטה בבקשה להרחבת בית קיים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6046-6045בקשה לתוספת בנייה בבית מגורים קיים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6051בקשה להקלה במסגרת סטייה לא ניכרת, העברת זכויות ושטחים מקומה לקומה ותוספת יח"ד
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6070בקשה להצבת תורן ואנטנות סלולאריות
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 6088-6089התנגדות למתן היתרי הניה למגורים בטרם החלת עבודות למכון טיהור שפכים שלב א'
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 08/ 6026דרישה לתשלום אגרות והיטלים כאילו מדובר בבניה חדשה
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 08/ 6070התנגדות להיתר לש.חורג מתעשיה למסחר באזור תעשיה בנתיבות
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 09/ 6093התנגדות לתנאי לפיו יוצבו אנטנות של חב' סלולארית אחת בלבד בעת הזזת תורן
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 10/ 6032התנגדות לבקשה להיתר לשימוש חורג מתעשיה למסחר
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 10/ 6065התנגדות לשימוש חורג מתעשיה למסחר לסוכנות ביטוח
דרוםנתיבותבקשה ועדה מקומיתנתב/ 20090052הקמת אתר תקשורת עבור חב' פלאפון.
דרוםנתיבותתוכניתע/ 16משק קיבוצי נתיבות - בני דרום13/03/1952
דרוםנתיבותתוכניתת/ 13/ 13/ 4שינוי יעוד משצ"פ לחניה ובניני ציבור01/04/1971
דרוםנתיבותתוכניתת/ 2/ 13/ 4קרית ישיבת הנגב06/02/1969
דרוםנתיבותתוכניתת/ 3/ 13/ 4שיכון ציבורי03/07/1969
דרוםנתיבותתוכניתת/ 3/ א/ 13/ 4מרכז ספורט וחניה24/02/1972
דרוםנתיבותתוכניתת/ 4/ 13/ 4בנין ציבורי02/06/1969
דרוםנתיבות, שמעונים, שקמיםתוכניתתתל/ 4/ 14/ במסילת אשקלון - ב"ש בקטע: יד מרדכי אופקים18/12/2006