תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14308שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14309שכונה דרום מזרחית-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14310הרחבהנקודתית למגורים-כפר כנא
צפוןגלילית מחוז צפון, מבוא העמקים, כפר כנא, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 14412חניון יער מקנזי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14429הקטנת שטח צבורי פתוח עקב בניה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14431תחנת תדלוק בכניסה לכפר כנא17/08/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14441תחנת תדלוק ומסחר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1447הרחבת תחום הבניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14541הסדרת דרך גישה מקומית כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14542שנוי בתואי דרך מקומית כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14580שכונת מגורים דרומית, כפר כנא17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14617שכונת מגורים ומרכז מסחר ותעסוקה שכונתי, כפר כנא17/08/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14659שכונת מגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14660הרחבת שטח למגורים ומבני ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14661הסדרת קטע מדרך 754 ע"פ מצב קיים בשטח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14706שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14778הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14779תכנון שכונת מגורים, 36 יח"ד, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14807הקטנת רוחב דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14889הסדרת דרך 754, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14939הקטנת רוחב ושנוי תוואי דרך להולכי רגל, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15117שכונת מגורים,36 יח"ד, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15118הצרת רוחב דרך, כפר כנא28/09/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1526הרחבת תחום הבניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15314שינוי תואי דרך ומיקום שטח ציבורי פתוח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15383הרחבה לשכונת מגורים 200 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15554שכונת מגורים צפון מערבית, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15556שכונת מגורים מזרחית, כפר כנא08/08/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15589הרחבת שטח למגורים ושינוי תואי דרכים, כפר כנא
צפוןגלילית מחוז צפון, מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15908שרותי דרך מקנזי, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15959שכונת מגורים דרומית-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16045שכונת מגורים מזרחית-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16122תחנת תדלוק ומחסר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16222שכונת מגורים מסחר ותיירות , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16344שינוי ייעוד מחקלאי לתעשייה , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16532שכונת מגורים דרומית , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16571שינוי ייעוד מחקלאי למסחר ומוסדות ציבור , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16835הרחבת שטח למגורים ושינוי במערכת הדרכים , כפר כנא05/03/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16874שכונת מגורים מערב כפר כנא07/03/2010
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, נצרת, נצרת עילית, דבוריה, כפר כנאתוכניתג/ 17304יערות הקשת הגדולה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 17320שינוי יעוד מחקלאי למרכז מסחר ומוסדות ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 17532שכונת מגורים מזרחית ( 140 יח"ד ), כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 17535שכונת מגורים צפונית ( 160 יח"ד ), כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 17710הקמת מרכז חינוך ומסחר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 17724הסדרת מתחם תעשיה ומסחר פירסום לפי סעיף 77-78.
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18032קידוח ותחנת שאיבה "כפר כנא 1"
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18519שנוי בשלביות ביצוע דרכים לתחנת דלק, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18776שינוי בהוראות וזכויות בנייה ושינוי בתוואי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18844שנוי והסדרת תוואי דרך לפי מצב קיים בשטח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18849הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18878שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא01/12/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18916שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19038שינוי ייעוד קרקע לדרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19039שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19402הסדרת חלק ממבנה שחדר לתחום דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19744שינוי יעוד ממגורים למוסדות ציבור כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19969שינוי במערכת הדרכים המקומית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19980הרחבה נקודתית למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20218שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20308שכונת מגורים ומתחם מסחר ותיירות - כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20314הרחבה נקודתית למגורים - כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20336הסדרת דרך כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2162שנוי יעוד לתעשיה אבן ושיש -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2163חלוקת חלקה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2169חלוקת חלקה למגרשי בניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2170חלוקת חלקה למגרשי בניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2175שנוי יעוד חלקה -כפר כנא13/02/1977
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2195חלוקת חלקה למגרשי בניה, כפר כנא22/08/1977
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2277חלוקת מגרשי בניה, כפר כנא08/12/1977
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2284חלוקת חלקה -כפר כנא09/03/1980
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2535חלוקת מגרשי בניה -כפר כנא17/07/1980
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2662חלוקת מגרשי בניה - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2682שינוי יעוד למגורים - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2683שינוי יעוד למגורים - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2735חלוקת מגרשים לבניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2736שנוי יעוד למגרש ספורט -כפר כנא27/04/1980
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2768מוסד מפגרים -כפר כנא28/09/1979
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2841חלוקת חלקה כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2901חלוקת מגרשים -כפר כנא18/10/1979
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3505שנוי תואי כביש, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3566שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3730חלוקת מגרשים לבניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3731שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3732שנוי יעוד לתעשיה ומלאכה, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3841הרחבת תחום הבניה, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3929שנוי יעוד לאזור מלאכה ותעשיה -כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4018הרחבת תחום הבניה, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4019שנוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה, כפר כנא (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4051שנוי יעוד לשרותי דרך -כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4064הרחבת תחום בניה בצפון, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4155שנוי יעוד למגורים וחלוקה כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4260שינוי יעוד למגורים וביטול דרך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 429תחום הבניה -כפר כנא22/07/1965
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4394חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנא29/06/1989
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4582שינוי יעוד למגורים - כפר כנא01/08/1985
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4990הסדרת דרך גישה ומגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5042שנוי יעוד למבני ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5235שינוי יעוד לשרותי דרך -כפר כנא29/12/1994
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5275שנוי יעוד לתעשיה