תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5276שינוי יעוד למגורים וחלוקתן מגרשים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5317שינוי תואי דרך ושטח צבורי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5483שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 559אתרים היסטורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5693שנוי יעוד למלאכה זעירה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנא16/01/1992
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6083מבנה דרך מסעדה - כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6555שנוי תואי דרך להולכי רגל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6562שרותי דרך ונופש, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6568שנוי יעוד לחקלאי מיוחד - כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6664שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6716שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7088שנוי יעוד לאזור תעשיה- כפר כנא12/06/1994
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7161שנוי יעוד למגורים - כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7310שנוי יעוד למגורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7311שנוי יעוד למגורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7312שנוי יעוד למגורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7406שנוי יעוד למגורים, כפר כנא -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7407שנוי יעוד לשרותי דרך, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7439שינוי יעוד לתחנת דלק - כפר כנא (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7554שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7620שנוי רוחב דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7772שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7773שנוי יעוד למגורים ומסחר, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7774שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7931שנוי יעוד למגורים, כפר כנא08/08/1996
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7932שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7987שנוי תוואי דרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8059שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8062בטול דרך, כפר כנא13/10/1994
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8119שנוי דרך גישה, כפר כנא16/03/1995
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8120שנוי רוחב תואי דרך, כפר כנא21/07/1996
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8133שנוי תואי דרכים , כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8224שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור תחנת דלק ושירותי דרך ושירותי דרך בגוש 17406 בחלק
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8318שנוי יעוד לשרותי דרך, כפר כנא -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8319שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8350שנוי יעוד למגורים ומסחר, כפר כנא (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8588מתאר כפר כנא01/08/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8611שינוי יעד שטח חקלאי לאזור שרותי דרך ותחנת תדלוק, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8810שינוי יעוד, כפר כנא. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8956יעוד שטח מסחרי לתחנת דלק, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9025שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', שינוי למתאר, כפר כנא.24/02/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9061אזור תעשיה ומלאכה, שינוי למתאר, כפר כנא.23/02/1997
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9108שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, שרותי דרך ושטח ציבורי פתוח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9118שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכים, שינוי למתאר, כפר כנא.01/09/1998
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9137שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח מלאכה ותעשיה ודרכים, מתאר, כפר כנא. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9138שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים ב' והרחבת דרך, שינוי למתאר, כפר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9154שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מגורים בשטח בנוי, שינוי למתאר, כפר כנא.08/12/1998
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9358הקמת תחנת דלק ושרותי דרך בכניסה הצפונית של כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9434שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9437שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד. שינוי למתאר, כפר כנא.26/02/1998
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9449שינוי יעוד למגורים א' ולבניני ציבור ושצ"פ, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9521שינוי יעוד ממגורים למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר כנא.11/09/1997
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9546שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרכים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9568שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9570שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9572שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9573שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9664שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9666ביטול ושינוי בתוואי דרך, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9678שינוי חלוקה בהתאם - לחזקה בשטח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9852שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9938שינוי תוואי דרך מס' 13, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9939שינוי יעוד מחקלאי למסחר, מלאכה ותעשיה זעירה, שינוילמתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9943שינוי תואי דרך וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9944שינוי יעוד ממלאכה ותעשיה זעירה למגורים ומסחר מעורבשינוי למתאר, כפר כנא21/06/1998
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ מק/ 5942/ 05תוכנית ג/ מק/ 5942/ 0516/11/1997
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 13383הצרת דרך 754 עקב בניה קיימת והפקעת יתר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15221שינוי בתוואי דרך ובהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15222ביטול חלק מדרך משולבת, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15223הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15224הרחבת שטח למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15312הצרה נקודתית של דרך, כפר כנא08/11/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15313חלוקה ללא הסכמה ושינוי תוואי דרך, כפר כנא05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15318ביטול חלק מדרך והצרתו, כפר כנא30/04/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15375שינוי בהוראות וזכויותבניה, כפר כנא04/09/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15643שינוי תוואי דרך והפיכת שצ"פ למגורים-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15718ברחבה נקודתית למגורים ודרך גישה -כפר כנא08/01/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15723הרחבה נקודתית למגורים מעורב במסחר-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15725ביטול דרך ושינוי תוואי דרך, כפר כנא23/07/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15729הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15924שינוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16120ביטול דרך גישה, כפר כנא28/06/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16167שינוי והצרת תואי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16214הקטנת שצ"פ והסדרת דרכי גישה , כפר כנא05/06/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16223שינוי במערכת הדרכים ובהוראות וזכויות בניה , כפר כנא12/12/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16321שינוי ייעוד משצ"פ למגורים והסדרת דרכי גישה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16343שינוי בהוראות וזכויות בניה , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16431הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16434התוית דרך גישה ושינוי במערכת הדרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16435הסדרת שצ"פ ודרכים, כפר כנא20/03/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16536הצרת דרך , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16567שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16570התווית דרך , כפר כנא20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16714שינוי בהוראות וזכויות בניה והצרת דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16808מוסד חינוך פרטי - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16809שינוי במערכת הדרכים , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16812שינוי תוואי דרך וקווי בניין , כפר כנא25/08/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16938הסדרת דרכים ע"פ מצב קיים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16943שינוי במערכת הדרכים והקטנת שצ"פ, כפר כנא