תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 12/ 1תיכנון חדש לאזור מגורים17/05/1973
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 14תוכנית ד/ 437/ 1409/06/1974
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 8עומר01/06/1972
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ דתוספת יח"ד למושב עומר הקיים16/05/1966
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ השינוי מס' 5 לתכנית מפורטת מס' ד/ 437 שכ' מגורים עומר
דרוםעומרתוכניתד/ 857עומר, מס' חדש:104/03/14 , בית עלמין28/02/1974
דרוםעומרתוכניתדר/ 15/ מבט/ 102/ 1קרית מודיעין בנגב
דרוםבני שמעון, עומרתוכניתדר/ 31/ מבט/ 102קריית המודיעין של צה"ל בנגב
דרוםעומרתוכניתמק/ 1002עומר29/08/1996
דרוםעומרתוכניתמק/ 1004עומר19/12/1996
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 03/ 6008בקשה להקלה בגין גובה גדר בנויה
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 03/ 6063התנגדות למתן הקלה לגובה מבנה מגורים
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 04/ 6023התנגדות להקלה בתוספת למגורים
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 04/ 6025התנגדות להקלה בתוספת למגורים
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 06/ 6072התנגדות לאישור הקלות בבית פרטי
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 06/ 6077התנגדות להקלות בבית מגורים בטענה לסטיה ניכרת
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 07/ 6010התנגדות להקלה בגובה מבנה מגורים בבית פרטי
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהעמ/ 08/ 6008התנגדות להקלות /שינוי לתכנית 14/ 03/ 102/ 32
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 08/ 6012בקשה לביטול היתר בניה בבית פרטי
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 09/ 6083בקשה לביטול היתר שניתן לבית פרטי והתניית חידוש היתר בתיקון המפה המצבית
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 09/ 6125אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת של חב' פלאפון בע"מ
דרוםעומרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעמ/ 11/ 6057בקשה להקמת מתקן פוטו וולטאי על הקרקע
דרוםבאר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, עומר, שמעונים, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתתל/ 21/ אמסילה לאילת בקטע: באר שבע -דימונה