תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 73הרחבת דרך איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 75שינוי קווי בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 77שינוי הוראות בניה, כפר כנא04/08/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 78שינוי בהוראות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא29/07/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 79שינוי בהוראות בניה, כפר כנא01/11/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 80הרחבת דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 81שינוי קווי בנין ותכסית, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 82שינוי קווי בנין, כפר כנא12/04/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 85שינויקו בנין , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 86שינוי קו בנין, כפר כנא01/07/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 87שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 90שינוי קו בניין ותכסית הבנייה - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 99שינוי הוראות בניה, כפר כנא02/02/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים823/ 10/ 2תביעה על תכנית 5855
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים826/ 11/ 2ערר בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א/36/א'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 10/ 2היטל השבחה שלא לצורך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתא/ 1תכנית אב כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתבש / מק/ 17383/ 18בקשה לסככה חקלאית + מחסן, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתבש/ 17403/ 2 / 3בקשה לסככה חקלאית + מחסן, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10117שינוי יעוד ממלאכה ותעשיה זעירה ומגורים א' למגוריםומסחר מעורב, שינוי למתאר, כפ
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10256בית קברות כפר כנא29/02/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10458שינוי לתכנית ג / 8119 , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10463שינוי יעוד ממגורים ב' לתיירות, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10464שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10573דרך גישה לחלקה מס' 8, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10575שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא.09/09/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10576תחנת תדלוק ושרותי רכב - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10583מגורים ומסחר, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10594שינוי תוואי וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא08/02/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10611שינוי בתוואי דרך, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10612שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים27/08/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10719שינוי יעוד מחקלאי לספורט, תיירות ונופש, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10725שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא14/10/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10727תחנת תדלוק, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10922תכנית מס' 10922 שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט, כפר כנא30/11/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11063שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים - כפר כנא30/05/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11064שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' לשצ"פ - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11313שינוי יעוד ממבנה ציבור לשטח מגורים ב'08/06/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11322ביטול דרך וייעוד השטח המבוטל לאזור מלאכה ותעשיה וחקלאי30/05/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11347שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר והתווית דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11411שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11414אזור תעשיה כפר כנא, מתאר126/08/2003
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11483התווית דרך למתן גישה לחלקה 3512/07/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11523אחוד וחלוקה ושינוי תוואי דרך, כפר כנא, מתאר 1
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11552שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11558שינוי יעוד מאזור מחקלאי למגורים כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11586שינוי יעוד מחקלאי למגורים א'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11658שינוי יעוד מחקלאי לאזור מלאכה ותעשיה10/12/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11739שנוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרכים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11873ייעוד שטח למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11918הצרת דרך מאושרת בהתאם למצב הקיים בשטח06/04/2003
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11952שינוי תוואי דרך28/11/2001
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11986שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ17/01/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12059שינוי תואי ורוחב דרך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12064שינוי יעוד מחקלאי למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנא12/02/1981
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12321יעוד מגרש למגורים והתוית דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12322חנוין לרכב כבד ושרותי דרך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12449תחנת תידלוק מדרגה ב', כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12509הרחבת שטח לתעשיה כפר כנא30/05/2003
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12666שינוי יעוד אזור מגורים למגורים מעורב במסחר15/02/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12694תחנת תדלוק13/09/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12881הרחבת שטח לתעשיה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12918יעוד שטח למגורים
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאן, כפר כנאתוכניתג/ 12955יער טורען08/02/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13066הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13112שינוי ברוחב ותוואי דרכים בהתאם לקיים בשטח
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13181הרחבת שטח למגורים01/04/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13251הרחבת שטח למגורים14/11/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13378מתחם מגורים מסחר וחניון רכב כבד
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, כפר כנאתוכניתג/ 13384הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 13411תכנון שכונת מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13453הרחבת שטח מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13456הרחבת שטח לתעשיה03/05/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13457ביטול שצ"פ ושינוי מקומי בתוואי הדרך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13483שכונת מגורים מסחר ותעשיה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13554שינוי יעוד משצ"פ למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13622ביטול שצ"פ29/03/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13625הצרת דרך מקומית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13752הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13822הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13826תחנת דלק ומסחר:17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1385שנוי יעוד -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13964"שכונה מגורים מזרחית חדשה"- כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14084מרכז ספורט ונופש-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14100תכנון שכונת מגורים של 200 יח"ד-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14101שינוי במערכת דרכים מקומית-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14103שינוי בתוואי דרך-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14104דרך גישה לאזור תעשיה לאיזור תעשיה מדרך 77-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14105שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14106הרחבה נקודתית למגורים - כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14107שכונת מגורים מערבית-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14133הצרת דרך מקומית כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14137שכונת מגורים מזרחית ומבני חינוך-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14172שינוי מקומי בתוואי הדרך-כפר כנא:17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1419שנוי יעוד קרקע בצפון -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14198תחנת תידלוק - צומת בית רימון:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1421שנוי יעוד -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14306הסדרת מערכת דרכים ושטחי ציבור וחלוקה-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14307שכונת מגורים ואזור מסחרי